Przejdź do treści

środa, 28.1.2015

Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2015-01-21

Zapytanie Ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawę 5 szt. notebooków z oprogramowaniem


>> Plik do pobrania
Zapytanie ofertowe
Odpowiedź I na zapytanie ofertowe - 2015-01-21
Odpowiedź II na zapytanie ofertowe - 2015-01-23
Sprostowanie - 2015-01-23

czytaj całość: Zapytanie Ofertowe

2015-01-19

IV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 roku  poz.595z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015r. o godz. 15:00 w sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu nr III Rady Powiatu Sztumskiego.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
7. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: IV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2015-01-14

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j.: Dz. U. z 2010 r  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LIV/344/2014 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 października 2014 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2015 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” uchwala się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2015 w ramach zadań priorytetowych wymienionych w „Rocznym Programie Współpracy na rok 2015 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” stanowiącym załącznik do uchwały nr LIV/344/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. [..]

>> Pliki do pobrania:

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiegoz dnia 12 stycznia 2015 roku

Wzór oferty

czytaj całość: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2015-01-14

Ogłoszenie

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LIX/344/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2014 

Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w roku 2015.

czytaj całość: Ogłoszenie

2014-12-29

Wyłonienie Oferty

Wyłonienie oferty na nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach - dz. nr 240 obręb Uśnice, gm. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie."

>> Pliki do pobrania:
Zawiadomienie

czytaj całość: Wyłonienie Oferty

2014-12-24

III sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Zawiadamiam, że III sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 30 grudnia  2014 roku o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Ślubowanie radnego, który wstąpił w miejsce radnego, któremu wygasł mandat.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu nr II Rady Powiatu Sztumskiego.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
7. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: III sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Informacje dla organizacji pozarządowych

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.