Przejdź do treści

Poniedziałek, 24.10.2016

Imieniny: Arety, Marty, Marcina

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2016-10-20

Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

UCHWAŁA NR 126/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 października 2016 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

>> Plik do pobrania

UCHWAŁA NR 126/2016

czytaj całość: Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

2016-10-19

XXV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Zawiadamiam, że XXV sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 27 października  2016 roku o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXIV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.09.2016
5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: XXV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2016-10-17

Dzień Edukacji Narodowej – 14 X 2016 rok

W dniu 14 X 2016 r. odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W uroczystości wzięli udział nauczyciele  i pracownicy placówek oświatowych powiatu sztumskiego oraz zaproszeni goście. Obchody uświetnił występ artystyczny uczniów z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida  w Dzierzgoniu. Starosta Sztumski Pan Wojciech Cymerys podziękował nauczycielom oraz pracownikom za zaangażowanie w prace na rzecz oświaty. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród Starosty dla wszystkich dyrektorów, po czym został wręczony „Medal Honorowy w Uznaniu Zasług dla Powiatu Sztumskiego” Pani Danucie Pepłowskiej – Tymiec,  za wieloletnią pracę na rzecz wychowania i kształtowania młodych ludzi. Następnie zostały wręczone nagrody dyrektorów dla nauczycieli i pracowników poszczególnych szkół
i placówek oświatowych.

 

czytaj całość: Dzień Edukacji Narodowej – 14 X 2016 rok

2016-10-14

Tematyczne nabory wniosków o przyznanie pomocy

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” ogłasza tematyczne nabory wniosków o przyznanie pomocy

Lokalna Grupa Działania  (LGD) „Kraina Dolnego Powiśla”, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięcia:

2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW
http://www.lgd.krainadolnegopowisla.pl/premia
2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW
http://www.lgd.krainadolnegopowisla.pl/Rozwoj_Dzialalnosci_Gospodarczej
2.1.2. POWSTANIE INKUBATORÓW PRZETWÓRTSWA LOKALNEGO
http://www.lgd.krainadolnegopowisla.pl/Powstanie_Inkubatora_Przetworstwa_Lokalnego
2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRULTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKRACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
http://www.lgd.krainadolnegopowisla.pl/Dzialania_Infrastrukturalne_w_zakresie_turystyki_rekracji_i_dziedzictwa_kulturowego_i_zasobow_przyrodniczych

Termin składania wniosków na wszystkie wyżej wymienione przedsięwzięcia:27.10.2016-10.11.2016

Szczegóły oraz treść ogłoszeń dostępna jest na stronie www.lgd.krainadolnegopowisla.pl w  zakładce NABORY www.lgd.krainadolnegopowisla.pl

czytaj całość: Tematyczne nabory wniosków o przyznanie pomocy

2016-10-10

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2016, poz. 239 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015, poz. 1255)

STAROSTA SZTUMSKI

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Dzierzgoń”.

czytaj całość: Ogłoszenie

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.