Przejdź do treści

Wtorek, 31.3.2015

Imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2015-03-30

APEL O PRZEKAZYWANIE 1 % PODATKU ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO Z POWIATU SZTUMSKIEGO

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Sztumskiego!

Do 30 kwietnia 2015 roku osoby fizyczne składają zeznanie podatkowe za 2014 rok, dlatego też apelujemy do Państwa o przekazanie 1 % podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu sztumskiego.

W zeznaniu podatkowym w rubryce „Wniosek  o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wystarczy wpisać numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć oraz kwotę równą wartości 1 % podatku.

Nie bądźmy obojętni, przekażmy swój 1 % podatku naszym organizacjom!

czytaj całość: APEL O PRZEKAZYWANIE 1 % PODATKU ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO Z POWIATU SZTUMSKIEGO

2015-03-25

Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

Starosta Powiatu Sztumskiego,
Powiatowy Urząd Pracy
oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu
serdecznie zapraszają na
Powiatowe Targi Edukacji i Pracy,
które odbędą się 26 marca 2015r. w godz. 11.00-13.30
w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 15

Targi adresowane są przede wszystkim do uczniów trzecich klas gimnazjów, którzy stają właśnie przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, a także  do nauczycieli, rodziców, pracodawców, oraz wszystkich wyrażających zainteresowanie udziałem. W Targach swoją bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną zaprezentują wszystkie szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Sztumskiego. Ponadto w Targach wezmą udział przedstawiciele lokalnych pracodawców, którzy scharakteryzują stanowiska pracy. W czasie Targów wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego udzielą specjaliści
z Powiatowego Urzędu Pracy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

czytaj całość: Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

2015-03-25

Powiatowy Dzień Pracodawcy

Starosta Powiatu Sztumskiego,
Powiatowy Urząd Pracy
oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu
serdecznie zapraszają na
Powiatowy Dzień Pracodawcy,
który odbędzie się 27 marca 2015r. w godz. 11.00-13.30
w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniuprzy ul. Zawadzkiego 15.


Powiatowy Dzień Pracodawcy poświęcony jest współpracy Powiatu Sztumskiego z lokalnymi pracodawcami w zakresie szkolnictwa zawodowego. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie działalność Powiatowego Urzędu Pracy ze szczególnym uwzględnieniem pomocy świadczonej pracodawcom. Ponadto zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców nt. potrzeb oraz kierunków kształcenia na rynku pracy Powiatu Sztumskiego, a także przedstawione zostaną dobre praktyki współpracy szkół z terenu Powiatu Sztumskiego z pracodawcami.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

czytaj całość: Powiatowy Dzień Pracodawcy

2015-03-24

VI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Zawiadamiam, że VI sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 31 marca 2015 roku o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu nr V Rady Powiatu Sztumskiego.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
7. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: VI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2015-03-20

Sukcesy matematyczne i językowe uczniów Zespołu Szkól im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Sarah Łazar jest laureatką etapu okręgowego XXXVIII Olimpiady Języka Niemieckiego i zakwalifikowała się do etapu centralnego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 27-29 marzec 2015. Uczennicę przygotowuje nauczycielka – Aleksandra Wróblewska.

Alfik Matematyczny to ogólnopolski konkurs przedmiotowy organizowanych pod patronatem Politechniki Wrocławskiej w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty 2014/15. Michał Sztandarski uczeń prowadzony przez nauczycielkę – Małgorzatę Dziedowicz, został najwyżej oceniony w woj. pomorskim  zajmując I miejsce wśród uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W rywalizacji klas drugich Adrianna Koza zajęła VIII a Anita Kaszuba XI miejsce w województwie. Obie uczennice prowadzone są przez nauczycielkę – Małgorzatę Chybalską. W konkursie tym uczestniczyło 52 566 uczniów z 1 298 szkół z całego kraju a w województwie pomorskim rywalizowało 3790 uczniów z 88 szkół.

czytaj całość: Sukcesy matematyczne i językowe uczniów Zespołu Szkól im. Jana Kasprowicza w Sztumie

2015-03-19

VIII Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Stół Wielkanocny”

VIII Powiatowy Przegląd KGW odbył się 19 marca 2015 roku w sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach i cieszył się dużą popularnością. Podczas prezentacji poszczególnych wystawców atmosferę umilały piosenki regionalne i ludowe odśpiewywane przez Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia oraz uczniów z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu, Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu i Uśnicach.

czytaj całość: VIII Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Stół Wielkanocny”

2015-03-17

Dot. magazynowania i stosowania substancji niewiadomego pochodzenia w miejscowości Koślinka.

W związku ze skargami napływającymi do Starostwa Powiatowego w Sztumie dotyczącymi magazynowania i stosowania substancji niewiadomego pochodzenia w miejscowości Koślinka przy wyrobisku po eksploatacji kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach nr 66, 215/2, 218/3 i 218/4 obręb Koślinka, gmina Sztum, tut. urząd informuje, iż podjął działania interwencyjne w celu ustalenia stanu faktycznego. W wyniku podjętych działań oraz dokonanych oględzin w terenie w dniu 25.02.2015r. potwierdzono, iż na tereny przy wyrobisku po eksploatacji kruszywa naturalnego została przywieziona substancji niewiadomego pochodzenia. W toku dokonanych wyjaśnień ustalono, iż substancja niewiadomego pochodzenia stanowi odpad o kodzie 03 03 02 osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową stanowiący odpad inny niż niebezpieczny, którego wytwórcą jest firma International Paper Kwidzyn. O fakcie magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym zostali powiadomieni pracownicy firmy z Kwidzyna. W związku z powyższym firma International Paper Kwidzyn w trybie natychmiastowym zaprzestała przekazywania odpadów wykorzystywanych niewłaściwie przy wyrobisku w miejscowości Koślinka.

Równolegle tut. urząd w dniu 27.02.2015r. przekazał sprawę Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum do załatwienia zgodnie z kompetencją w zakresie magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Jednocześnie powiadamia się, iż o sprawie magazynowania i stosowania substancji niewiadomego pochodzenia w miejscowości Koślinka przy wyrobisku po eksploatacji kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach nr 66, 215/2, 218/3 i 218/4 obręb Koślinka, gmina Sztum został poinformowany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiadamia, iż o sprawie będzie informował na bieżąco na stronie internetowej urzędu.

czytaj całość: Dot. magazynowania i stosowania substancji niewiadomego pochodzenia w miejscowości Koślinka.

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.