Przejdź do treści

Niedziela, 20.10.2019

Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2019-10-18

Lider Aktywizacji Osób Młodych 2019

Milo jest nam poinformować, że 16 października w Warszawie Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu odebrał wyróżnienie i tytuł Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2019. Konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy organizowany był przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznym POLPROM.
Cieszymy się, że działania podejmowane przez Urząd, skierowane do osób młodych zostały docenione i mogą stanowić  wzór do naśladowania.

czytaj całość: Lider Aktywizacji Osób Młodych 2019

2019-10-17

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2020

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy  na rok 2020 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Powiatu Sztumskiego na rok 2020, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami, a Powiatem Sztumskim. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu sztumskiego.
Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 17 października 2019  r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na 31 października 2019 r.
Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie na formularzu określonym Uchwałą Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: edukacja@powiatsztumski.pl,
2) pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,
3) bezpośrednio poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31.
Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie www.powiatsztumski.pl w aktualnościach oraz zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych”.

>> Pliki do pobrania:

FORMULARZ KONSULTACJI

Roczny Program Współpracy na rok 2020

czytaj całość: Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2020

2019-10-17

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Każdego roku 16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca.
W ramach  obchodów tego dnia funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sztumie, na zaproszenie Starosty Sztumskiego, przeprowadzili instruktaż przypominający pracownikom urzędu zasady udzielania pierwszej pomocy podczas zatrzymania akcji serca.
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca to święto obchodzone od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Należy pamiętać, że podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3-krotny wzrost przeżywalności.

czytaj całość: Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

2019-10-16

Powiat wspiera Osoby Niepełnosprawne, Emerytów i Rencistów

16 października br. Starosta Powiatu Sztumskiego Sylwia Celmer wraz z przedstawicielkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztumie Panią Małgorzata Kwella – Przewodniczącą oraz Krystyna Dąbrowską – Skarbkiem  Związku,  podpisały umowę o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji „Dnia Osób Niepełnosprawnych i Dnia Seniora”, który odbędzie się 25 października br. Jest to kolejne wsparcie tej organizacji przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.

czytaj całość: Powiat wspiera Osoby Niepełnosprawne, Emerytów i Rencistów

2019-10-16

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż 24 grudnia 2019 roku (wtorek) Starostwo Powiatowe w Sztumie będzie nieczynne. W zamian za to Urząd będzie pracować 14 grudnia (sobota) w godz. 8:00-15:00.
31 grudnia (wtorek) Urząd będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00.

czytaj całość: Informacja

2019-10-15

Szczepienia przeciw pneumokokom dla seniorów z Pomorza

Samorząd województwa pomorskiego i powiaty realizują wspólnie program szczepienia przeciw pneumokokom osób powyżej 65 roku życia z grupy ryzyka. Do końca 2019 roku z bezpłatnych szczepień skorzysta 2220 osób. Realizatorem zadania są Szpitale Pomorskie, zaś zadanie finansowane jest przez 15 samorządów powiatowych z Pomorza. Na ten cel przeznaczonych zostało ponad 730 tysięcy złotych.

Z programu będą mogli skorzystać mieszkańcy 15 powiatów: bytowskiego, chojnickiego, kościerskiego, gdańskiego, kwidzyńskiego, tczewskiego, kartuskiego, malborskiego, słupskiego, sztumskiego, puckiego, wejherowskiego oraz Gdynia, Sopot i Słupsk. Szpitale Pomorskiem by zrealizować to zadanie, podpisały w sierpniu br. umowy z podmiotami medycznymi, które na terenie poszczególnych powiatów będą wyszczepiać pacjentów.

Ze szczepień będą mogły skorzystać pacjenci w wieku od 65 roku życia, leczeni z powodu chorób układu oddechowego, zameldowani na terenie poszczególnych powiatów województwa pomorskiego. Pacjent zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zameldowania oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka lub inną dokumentację na podstawie której będzie można potwierdzić przynależność do grupy ryzyka. Zaświadczenie lekarskie nie będzie wymagane, jeżeli z dokumentacji medycznej posiadanej przez podmiot wykonujący szczepienie będzie wynikać przynależność pacjenta do grupy ryzyka.

W powiecie Sztumskim szczepienia będą wykonywane w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Medicus” Os. Sierakowskich 5, 82-400 Sztum 55 277 80 70.

Więcej informacji

https://pomorskie.eu/-/seniorze-sprawdz-gdzie-za-darmo-mozesz-sie-zaszczepic-przeciwko-pneumokokom-lista-podmiotow-medycznych-

https://plus.dziennikbaltycki.pl/zdrowie-na-pomorzu-wladze-wojewodztwa-chca-walczyc-z-pneumokokami-program-darmowych-szczepien-dla-seniorow/ar/c14-14466449


czytaj całość: Szczepienia przeciw pneumokokom dla seniorów z Pomorza

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.