Przejdź do treści

Piątek, 10.4.2020

Imieniny: Borysławy, Makarego, Michała

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-04-07

Światowy Dzień Zdrowia

Pracownicy służby zdrowia,
za Wasz trud i poświęcenie,
za olbrzymi wysiłek w walce z koronawirusem,
w Światowym Dniu Zdrowia,
składamy Wam serdeczne podziękowania.

Dziękujemy Wam za Waszą pracę.

czytaj całość: Światowy Dzień Zdrowia

2020-04-07

Próbne matury.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Od dnia 2 kwietnia wszyscy chętni mogą spróbować swoich sił i zmierzyć się z poszczególnymi przedmiotami.

Materiały obejmują zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, są zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

czytaj całość: Próbne matury.

2020-04-06

Zmiana terminów rejestracji pojazdów zakupionych lub zbytych oraz wydawania praw jazdy kierowcy wykonującego przewóz drogowy

Rejestracja pojazdów

Dla pojazdów zakupionych lub zbytych

w okresie od 1 marca 2020r.

wydłuża się z 30 do 180 dni termin na:

- rejestrację pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z    terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- zawiadomienie o zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP

- zawiadomienie o nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP

 

Tych, którzy nabyli czy sprowadzili pojazdy w lutym 2020 r. bądź
wcześniej obowiązuje wcześniej określony krótszy termin ustawowy na
realizację w/w obowiązków.

 

Prawa jazdy

W okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii od dnia ogłoszenia tego stanu zawiesza się wykonywanie obowiązków dla:

kierowcy wykonującego przewóz drogowy, podlegającemu badaniom lekarskim i badaniom psychologicznym,

- pracownika podlegającego okresowym badaniom lekarskim.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca i pracownik

w okresie 60 dni od dnia odwołania danego stanu

zobowiązany jest do:

- wymiany prawa jazdy z kodem „95”  dla kierowców zawodowych,

- wymiany zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Postępowania administracyjne

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych m. in. w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Właściwy organ może wezwać obowiązanego do dokonania czynności wynikających z przepisów prawa jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo szkodę materialną.

(podstawa prawna: art. 1 pkt 11, art. 31i, art. 15 zzr ust. 3, art. 15 zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568))

czytaj całość: Zmiana terminów rejestracji pojazdów zakupionych lub zbytych oraz wydawania praw jazdy kierowcy wykonującego przewóz drogowy

2020-04-01

Wstrzymanie naborów wniosków

Mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną w kraju Powiatowy Urząd Pracy informuje, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków na poszczególne formy wsparcia zarówno dla osób bezrobotnych jak i pracodawców tj:

•    staże,
•    szkolenia,
•    zwrot kosztów dojazdów,
•    zwrot kosztów opieki nad dzieckiem,
•    prace interwencyjne,
•    refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy,
•    jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
•    kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Realizowane będą jedynie dotychczas zawarte umowy na wyżej wymienione formy wsparcia.

UWAGA ! W najbliższym czasie informować Państwa będziemy o nowych instrumentach pomocowych w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.czytaj całość: Wstrzymanie naborów wniosków

2020-04-01

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Trzymaj formę! Bądź zdrów”.

Szanowni Państwo! Jest nam niezmiernie miło poinformować, że mimo trudnej sytuacji w kraju, uczniowie i nauczyciele ze szkół powiatu sztumskiego nie zawiedli. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Trzymaj formę! Bądź zdrów” do Starostwa Sztumskiego wpłynęły ciekawe prace plastyczne. Wszystkie prace były bardzo pomysłowe i wykonane z zastosowaniem różnych technik plastycznych.
Po obradach, Jury zgodnie z regulaminem konkursu przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
- w kategorii wiekowej 10-14 lat przyznano nagrodę Maksymilianowi Guzińskiemu ze SOSW w Kołozębiu za plakat pt. „Wędruj po zdrowie”;
- w kategorii wiekowej 15-18 lat  przyznano nagrodę Annie Berg z ZS w Sztumie za plakat pt. „Jesteś tym, co jesz” .
Jury wyróżniło dodatkowo dwie prace:
- „Ruch to zdrowie” autorstwa Bartosza Hoffmann ze SOSW w Kołozębiu;
- „Sport to zdrowie” autorstwa Adriana Ścisłowskiego ze SOSW w Kołozębiu.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Zwycięzcą składamy wyrazy uznania, a rodzicom i nauczycielom gratulujemy tak wspaniałych i uzdolnionych pociech. O dacie i sposobie wręczenia nagród będziemy informować w późniejszym terminie. Już dziś pragniemy zaprosić uczniów z naszego powiatu do udziału w przyszłorocznych konkursach plastycznych.

„Sport to zdrowie” autorstwa Adriana Ścisłowskiego ze SOSW w Kołozębiu.

 

Anna Berg z ZS w Sztumie pt. „Jesteś tym, co jesz” .

 

 

„Ruch to zdrowie” autorstwa Bartosza Hoffmann ze SOSW w Kołozębiu;

 

Maksymilian Guziński u ze SOSW w Kołozębiu pt. „Wędruj po zdrowie”;

czytaj całość: Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Trzymaj formę! Bądź zdrów”.

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.