Przejdź do treści

Piątek, 21.2.2020

Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2020-02-18

I przetarg pisemny nieograniczony za oddanie w dzierżawę nieruchomości

Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony za oddanie w dzierżawę nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra”, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego.
1. Przedmiot przetargu.
• Działka nr 271/1 o pow. 1,9420 ha, położoną w obrębie Biała Góra, gmina Sztum, powiat Sztumski posiadająca księgę wieczystą  nr KW GD2I/00021928/6,
• Działka nr 225/4 o pow.0,0927 ha, położoną w obrębie Biała Góra, gmina Sztum, powiat Sztumski posiadająca księgę wieczystą nr KW GD2I/00021920/0
• Działka  nr 415/3 o pow. 1,7893 ha, położonej w obrębie Benowo, gmina Ryjewo, powiat Kwidzyński, posiadająca księgę wieczystą KW nr GD1I/00051665/6 wraz z posadowionymi na nich obiektami budowlanymi i infrastrukturą techniczną oraz z wyposażeniem
2. Szczegółowy opis obiektów i wyposażenia przedmiotu przetargu  stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia

czytaj całość: I przetarg pisemny nieograniczony za oddanie w dzierżawę nieruchomości

2020-02-17

Przebudowa szpitala – prace trwają w najlepsze

Podczas narady w sztumskim szpitalu w piątek, 14 lutego, omówiono postęp prac przy przebudowie trzeciego piętra budynku rehabilitacji. Do końca maja mają się tam bowiem zakończyć prace na oddziale rehabilitacji kardiologicznej.  Przypominamy, że wartość inwestycji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sztumie to koszt 1.856.674,04 zł. Prace realizuje firma MSP SMOK ze Starogardu Gdańskiego.

W ramach inwestycji wykonanych zostanie:
- 9 dwuosobowych sal dla pacjentów wraz z węzłami sanitarnymi;
- gabinety: lekarski i zabiegowy;
- sala konsultacji lekarskich;
- zaplecze pielęgniarskie oraz gospodarcze;
- remont dwóch klatek schodowych;
- oddział wyposażony zostanie w niezbędne instalacje wewnętrzne, w tym przeciwpożarowe i klimatyzacyjne.

czytaj całość: Przebudowa szpitala – prace trwają w najlepsze

2020-02-17

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

W Alarm112 możliwe jest  poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych.

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji.

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.

>> Pobierz aplikację mobilną Alarm112

Alarm112 w Google Play
Alarm112 w App Store

czytaj całość: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

2020-02-11

Wycinka drzew wzdłuż dróg powiatowych

Starosta Sylwia Celmer podpisała umowę na wycinkę drzew i wiatrołomów z frezowaniem pni. Wycinka dotyczy drzew zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych. Łącznie na terenie powiatu sztumskiego wyciętych zostanie 116 drzew, w większości lip, topoli i jesionów. Wiatrołomów, czyli drzew już połamanych, zostanie wyciętych 38.
Na terenie powiatu sztumskiego realizować powyższe zadanie będzie firma P&M Expert Service Paweł Trepkowski z Warlubia. Wycinka drzew, która już się rozpoczęła, zakończyć ma się do 28 lutego. Wycinka wiatrołomów potrwać ma do 15 marca, a frezowanie pni i uporządkowanie terenu skończyć się ma do 15 kwietnia.
Całość prac kosztowała 73 409,76 zł,

