Przejdź do treści

Wtorek, 16.9.2014

Imieniny: Jagienki, Kamili, Korneliusza

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2014-09-02

STYPENDIUM STAROSTY SZTUMSKIEGO

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO
DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
STYPENDIUM STAROSTY SZTUMSKIEGO

Zgodnie z uchwałą nr XVI/99/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego informuję, iż istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Sztumskiego dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie w terminie do dnia 22 września 2014 roku.

Starosta Sztumski
Wojciech Cymerys

Sztum, 02.09.2014r.

czytaj całość: STYPENDIUM STAROSTY SZTUMSKIEGO

2014-09-01

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

nr WND-POKL.09.01.02-22-003/13 pn. „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług edukacyjnych

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza zainteresowanych uczniów Zespołu Szkół w Sztumie oraz Zespołu Szkół w Dzierzgoniu do wzięcia udziału w projekcie, o którym mowa powyżej.

Cel główny projektu: Podniesienie poziomu zdawalności egzaminu maturalnego w 2 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu pow. sztumskiego o 10% w stosunku do wartości bazowej z 2012r. w terminie do 30.06.2015r.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

czytaj całość: OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

2014-09-01

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU
nr WND-POKL.09.02.00-22-159/12 pn.:  „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza zainteresowanych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach do wzięcia udziału w projekcie, o którym mowa powyżej.

Cel główny projektu: Podniesienie poziomu edukacji  w obszarze kompetencji kluczowych i zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach u 75 uczniów poprzez wdrożenie do 31.07.2015r. programu rozwojowego

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

czytaj całość: OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

2014-09-01

Informacja o obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej

W rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września 2014 r. o godzinie 4.45 władze samorządowe powiatu sztumskiego złożyły kwiaty pod pomnikiem Rodła oddając w ten sposób hołd poległym.

czytaj całość: Informacja o obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej

2014-09-01

Życzenia

Z okazji inauguracji roku szkolnego 2014/2015 w imieniu władz samorządowych Powiatu Sztumskiego oraz swoim własnym życzę wszystkim  Nauczycielom i Pracownikom Oświaty dużo siły, optymizmu, wytrwałości, realizacji ambitnych zamierzeń oraz zadowolenia z efektów pracy. Niech będzie to rok nowych wyzwań, prowadzących młodych ludzi do respektowania innych, otwartości i umiejętności znalezienia się we współczesnym świecie.

Uczniom życzę, aby nie zabrakło Wam zapału i energii  w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich pasji i kształtowaniu własnych charakterów. Bądźcie w tym niezłomni, gdyż zwiększa to szansę na sukces w dorosłym życiu. Życzę, aby nauka była zawsze źródłem radości i satysfakcji, nie zaś jedynie obowiązkiem.

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom, życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz spokojnego roku szkolnego uwieńczonego sukcesami dzieci.

Życząc samych radosnych dni, sukcesów w pracy i nauce, pozostaję z wyrazami szacunku.

Starosta Powiatu Sztumskiego
Wojciech Cymerys

Sztum, 1 września 2014 r.

czytaj całość: Życzenia

2014-08-28

Spotkanie informacyjne dot. Funduszu Dotacyjnego „AKUMULATOR SPOŁECZNY”

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu powiatu sztumskiego na spotkania informacyjne, dot. nowego Funduszu Dotacyjnego „AKUMULATOR SPOŁECZNY”:

•    2.09 (wtorek) DZIERZGOŃ, godz. 16:00, LGD „Kraina Dolnego Powiśla”
•    2.09 (wtorek) STARY DZIERZGOŃ, godz. 16:00, Gminny Ośrodek Kultury
•    3.09 (środa) SZTUM, godz. 16:00, Urząd Miasta i Gminy

Więcej informacji znajdą Państwo w załączeniu oraz na stronie internetowej: www.fundacjapokolenia.pl/akumulator-spoleczny

czytaj całość: Spotkanie informacyjne dot. Funduszu Dotacyjnego „AKUMULATOR SPOŁECZNY”

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.