Przejdź do treści

Piątek, 29.5.2020

Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2020-05-28

Pieniądze na zbiorniki retencyjne

Wiceminister ds. funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda planuje walkę o zwiększenie budżetu dla jego resortu na lata 2021 – 2027. Pieniądze mają być przeznaczone na budowę zbiorników retencyjnych (na deszczówkę) w celu przeciwdziałaniu suszy, która w tym roku i najbliższych latach może być dotkliwa.

Wiceszef resortu wskazał, że w obecnej perspektywie z Programu Infrastruktura i Środowisko tylko na inwestycje związane z zagospodarowaniem wód opadowych przeznaczono ponad 1 mld  zł, czyli dwa razy więcej niż pierwotnie zakładał budżet.

Gospodarka wodami opadowymi

Jak informuje wiceminister za środki w POIiŚ władze lokalne realizują obecnie 44 projekty, które wytypowane zostały do wsparcia z funduszy UE w czterech przeprowadzonych już konkursach.

- W czerwcu rozpocznie się kolejny, piąty już nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zwiększających ilość retencjonowanej wody – powiedział Grzegorz Puda.  - Mamy 60 mln zł na inwestycje z zakresu systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, na projekty związane z tworzeniem systemów zbierania i retencjonowania wody opadowej czy budową i modernizacją sieci kanalizacji deszczowej.

Podkreślił, że zatrzymywanie wody, zanim spłynie do rzek, jest obecnie jedyną skuteczną metodą przeciwdziałania suszy dla terenów leżących poza dolinami rzek, czyli na obszarze ponad 90 proc. powierzchni kraju.

Pytany o przykłady takich inwestycji, wskazał katowicki projekt zagospodarowania wód opadowych oraz rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni. Zaznaczył, że setki samorządów występują o dofinansowanie z różnych programów zarówno krajowych, jak i regionalnych, by przeprowadzić inwestycje, które zatrzymają wodę z opadów przed spływem do rzek. Wskazał, że przedsięwzięcia te mają też istotne znacznie przy zapobieganiu skutkom powodzi, z którymi musimy się liczyć, biorąc pod uwagę gwałtowność zjawisk atmosferycznych.

 

94 inwestycje

Resort w kolejnym rozdaniu funduszy chce skupić się na dostosowywaniu gospodarki do zmian klimatycznych. Konkretne kwoty nie są jednak jeszcze ustalone.

Przypomniał, że obecnie trwają intensywne prace nad rządowym Programem przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. Zgodnie z jego założeniami mają zostać zrealizowane 94 inwestycje (chodzi m.in. o budowę zbiorników retencyjnych). Ich łączny koszt to ponad 10 mld zł. Program - jak zaznaczył wiceminister Puda - będzie finansowany m.in. z budżetu państwa.

Obecnie Polska - jak wynika z danych rządowych - magazynuje wodę w zbiornikach retencyjnych na poziomie ok. 4 mld m3, co stanowi tylko ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Tymczasem warunki fizyczne i geograficzne Polski stwarzają możliwości retencjonowania na poziomie ok. 15 proc.

 

Info: www.portalsamorzadowy.pl

Fot. Jacek Halicki/Wikipedia/CC BY-SA 4.0

czytaj całość: Pieniądze na zbiorniki retencyjne

2020-05-21

Ułatwiamy nauczanie zdalne w czasie epidemii

70 tys. zł dla szkół powiatowych na sprzęt

Starostwo Powiatowe w Sztumie uzyskało dofinansowanie na zakup komputerów, które posłużą do edukacji zdalnej w szkołach powiatu. Sprzęt stanowi aż 20 zestawów: laptop, mysz, oprogramowanie.

Projekt: „Zakup sprzętu elektronicznego w celu realizacji zajęć zdalnych w powiecie sztumskim”  sfinansowany jest ze środków „Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.” W ramach projektu pozyskano 70 tys. zł.

Sprzęt zostanie rozdysponowany pomiędzy pięcioma  jednostkami dydaktycznymi, dla których samorząd powiatu sztumskiego jest organem prowadzącym tj. Zespół Szkół w Sztumie, Zespół Szkół w Dzierzgoniu, Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu.

(red.)


czytaj całość: Ułatwiamy nauczanie zdalne w czasie epidemii

2020-05-20

Mieszkańcy mogą cieszyć się z odremontowanych dróg powiatowych

Dziś miały miejsce odbiory techniczne dróg powiatowych w gminach Sztum i Stary Targ. Są to odcinki drogowe nr 3105G Koślnka - Dąbrówka oraz remontu cząstkowego Szropy – Śledziówka.

Inwestycja obejmująca m. Koślinkę została zrealizowana w ramach programu „Przebudowa dróg powiatowych nr 3105G, 2129G oraz 3133G, w łącznym wymiarze 4,306 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”. Prace przebiegły w skróconym terminie w stosunku do ustalonego harmonogramu.

