Przejdź do treści

środa, 4.3.2015

Imieniny: Adrianny, Kazimierza, Wacława

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2015-03-04

Informacja

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o wsparciu udzielonym wszystkim poszkodowanym konsumentom przez Instytucje Finansowe przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów Panią Halinę Gierała. W związku ze stosowaniem przez Banki niezgodnych z prawem zapisów umownych Pani Rzecznik objęła swoją reprezentacją postępowania grupowe przeciwko: PKO BP S.A., Getin Noble Bank S.A., mBank S.A., BZ WBK S.A., Bank Millennium S.A., BPH S.A., Raiffeisen Polbank S.A., ING Bank S.A. Opiekę administracyjną świadczy Fundacja Wspólna Sprawa działająca na rzecz ochrony praw konsumentów, natomiast opiekę prawną Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal. Wszystkich z Państwa zainteresowanych przyłączeniem się do wymienionych grup oraz poszukującym informacji z tego zakresu prosimy o bezpośredni kontakt pod nr: 795-184-430.
Szczegółowe informacje: www.fundacjawspolna.pl

czytaj całość: Informacja

2015-03-04

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
a.    działania wspomagające i aktywizujące osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia (działania rehabilitacyjne, korekcyjne, sportowe, kulturalne itp.),

w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
b.    organizowanie różnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu powiatu sztumskiego.

>> Pliki do pobrania:
Uchwała nr 9/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Wzór ofertyczytaj całość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

2015-02-23

Spotkanie

W dniu 20.02.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sztumie odbyło się spotkanie Starostów Wojciecha Cymerysa i Antoniego Downarowicza z rodzinami zastępczymi z terenu powiatu sztumskiego. Na spotkaniu omawiano kwestie pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych oraz tworzenia rodzinnych domów dziecka. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawili tematy związane  z organizacją zaplanowanych na rok 2015 szkoleń i warsztatów dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych oraz ich wychowanków. Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska objaśniła zasady dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz realizację innych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Spotkanie dało również możliwość indywidualnych rozmów rodzin zastępczych z kadrą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie bieżących spraw.

czytaj całość: Spotkanie

2015-02-23

EKO ROZWOJOWA SZKOŁA

Starostwo Powiatowe w Sztumie za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska  i Rolnictwa, ogłasza konkurs skierowany do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży z terenu powiatu sztumskiego pn: EKO ROZWOJOWA SZKOŁA. Konkurs ma za zadanie pobudzenie młodzieży do szukania realnych, technicznych możliwości polepszenia warunków środowiskowych poprzez zmiany wprowadzane w szkole i terenie do niej przyległym. Zgłoszenia szkół do konkursu należy dokonać na adres mailowy: ochrona.srodowiska@powiatsztumski.pl w terminie do 13 marca 2015 roku. Szczegóły konkursu w Regulaminie.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie.

>> Plik do pobrania:
Regulamin

czytaj całość: EKO ROZWOJOWA SZKOŁA

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.