czytaj całość: Wycinka drzew wzdłuż dróg powiatowych

2020-02-10

Podnosząc poziom edukacji

Starostwo Powiatowe w Sztumie stara się kłaść duży nacisk na jakość kształcenia na swoim terenie. Obecnie odbywają się regularne spotkania z dyrektorami placówek, których organem prowadzącym jest starostwo. Ponadto 3 lutego odbyło się specjalne szkolenie dla pracowników oświaty, które dotyczyło arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020-2021.
Na szkolenie, które odbyło się 3 lutego w siedzibie starostwa zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, ośrodków wychowawczych i poradni, których organem prowadzącym jest sztumskie starostwo. Od ekspertki dowiedzieli się oni jakie są zasady budowania arkuszy organizacyjnych dla szkół, o zasadach zatrudniana pedagogów, psychologów i terapeutów w szkołach oraz np. o planowaniu z uwzględnieniem potrzeb ucznia i możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
Dwa dni później, 5 lutego, także w starostwie, odbyła się już druga w tym roku narada z dyrektorami. Kontynuowano rozmowy o harmonogramie rekrutacji, o audytach wewnętrznych i sprawiedliwych pensjach dla wszystkich pracowników placówek oświatowych. Starosta Sylwia Celmer dopytywała o przeniesienia uczniów między klasami i prośby uczniów o zmianę nauczyciela. Pojawił się również temat Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego, lekcji samorządności w szkołach oraz przepływu informacji między placówkami. – Jesteście zespołem i chciałabym, żebyście się również zastanowili i zaproponowali tematy kolejnych spotkań i szkoleń jakie moglibyśmy dla was zorganizować, aby usprawnić pracę w placówkach którymi organem prowadzącym jest powiat – mówiła do dyrektorów pani Cemer.
Niestety zgodnie z uzyskanymi podczas spotkania informacjami, w powiecie nie uda się przynajmniej na razie, uruchomić szkoły zawodowej drugiego stopnia. Trwają natomiast prace nad usprawnieniem dojazdu uczniów do szkół. Starosta Sylwia Celmer poprosiła zebranych aby przedstawili zestawienie dróg i tras, na których jest z tym obecnie największy problem.
Możliwe też, że obecna forma spotkań edukacyjnych w starostwie zostanie rozszerzona. Pojawił się bowiem pomysł, aby zorganizować tzw. „śniadania edukacyjne”, czyli zebrania dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z ternu powiatu sztumskiego. O dalszych ustaleniach będziemy się starali informować Państwa na bieżąco.

czytaj całość: Podnosząc poziom edukacji

2020-02-10

Kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od nabycia od 200 złotych do 1000 złotych

Właściciele pojazdów zapłacą karę, którzy przekroczą termin na zarejestrowanie samochodu lub nie poinformują właściwego wydziału komunikacji  o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Ustawodawca od 1 stycznia 2020 roku wprowadza nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z nowymi przepisami, od początku nowego roku każdy, kto w ciągu 30 dni nie zawiadomi starosty (podległego mu wydziału komunikacji) o sprzedaży lub kupnie pojazdu zarejestrowanego w Polsce, zapłaci karę w wysokości od 200 do 1000 złotych. Kary pieniężne będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez starostów i będą stanowiły dochód powiatu. Ukarane mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Co istotne, to obowiązek zgłoszenia leży po dwóch stronach umowy, czyli zarówno kupujący samochód (nowy właściciel), jak i sprzedający (były właściciel) musi poinformować o nabyciu pojazdu lub jego zbyciu. Termin 30-dniowy dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce obowiązuje od daty sprzedaży.

Natomiast dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy termin 30 dni liczy się od daty sprowadzenia do Polski. Zatem przy nabyciu pojazdu od pośrednika należy dokładnie sprawdzić kiedy mija 30 dni, gdyż jeśli kupujemy niezarejestrowany samochód po 28 dniach od momentu przekroczenia granicy naszego kraju, to według ustawy pozostały nam (nowym właścicielom) tylko 2 dni na jego rejestrację. Obowiązek rejestracji będzie więc ciążył na   osobie, która jest właścicielem pojazdu w chwili upływu 30-dniowego okresu od daty jego sprowadzenia do kraju.

Podsumowując, właściciel będzie miał 30 dni na rejestrację pojazdu, zgłoszenie zbycia lub nabycia licząc od daty:

•    sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego UE,

•    sprzedaży pojazdu zarejestrowanego na obszarze Polski,

•    zakupu pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski.

Przepisy te nie dotyczą pojazdów nowych zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pojazdów sprowadzonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej.

>> Pliki do pobrania:

WNIOSEK - docx

WNIOSEK -PDF

Pełnomocnictwo - pdf

czytaj całość: Kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od nabycia od 200 złotych do 1000 złotych

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.