Przejdź do treści

Piątek, 18.4.2014

Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2014-04-17

Konsultacje społeczne

Serdeczne zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020”. Prosimy o przesyłanie uwag do przedstawionego projektu „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020”, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu tego dokumentu. W związku z powyższym zamieszczamy formularz konsultacyjny, który służy do wyrażania Państwa opinii i uwag do Strategii.

czytaj całość: Konsultacje społeczne

2014-04-15

Odkrywcy Dolnego Powiśla

Powiślańska Organizacja Turystyczna w Sztumie realizuje projekt pn.: „Odkrywcy Dolnego Powiśla” – wydanie gry planszowej wraz z publikacją o historii, turystyce i kulturze Dolnego Powiśla. Gra została zrealizowana przy współpracy z Klubem Gier Planszowych Pionkolandia w Sztumie. Publikacja ma na celu promocję walorów historycznych, turystycznych i kulturalnych Dolnego Powiśla. Odkrywcy Dolnego Powiśla to rodzinna gra edukacyjna dla 2 do 4 osób. W grze wcielamy się w rolę podróżników, którzy przemierzają ziemię powiatu sztumskiego.

czytaj całość: Odkrywcy Dolnego Powiśla

2014-04-11

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 247/2014
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 kwietnia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późń. zm.) oraz uchwały nr XLI/265/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) uchwala sie, co następuje:

>> Pliki do pobrania:
Uchwała nr 247/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego  z dnia 11 kwietnia 2014 roku
Deklaracja
Wzór oferty

czytaj całość: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2014-04-09

Informacja Starosty Sztumskiego

W dniu 09 kwietnia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sztumie zostało podpisane trójstronne  porozumienie między:

1) Szpitalami  Polskimi  S.A. w Katowicach, ul. Piotrowicka 17,
2) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Sztumie,
3) Powiatem Sztumskim

w sprawie uregulowania należności dotyczących ZFŚS SPZOZ w Sztumie – w likwidacji, wynikających  z wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. akt XV C 1003/13/P.K

Strony ustaliły  następujące terminy  spłaty należności głównej:

do dnia 30.04.2014 roku 77 %  i do 31.07.2014 roku pozostałą część.

czytaj całość: Informacja Starosty Sztumskiego

2014-04-08

Konsultacje społeczne

W związku z trwającymi pracami nad Studium uruchomienia całorocznego produktu turystycznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na szlaku dziedzictwa kulturowego Polskich Zamków Gotyckich oraz Strategią Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020, Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza Państwa do udziału w Konsultacjach społecznych, które odbędą się w dniu 25.04.2014 w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, przy ul. Mickiewicza 39 (I piętro, sala nr 33), o godzinie 15.30 (konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych, pracodawców i innych grup społecznych oraz mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, oraz Powiatu Sztumskiego)

czytaj całość: Konsultacje społeczne

2014-04-04

VII Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Stół Wielkanocny”

VII Powiatowy Przegląd KGW odbył się 04 kwietnia 2014 roku w sali sportowej w Zespole Szkół w Czerninie i cieszył się dużą popularnością. Podczas prezentacji poszczególnych wystawców atmosferę umilały piosenki regionalne i ludowe odśpiewywane przez Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia oraz uczniów z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

czytaj całość: VII Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Stół Wielkanocny”

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.