Przejdź do treści

Sobota, 28.11.2015

Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2015-11-20

Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA
STAROSTY SZTUMSKIEGO

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2016 roku.

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będzie adwokat, według harmonogramu:
- od poniedziałku do piątku – w godz. od 9.00 do 13.00

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone będzie organizacji pozarządowej, według harmonogramu:
- w poniedziałek i wtorek – w godz. od 9.00 do 13.00
- w środę – w godz. od 11.00 do 15.00
- w czwartek i piątek – w godz. od 9.00 do 13.00.


Starosta Sztumski
Wojciech Cymerys

czytaj całość: Nieodpłatna pomoc prawna

2015-11-19

Protokół

Protokół z rozpoznania cenowego o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej 30.000 euro
"Remont dachu budynku rehabilitacji szpitala w Sztumie wraz z dociepleniem" - działki nr: 403/16, 403/1, obr. II m. Sztum, woj. pomorskie.

>> Plik do pobrania

Protokół

czytaj całość: Protokół

2015-11-18

Pilotażowa ankieta monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta.

Badanie poziomu zadowolenia Pacjentów ze świadczeń zdrowotnych w oparciu o wyniki anonimowej ankiety - to założenie programu monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta, który ruszył w NFZ. Pierwszym etapem jest pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

czytaj całość: Pilotażowa ankieta monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta.

2015-11-16

XIII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 roku  poz.595z późn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 24 listopada 2015 r. o godz. 15.00 w sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XII z dnia 27.10.2015 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: XIII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2015-11-16

Powiatowa Konferencja „Kobieta w ciąży a alkohol. Mity, stereotypy, fakty.”

Dnia 13 listopada 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sztumie odbyła się Powiatowa Konferencja pt.: „Kobieta w ciąży a alkohol. Mity, stereotypy, fakty” pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka.

czytaj całość: Powiatowa Konferencja „Kobieta w ciąży a alkohol. Mity, stereotypy, fakty.”

2015-11-10

Zmiana treści ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zmiana treści ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej


W ogłoszeniu stanowiącym załącznik do Uchwały nr 50/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadza się następujące zmiany:
1. Punkt I, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“Przedmiotowe zadanie publiczne dotyczy prowadzenia punku nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Sztumskiego w lokalu znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy z/s w Dzierzgoniu mieszczącego się przy ul. Zawadzkiego 11 w Dzierzgoniu”,
2. Punkt V, ust 2 otrzymuje brzmienie:
“Miejsce realizacji: realizacja zadania odbywać się będzie na terenie powiatu sztumskiego,
w budynku Powiatowego Urzędu Pracy z/s w Dzierzgoniu mieszczącego się przy ul. Zawadzkiego 11 w Dzierzgoniu, w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, w dni robocze, zgodnie z harmonogramem:
poniedziałek - od 9.00 do 13.00,
wtorek - od 9.00 do 13.00,
środa – od 11.00 do 15.00,
czwartek - od 9.00 do 13.00,
piątek - od 9.00 do 13.00.”

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

>> Plik do pobrania:

Załącznik: Uchwała nr 53 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada w sprawie zmiany Uchwały nr 50/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert

czytaj całość: Zmiana treści ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.