Przejdź do treści

Sobota, 6.2.2016

Imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2016-02-03

Ankieta

czytaj całość: Ankieta

2016-02-01

Zalewanie ul. Kochanowskiego

W dniu 01.02.2016r Starostwo Powiatowe w Sztumie po raz drugi w tym roku dokonało przywrócenia przejezdności na ulicy Kochanowskiego w Sztumie. Droga na tym odcinku jest systematycznie zalewana przez wody opadowe z jezdni oraz terenów przyległych. Stan taki jest wynikiem zasypania kanału odwadniającego przez z jednego z właścicieli przyległych gruntów. 
Sytuacja stwarza duże zagrożenie w ruchu drogowy. Starosta Sztumski w porozumieniu  z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podejmując decyzję o utrzymaniu przejezdności zobowiązał służby drogowe do odpompowywania wód do jeziora Barlewickiego.
Z uwagi na toczące się postępowania administracyjne i sądowe jest to jedyna w obecnej chwili możliwość przejechania tą drogą. Koszt jednorazowej akcji waha się w granicach 500 zł. Pomimo tego, że środki pomniejszają pulę finansową przeznaczoną na remonty i inwestycje drogowe w powiecie sztumskim, Starosta nie pozbawi mieszkańców oraz innych użytkowników z możliwości jej przejazdu.

 

 

 

czytaj całość: Zalewanie ul. Kochanowskiego

2016-01-27

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016r.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016r.

Starostwo Powiatowe w Sztumie informuje, iż na terenie Powiatu Sztumskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach:
od 29.03.2016r. do 11.04.2016r.
Początek kwalifikacji od godz. 8:00
Powiatowa Komisja Lekarska od godz. 9:00

Miejscem stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej jest:
Sala mieszcząca się w budynku na terenie kompleksu szpitalnego w Sztumie przy ul. Reja 12.

Dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej poszczególnych gmin powiatu wyznaczono następujące dni:
Miasto i Gmina Sztum:  29.03.2016 – 01.04.2016
Miasto i Gmina Dzierzgoń: 04.04.2016 – 05.04.2016
Gmina Stary Targ:  06.04.2016r.
Gmina Stary Dzierzgoń:   07.04.2016
Gmina Mikołajki Pomorskie:  08.04.2016
Kobiety:  11.04.2016

Zgłaszający się do kwalifikacji wojskowej winni posiadać:
1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Posiadaną dokumentację lekarską dotyczącą stanu zdrowia.
3. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 (bez nakrycia głowy).
4. Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

czytaj całość: KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016r.

2016-01-26

Informacja

OGŁOSZENIE
o zmianie miejsca konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Sztumskiego na lata 2016-2025” w Dzierzgoniu.

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje, iż spotkanie konsultacyjne w w/w temacie odbędzie się w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Dzierzgoniu przy ulicy Zawadzkiego 15.
Termin i godziny spotkania nie ulegają zmianie i odbędą się w dniu 5 lutego 2016 roku w godz. 13.00 – 16:00

czytaj całość: Informacja

2016-01-20

XV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Zawiadamiam, że XV sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 27 stycznia  2016 roku o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XIV z dnia 29.12.2015 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: XV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.