Przejdź do treści

Piątek, 31.10.2014

Imieniny: Krzysztofa, Augusta, Saturnina

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2014-10-30

Ostatnia sesja III kadencji

We wtorek 28 października 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Sztumie o godzinie 15 odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu Sztumskiego, oznaczona numerem LIV.

Na wstępie sesji wręczone zostały stypendia i nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów
z terenu powiatu sztumskiego.

W trakcie obrad radni wysłuchali m.in. informacji z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego za rok 2013, sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia, informacji nt. przygotowań dróg powiatowych do sezonu zimowego 2014/2015 oraz przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2013/2014.

czytaj całość: Ostatnia sesja III kadencji

2014-10-29

Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi

W dniach 16-17 październik 2014r. pracownicy tut. urzędu uczestniczyli w cyklu szkoleniowym pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”. Podczas szkolenia została przedstawiona najnowsza wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu stanu zdrowotnego drzew, technik pielęgnacji drzew oraz sposobu jej planowania. W znacznym stopniu zwrócono uwagę na postępowanie z drzewami przydrożnymi tworzącymi aleje oraz podkreślono ważność kwestii związanej ze sposobem postępowania z drzewami „trudnymi” (konfliktowymi).

czytaj całość: Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi

2014-10-27

Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów

W związku z wejściem w życie w dniu 8 stycznia 2013r. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie przypomina, iż zgodnie z art. 232 ust. 2 w/w ustawy zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

W związku z powyższym informuje się, iż z dniem 24 stycznia 2015 r. przedsiębiorcy posiadający decyzje na zbieranie odpadów, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (już nieobowiązującej) powinni posiadać nową decyzję w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. Oznacza to konieczność wystąpienia do starosty z nowym wnioskiem o wydanie zezwolenia w trybie art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.).

czytaj całość: Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów

2014-10-24

Pożytku do STANDARDowego użytku

W imieniu realizatorów projektu „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku” pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie powiatowe dla przedstawicieli NGO i JST na temat wzmacniania ciał dialogu obywatelskiego oraz możliwości współpracy w tym zakresie JST i NGO. Spotkanie odbędzie się 30.10.2014r.w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

czytaj całość: Pożytku do STANDARDowego użytku

2014-10-22

Szkolenie „Zarządzanie projektami w podmiotach ekonomii społecznej”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do udziału w szkoleniu: „Zarządzanie projektami w podmiotach ekonomii społecznej” w dniu 03.11.2014.       
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania organizacji Pozarządowych; Aleja Grunwaldzka 5; 80-236 Gdańsk - Wrzeszcz.
Szkolenie trwa w godzinach od 9:00 do 16:00

czytaj całość: Szkolenie „Zarządzanie projektami w podmiotach ekonomii społecznej”

2014-10-22

LIV Sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) zwołuję LIV Sesję Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się 28 października 2014 roku  o godz.  15:00 w Sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Sztumie ul. Mickiewicza 31.

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu nr LIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: LIV Sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.