Przejdź do treści

Czwartek, 8.10.2015

Imieniny: Brygidy, Loreny, Marcina

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2015-10-08

Jubileuszowe Pomorskie Regaty Kajakowe i Pokazowe Zawody w Pływaniu w Wodach Otwartych Olimpiad Specjalnych Zawody Sztum 2015

19 września 2015 na Jeziorze Zajezierskim w Sztumie odbyły się Jubileuszowe Pomorskie Regaty Kajakowe i Pokazowe Zawody w Pływaniu w Wodach Otwartych Olimpiad Specjalnych. Były to zawody rangi wojewódzkiej, chociaż w całej Polsce rozgrywano w ten weekend wiele zawodów w różnych dyscyplinach to zmagania w Sztumie były wyjątkowe.

czytaj całość: Jubileuszowe Pomorskie Regaty Kajakowe i Pokazowe Zawody w Pływaniu w Wodach Otwartych Olimpiad Specjalnych Zawody Sztum 2015

2015-09-25

Informacja dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Sztumie rozpoczyna prace nad projektem „Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
W projekcie w/w Uchwały planujemy ująć następujące zadania priorytetowe:
1) nauka, edukacja, oświata i wychowania,
2) ochrona i promocja zdrowia,
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) kultura,
5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
6) ratownictwo i ochrona ludności,
7) ekologia i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
8) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
9) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
10) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W związku z powyższym prosimy Państwa o zgłaszanie swoich propozycji  zadań, których realizacji chcieliby Państwo się podjąć w 2016 roku.

Państwa propozycja musi zawierać:
1. Nazwę zadania.
2. Cel zadania.
3. Kalkulację przewidywanych kosztów zadania.
4. Termin wykonania zadania.

Propozycje należy składać do dnia 09.10.2015 r. na adres e-mailowy: edukacja@powiatsztumski.pl, lub na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum z dopiskiem Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia.czytaj całość: Informacja dla organizacji pozarządowych

2015-09-18

XI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Zawiadamiam, że XI sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się
25 września  2015 roku o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr X z sesji Rady Powiaty z dnia 25.08.2015 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: XI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2015-09-17

Dożynki Powiatowo – Gminne w Mikołajkach Pomorskich

Dnia 13 września 2015 r. odbyły się zorganizowane przez Powiat Sztumski oraz Gminę Mikołajki Pomorskie Dożynki Powiatowo – Gminne w Mikołajkach Pomorskich. Uroczystość ta rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Antoniego w Mikołajkach Pomorskich. Podczas mszy świętej dziękczynnej za tegoroczne plony poświęcono chleb dożynkowy oraz tradycyjne wieńce.

czytaj całość: Dożynki Powiatowo – Gminne w Mikołajkach Pomorskich

2015-09-11

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY SZTUMSKIEGO

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO
DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
STYPENDIUM STAROSTY SZTUMSKIEGO


Zgodnie z uchwałą nr XVI/99/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego informuję, iż istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Sztumskiego dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży  z terenu Powiatu Sztumskiego.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie w terminie do dnia 25 września 2015 roku.


Starosta Sztumski

Wojciech Cymerys

czytaj całość: TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY SZTUMSKIEGO

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.