O tym, że w ostatnich dniach trwały tam intensywne prace już informowaliśmy. Efekt przebudowanej drogi w Koślince (gm. Sztum) jest bardzo pozytywny. Termin wykonania inwestycji w Koślince (1,1 km) zaplanowano do 30.05.2020 r. Koszt inwestycji to ok. o 743 tys. z. Jak widać prace przy gruntownej przebudowie tej drogi wykonano bardzo sprawnie.

Dodajmy, że Umowa jest współfinansowaną w 50 proc.  ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, przy braku 25  proc. dofinansowania Gminy Sztum.

 

Dzisiaj Komisja  Starostwa Powiatowego w Sztumie odbierała także remont cząstkowy odcinka nr 2912G Szropy – Śledziówka (gm Stary Targ). Na ten cel  przeznaczono ok. 32 tys. zł.

Łączna kwota wydatków na inwestycje dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego do maja  2020 została podpisana i jest w realizacji na kwotę 6 815 546,16 zł brutto.

(red.)

 

czytaj całość: Mieszkańcy mogą cieszyć się z odremontowanych dróg powiatowych

2020-05-20

Gdański sanepid informuje o kolejnych przypadkach zarażenia wirusem SARS – CoV- 2w powiatach: malborskim, sztumskim i puckim

JEST POTWIERDZENIE Z WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W GDAŃSKU Kolejne dwie kobiety i jeden mężczyzna są zakażeni COVID-19. Jedna kobieta i mężczyzna są mieszkańcami powiatu malborskiego, druga z kobiet powiatu sztumskiego. Kobiety są hospitalizowane, a mężczyzna przebywa na kwarantannie. WSSE w Gdańsku potwierdziła także 1 przypadek zakażenia w powiecie puckim.

 

Osobą zakażoną z powiatu sztumskiego jest starsza pani, która w porze nocnej z 19 na 20 maja zgłosiła się do SOR w Sztumie. Obecnie została przewieziona do szpitala jednoimiennego  Trójmieście.

Stanowczo prosimy o zastosowanie się do zaleceń i procedur powszechnie obowiązujących.

COVID-19, zakażenia, powiatsztumski, powiat malborski, powiat pucki

 

Raport dzienny z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 4 osób z terenu województwa pomorskiego – 2 osoby powiat malborski, 1 osoba powiat sztumski, 1 osoba powiat pucki.

Osoba z powiatu sztumskiego i jedna osoba z powiatu malborskiego u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV są hospitalizowane, u pozostałych osób będzie przeprowadzona konsultacja lekarska.

 

Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne. Ogniska zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w województwie pomorskim Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o sytuacji w ogniskach zakażenia wirusem Sars- CoV-2 w województwie pomorskim:

Dom Pomocy Społecznej Polanki – nie odnotowano nowych przypadków zakażenia wśród personelu i pensjonariuszy tej placówki,

Dom Seniora „Bryza” – nie odnotowano nowych przypadków zakażenia wśród personelu i pensjonariuszy tej placówki,

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku - nie odnotowano nowych przypadków zakażenia wśród personelu i pacjentów placówki,

Szpital im. Kopernika w Gdańsku - nie odnotowano nowych przypadków zakażenia wśród personelu i pacjentów placówki,

Szpitalu na Zaspie w Gdańsku - nie odnotowano nowych przypadków zakażenia wśród personelu i pacjentów placówki,

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – nie odnotowano nowych przypadków zakażenia wśród personelu, odnotowano nowy przypadek zakażenia wśród pacjentów placówki (razem 3 przypadki, wzrost o 1)

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim - nie odnotowano nowych przypadków zakażenia wśród personelu i pacjentów placówki,

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy – nie odnotowano nowych przypadków zakażenia wśród personelu i pacjentów placówki.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ, CO STOSOWAĆ W OBLICZU ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM:

Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnej agencji zdrowia publicznego.

  • Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19:
  • Często myj ręce. Używaj wody z mydłem i środka dezynfekującego na bazie alkoholu.
  • Zachowaj bezpieczną odległość od osób kaszlących i kichających.
  • Nie dotykaj oczu, nosa ani ust.
  • Gdy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj nos i usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką.
  • Jeśli źle się czujesz, zostań w domu.
  • Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, skontaktuj się z lekarzem. Pamiętaj, by wcześniej zadzwonić i umówić się na wizytę.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami lokalnego urzędu ds. ochrony zdrowia.
  • Unikanie niepotrzebnych wizyt w placówkach medycznych pozwala systemom opieki zdrowotnej na bardziej efektywne działanie, a tym samym ochronę Ciebie i innych

czytaj całość: Gdański sanepid informuje o kolejnych przypadkach zarażenia wirusem SARS – CoV- 2w powiatach: malborskim, sztumskim i puckim

2020-05-14

XVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15zzx Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwołuję XVI sesję Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 19 maja 2020r. o godz. 14.00. Zarządzam obradowanie w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu nr XV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12.02.2020 roku.

5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym-

przygotowana przez Starostę Sylwię Celmer i przesłana w wersji elektronicznej.

