Przejdź do treści

Wtorek, 24.1.2017

Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2017-01-12

Informacja

W nawiązaniu do informacji wpływających do Starostwa oraz wystąpienia Pani Burmistrz Miasta i Gminy Dzierzgoń Elżbiety Domańskiej zamieszczonego na stroni www.dzierzgon.pl poniżej zamieszczamy nagranie stanu nawierzchni drogi powiatowej 3109G Sztum - Pietrzwałd - Kalwa z dnia 10.01.2017 wykonane w godzinę po zdarzeniu drogowym.

czytaj całość: Informacja

2016-12-30

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Sztumskiego

Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym, dla dzieci  i młodzieży z Powiatu Sztumskiego.

>> Plik do pobrania:

czytaj całość: Ogłoszenie

2016-12-28

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

NFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO
w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2017 roku.

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1/ Bogusław Sulot - adwokat
2/ Bogdan Statkiewicz - adwokat
według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku – w godz. od 8.00 do 12.00
Telefon kontaktowy (55) 267-74-22

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego ul. H. Kołłątaja nr 9, 83-110 Tczew. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1/ Ilona Połaniecka- Ganske – radca prawny
2/ Michał Burtowy- adwokat
według harmonogramu:
- od poniedziałku do piątku  – w godz. od 9.00 do 14.00
Telefon kontaktowy (55) 276-22-50

Starosta Sztumski
/-/ Wojciech Cymerys

czytaj całość: INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

2016-12-21

XXVII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku  poz. 814) zwołuję XXVII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 15.00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXVI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29.11.2016
5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: XXVII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2016-12-16

Wręczenie Stypendiów Marszałka dla uczniów szkół zawodowych!

Dnia 14 grudnia br. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się uroczysta Gala Stypendialna, w trakcie której wręczone zostały Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2016/2017 w ramach projektu pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2.

czytaj całość: Wręczenie Stypendiów Marszałka dla uczniów szkół zawodowych!

2016-12-06

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

Dnia 1 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie odbył się powiatowy finał olimpiady pod hasłem „HIV – AIDS STOP.” Organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Sztumie i Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Malborku. Uczestnikami olimpiady byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z Zespołu Szkół w Sztumie, Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach i Zespołu Szkół w Dzierzgoniu. W pierwszym etapie pisemnym uczniowie rozwiązywali test, do drugiego zakwalifikowało się sześć osób z najwyższymi wynikami, gdzie udzielali odpowiedzi ustnych na wylosowane przez siebie pytania. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy. Pierwsze miejsce zdobył Paweł Tubaja, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, drugie Klaudia Jarzembińska z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu a trzecie Bartosz Sosnowski z Zespołu Szkół w Sztumie. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Sztumie. Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim pozostałym dziękujemy za udział w konkursie.

czytaj całość: Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.