Przejdź do treści

Poniedziałek, 17.2.2020

Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2020-02-11

Wycinka drzew wzdłuż dróg powiatowych

Starosta Sylwia Celmer podpisała umowę na wycinkę drzew i wiatrołomów z frezowaniem pni. Wycinka dotyczy drzew zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych. Łącznie na terenie powiatu sztumskiego wyciętych zostanie 116 drzew, w większości lip, topoli i jesionów. Wiatrołomów, czyli drzew już połamanych, zostanie wyciętych 38.
Na terenie powiatu sztumskiego realizować powyższe zadanie będzie firma P&M Expert Service Paweł Trepkowski z Warlubia. Wycinka drzew, która już się rozpoczęła, zakończyć ma się do 28 lutego. Wycinka wiatrołomów potrwać ma do 15 marca, a frezowanie pni i uporządkowanie terenu skończyć się ma do 15 kwietnia.
Całość prac kosztowała 73 409,76 zł,

czytaj całość: Wycinka drzew wzdłuż dróg powiatowych

2020-02-10

Podnosząc poziom edukacji

Starostwo Powiatowe w Sztumie stara się kłaść duży nacisk na jakość kształcenia na swoim terenie. Obecnie odbywają się regularne spotkania z dyrektorami placówek, których organem prowadzącym jest starostwo. Ponadto 3 lutego odbyło się specjalne szkolenie dla pracowników oświaty, które dotyczyło arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020-2021.
Na szkolenie, które odbyło się 3 lutego w siedzibie starostwa zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, ośrodków wychowawczych i poradni, których organem prowadzącym jest sztumskie starostwo. Od ekspertki dowiedzieli się oni jakie są zasady budowania arkuszy organizacyjnych dla szkół, o zasadach zatrudniana pedagogów, psychologów i terapeutów w szkołach oraz np. o planowaniu z uwzględnieniem potrzeb ucznia i możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
Dwa dni później, 5 lutego, także w starostwie, odbyła się już druga w tym roku narada z dyrektorami. Kontynuowano rozmowy o harmonogramie rekrutacji, o audytach wewnętrznych i sprawiedliwych pensjach dla wszystkich pracowników placówek oświatowych. Starosta Sylwia Celmer dopytywała o przeniesienia uczniów między klasami i prośby uczniów o zmianę nauczyciela. Pojawił się również temat Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego, lekcji samorządności w szkołach oraz przepływu informacji między placówkami. – Jesteście zespołem i chciałabym, żebyście się również zastanowili i zaproponowali tematy kolejnych spotkań i szkoleń jakie moglibyśmy dla was zorganizować, aby usprawnić pracę w placówkach którymi organem prowadzącym jest powiat – mówiła do dyrektorów pani Cemer.
Niestety zgodnie z uzyskanymi podczas spotkania informacjami, w powiecie nie uda się przynajmniej na razie, uruchomić szkoły zawodowej drugiego stopnia. Trwają natomiast prace nad usprawnieniem dojazdu uczniów do szkół. Starosta Sylwia Celmer poprosiła zebranych aby przedstawili zestawienie dróg i tras, na których jest z tym obecnie największy problem.
Możliwe też, że obecna forma spotkań edukacyjnych w starostwie zostanie rozszerzona. Pojawił się bowiem pomysł, aby zorganizować tzw. „śniadania edukacyjne”, czyli zebrania dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z ternu powiatu sztumskiego. O dalszych ustaleniach będziemy się starali informować Państwa na bieżąco.

czytaj całość: Podnosząc poziom edukacji

2020-02-10

Kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od nabycia od 200 złotych do 1000 złotych

Właściciele pojazdów zapłacą karę, którzy przekroczą termin na zarejestrowanie samochodu lub nie poinformują właściwego wydziału komunikacji  o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Ustawodawca od 1 stycznia 2020 roku wprowadza nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z nowymi przepisami, od początku nowego roku każdy, kto w ciągu 30 dni nie zawiadomi starosty (podległego mu wydziału komunikacji) o sprzedaży lub kupnie pojazdu zarejestrowanego w Polsce, zapłaci karę w wysokości od 200 do 1000 złotych. Kary pieniężne będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez starostów i będą stanowiły dochód powiatu. Ukarane mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Co istotne, to obowiązek zgłoszenia leży po dwóch stronach umowy, czyli zarówno kupujący samochód (nowy właściciel), jak i sprzedający (były właściciel) musi poinformować o nabyciu pojazdu lub jego zbyciu. Termin 30-dniowy dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce obowiązuje od daty sprzedaży.

Natomiast dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy termin 30 dni liczy się od daty sprowadzenia do Polski. Zatem przy nabyciu pojazdu od pośrednika należy dokładnie sprawdzić kiedy mija 30 dni, gdyż jeśli kupujemy niezarejestrowany samochód po 28 dniach od momentu przekroczenia granicy naszego kraju, to według ustawy pozostały nam (nowym właścicielom) tylko 2 dni na jego rejestrację. Obowiązek rejestracji będzie więc ciążył na   osobie, która jest właścicielem pojazdu w chwili upływu 30-dniowego okresu od daty jego sprowadzenia do kraju.