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie za

2019 rok- przygotowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Dorotę Bulkowską i przesłane w wersji elektronicznej.

7. Plany rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie sztumskim w roku szkolnym

2020/2021- przygotowane przez Dyrektorów Szkół i przesłane w wersji elektronicznej.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2019 rok

przygotowane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów Stanisława Ziętka i przesłane w

wersji elektronicznej.

9. Informacja z działalności i realizacji budżetu PUP w Sztumie za 2019 rok- przygotowana

przez Dyrektor PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu Agnieszkę Mackiewicz i przesłana w wersji

elektronicznej.

10. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie sztumskim w 2019 roku oraz

informacja o przygotowaniu do działań wspierających „Bezpieczne wakacje”- przygotowane

przez Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie Tomasza Czaja  i wysłane w wersji

elektronicznej.

11. Stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, zapobiegania

innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w 2019 roku-

przygotowane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie

Tomasza Banach i przesłane w wersji elektronicznej.

12. Sprawozdanie z działalności PCPR za 2019r- ocena zasobów pomocy społecznej-

przygotowane przez Kierownika PCPR Ewelinę Łęgowską i przesłane drogą elektroniczną.

13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami  pozarządowymi w 2019 roku przygotowane przez Naczelnika Wydziału EK Gabrielę Smolińską i przesłane drogą elektroniczną.

14. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:

a) sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.”Podejmij inicjatywę – postaw na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020)”, w ramach Działania 5,5. „Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05..00-IŻ.00-22-001/19- przygotowana przez Dyrektor PUP Agnieszkę Mackiewicz i przesłana w wersji elektronicznej.

b) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.- przygotowana przez Naczelnika Wydziału EK Gabrielę Smolińską i przesłana drogą elektroniczną.

c) w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu- przygotowana przez Dyrektor ZS w Dzierzgoniu Jarosława Drwięgę i przesłana drogą elektroniczną.

d) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku- przygotowana przez Kierownik PCPR Ewelinę Łęgowską.

e) zmiany budżetu powiatu na 2020 rok- przygotowana przez Zastępcę Skarbnika p. Marzenę Powierza i przesłana drogą elektroniczną.

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok- przygotowana przez Zastępcę Skarbnika p. Marzenę Powierza i przesłana drogą elektroniczną.

g) o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019r. z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028- przygotowana przez Zastępcę Skarbnika p. Marzenę Powierza i przesłana drogą elektroniczną.

h) uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie- przygotowana przez Kierownik PCPR p. Ewelinę Łęgowską i przesłana drogą elektroniczną.

i) uchwalenia Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie- przygotowana przez Kierownik ZAZ p. Annę Cielas i przesłana drogą elektroniczną.

j) ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Sztumskiego- przygotowana przez Przewodniczącą Rady Powiatu Sztumskiego p. Dobrosławę Frączek i przesłana drogą elektroniczną.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek


Wyjaśnienie:

Materiały wskazane w pkt. 4-14 porządku obrad nie będą przedstawiane indywidualnie przez wykonawców na zdalnym posiedzeniu Rady Powiatu Sztumskiego, jedynie przesłane w wersji elektronicznej.

Pytania w przedmiotowych obszarach należy składać w wersji papierowej lub elektronicznej na adres Biura Rady.

Sesja będzie transmitowana on-line.

czytaj całość: XVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2020-05-13

Rozwiną pasje i zainteresowania dzięki nowym książkom

GM. MIKOAJKI POMORSKIE. Starostwo Powiatowe w Sztumie,  jako organ prowadzący, złożyło wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu. Dla placówki pozyskano na ten cel 2 480 zł.

Dodajmy, że była to maksymalna kwota jaką mogła otrzymać tego typu placówka.

- Warunkiem otrzymania maksymalnej kwoty dotacji było zapewnienie 20 proc. wkładu własnego i ten warunek spełniliśmy – stwierdza Sylwia Celmer, Starosta Powiatu Sztumskiego. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy tworzą trzy podmioty i każdy z nich otrzymał dofinansowanie na zakup książek.

W ramach przyznanej dotacji Szkoła Podstawowa otrzymała 1,26 tys. zł, Branżowa Szkoła Specjalna – 1,05 tys. zł, a Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy – 170 zł.
Środki pozyskano w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, ustanowionego w październiku 2015 r. Dzięki temu placówki oświatowe po raz kolejny mogły starać się o dofinansowanie na doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze.

Na początku maja br. pojawił się oficjalny wykaz szkół, które otrzymały w/w wsparcie, a wśród nich znalazł się ośrodek w Kołozębiu.

- Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że poprzez zakup nowych książek uczniowie rozwiną swoje zainteresowania i pasje, a tym samym będą promować i wspierać czytelnictwo – podsumowuje Sylwia Celmer.

(red.)

Fot. Pixabay

czytaj całość: Rozwiną pasje i zainteresowania dzięki nowym książkom

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.