Przejdź do treści

Piątek, 19.12.2014

Imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2014-12-15

Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim

Samorząd powiatu sztumskiego pozyskał dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim” ze środków Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014

Projekt, o którym mowa powyżej obejmuje cykl badań profilaktycznych i przesiewowych dla mieszkańców powiatu sztumskiego w zakresie profilaktyki wybranych chorób nowotworowych, a mianowicie:
nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc,
nowotwory jelita grubego,
nowotwory piersi,
nowotwory narządów rodnych tj. szyjki macicy, trzonu macicy oraz jajnika,
nowotwory prostaty,
nowotwory skóry.


Ponadto w ramach projektu zaplanowano także promocję zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez plenerowych dla mieszkańców powiatu, opracowanie oraz dystrybucję ulotek promujących badania profilaktyczne, a także przeprowadzenie warsztatów prozdrowotnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.   Całość działań projektu zostanie wdrożona w okresie od stycznia 2015r. do kwietnia 2016r. Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 1 963 929,00 złotych.

czytaj całość: Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim

2014-12-15

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu z zakresu wiedzy o ochronie zdrowia psychicznego pn. „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”

Powiatowy Konkurs z zakresu wiedzy o ochronie zdrowia psychicznego pn. „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych został rozstrzygnięty. Spośród 17 złożonych prac Komisja Konkursowa w składzie: Jacek Wiaderny, Joanna Jachim - Poleszak, Iwona Dąbrowska oraz Karolina Ratusznik – Korzeń zdecydowała, iż laureatami poszczególnych miejsc zostali:I miejsce – uczennice z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu – Adriana Grynicz, Karolina Pawlak, Paulina Świerczyńska oraz Michalina Kuc.II miejsce – uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach – Arkadiusz Abramczyk, Adrian Orzoł, Dawid Aleksandrowicz oraz Piotr Frąszczak.III miejsce – uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach – Aldona Biskupska, Kamil Nierzwicki, Agnieszka Markiewicz oraz Nikolina Markowicz.

czytaj całość: Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu z zakresu wiedzy o ochronie zdrowia psychicznego pn. „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”

2014-12-08

Zapytanie Ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach” – dz. nr 240, obr. Uśnice, gm. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie.

 

>> Plik do pobrania
Zapytanie ofertowe

czytaj całość: Zapytanie Ofertowe

2014-12-03

II sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Zawiadamiam, że II sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 9 grudnia   2014 roku o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Ślubowanie radnych, którzy wstąpili w miejsce radnych, którym wygasły mandaty.
3.Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu nr I z dnia 1 grudnia 2014 roku.
6.Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego:

czytaj całość: II sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2014-11-28

I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Zawiadamiam, że I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 1 grudnia   2014 roku o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad i prowadzenie sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ślubowanie radnych.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego;
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
c) przyjęcie Regulaminu wyboru przewodniczącego  Rady Powiatu;
d) przeprowadzenie głosowania;
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję Skrutacyjną);
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego;
a)  zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego rady Powiatu;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
c) przyjęcie Regulaminu wyboru wiceprzewodniczącego  Rady Powiatu;
d) przeprowadzenie głosowania;
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję Skrutacyjną);
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.
6. Zakończenie obrad.

Postanowienie nr 21
Komisarza Wyborczego W Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 r.

czytaj całość: I Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.