Podsumowując, właściciel będzie miał 30 dni na rejestrację pojazdu, zgłoszenie zbycia lub nabycia licząc od daty:

•    sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego UE,

•    sprzedaży pojazdu zarejestrowanego na obszarze Polski,

•    zakupu pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski.

Przepisy te nie dotyczą pojazdów nowych zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pojazdów sprowadzonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej.

>> Pliki do pobrania:

WNIOSEK - docx

WNIOSEK -PDF

Pełnomocnictwo - pdf

czytaj całość: Kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od nabycia od 200 złotych do 1000 złotych

2020-02-08

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców w Sztumie

Inspektorat ZUS  Sztumie organizuje w środę, 12 lutego, bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców poświęcone małej działalności gospodarczej.  Od 1 lutego z „Małego ZUS Plus”  będzie mógł korzystać przedsiębiorca, którego przechód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł. Zmienił się również sposób obliczania składek. Teraz ich kwota będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa  przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.
Co istotne nie zmienił się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Nadal będzie musiała się ona mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
W trakcie szkolenia omówione zostaną między innymi warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z „Małego ZUS Plus”. Wyjaśnione zostaną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a także jakie są zasady zgłoszenia i składania dokumentów rozliczeniowych. Wskazane zostaną także obowiązki i konsekwencje związane z korzystaniem z „Małego ZUS Plus”.

Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00 w Inspektoracie ZUS w Sztumie (ul. Mickiewicza 34). Spotkanie potrwa około 2 godzin.
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są mailowo pod adresem ewelina.trzcianka@zus.pl lub telefonicznie pod numerem: 55 267 67 10.


czytaj całość: Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców w Sztumie

2020-02-06

Rok setnej rocznicy Plebiscytu na Powiślu – konkurs (do wygrania bon o wartości 500 zł)

Plebiscyt decydujący o przyszłości Powiśla odbył się 11 lipca 1920 r. Ludność polska toczyła dramatyczny bój w sprawie przynależności do Polski. Wiele z tych osób wierność Rzeczypospolitej przypłaciło życiem. W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą tych wydarzeń Rada Powiatu Sztumskiego postanowiła oddać hołd wszystkim zaangażowanym w akcję plebiscytową na rzecz przyłączenia Powiśla do Polski i ustanowiła rok 2020 „Rokiem setnej rocznicy Plebiscytu na Powiślu”.

Zachęcamy wszystkich miłośników historii, rysunku i grafiki komputerowej do udziału w konkursie na symbol graficzny „Roku setnej rocznicy Plebiscytu na Powiślu”, który mógłby być wykorzystywany m.in. jako pieczątka. W konkursie do wygrania atrakcyjne nagrody, w tym bon o wartości 500 zł. Zachęcamy do udziału w zabawie.  Szczegółowy regulamin znajdą państwo w załączniku.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu: tel. 55 26 77 428 bądź promocja@powiatsztumski.pl

>> Pliki do pobrania:

Regulamin

czytaj całość: Rok setnej rocznicy Plebiscytu na Powiślu – konkurs (do wygrania bon o wartości 500 zł)

2020-02-06

Mikroskopy, mikrofony, laptopy i probówki dla ZS Kasprowicza

Zespołu Szkół im J. Kasprowicza w Sztumie będą mogli korzystać z nowych  nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W środę, 5 lutego do placówki przyjechały materiały zakupione w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski”. Projekt „Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski” zapoczątkowany został jeszcze w 2015 r. Jego celem jest wspieranie uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Aby to osiągnąć zakupiono między innymi doposażenie do  pracowni dydaktycznych przedmiotów ścisłych.  Pomoce naukowe, które trafiły właśnie do zespołu szkół warte są ponad 23 tys. zł. –Bardzo cieszymy się nie tylko z mikroskopów czy kamer, ale też z biblioteki multimedialnej i nowoczesnych programów do komputerów, które do nas trafiły – informuje Wiesława Kowalik, dyrektor Zespołu Szkół im J. Kasprowicza w Sztumie.  Materiały, które trafiły do placówki obejrzeli przedstawiciele organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego w Sztumie. Starosta Sylwia Celmer, Gabriela Smolińka odpowiedziana za edukację i Sebastian Szota, ekspert od pozyskiwania środków również nie ukrywali radości z jakości materiałów, które trafiły do szkoły Łącznie projekt „Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski” wart jest 538 849,13 zł z czego udało się uzyskać 511 906,67 zł dofinansowania.

czytaj całość: Mikroskopy, mikrofony, laptopy i probówki dla ZS Kasprowicza

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.