Przejdź do treści

Wtorek, 19.11.2019

Imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-11-19

XII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511) zwołuję XII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 27.11.2019r. o godz.12.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30.10.2019 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Sylwia Celmer.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych z zakresu gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego za IV kwartał 2018 roku i I, II, III kwartał 2019 roku - referuje Naczelnik Wydziału OŚ Adriana Dobrzyńska.
7. Informacja z przygotowania do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
8. Sprawozdanie z wykorzystania funduszy pozabudżetowych za okres I, II, III kwartał 2019 roku – referuje inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota.
9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska,
b) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
c) w sprawie ustanowienia roku 2020 „Rokiem setnej rocznicy Plebiscytu na Powiślu” na terenie Powiatu Sztumskiego - referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
d) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra” w drodze przetargu nieograniczonego na okres  15 lat - referuje Naczelnik Wydziału GK Krystyna Szczepanek,
e) w sprawie zrzeczenia się  wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji pn.” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malborka do granicy Województwa. Odcinek 1 od granicy m. Malborka do miejscowości Grzymała” - referuje Naczelnik Wydziału GK Krystyna Szczepanek,
f) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok– referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
g) w sprawie zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028– referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

czytaj całość: XII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2019-11-16

Informacja

Drodzy mieszkańcy!
W związku z licznymi prośbami dotyczącymi rozszerzenia grupy docelowej osób mogących skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw pneumokokom, Starosta Sztumski informuje iż udało się uzyskać zgodę na powiększenie odbiorców programu. Wiek osób nie ulega zmianie, natomiast rozszerzenie nastąpi o wskazane poniżej grupy chorób:
- osoby 65+ z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, implantem ślimakowym, przewlekłą chorobą wątroby, w tym z marskością, osobom uzależnionym od alkoholu, palącym papierosy;
- osoby 65+ z anatomiczną lub czynnościową asplenią: sferocytozą i innymi hemoglobinopatiami,
z wrodzoną i nabytą asplenią;
- osoby 65+ z zaburzeniami odporności: wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności, zakażeniem HIV, przewlekłą chorobą nerek i zespołem nerczycowym, białaczką, chorobą Hodgkina, uogólnioną chorobą nowotworową związaną z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekłą steroidoterapią i radioterapią, szpiczakiem mnogim.
Starosta udała się z wizytą do NZOZ „Medicus” w Sztumie by przekazać tę informację pracownikom przychodni, którzy są odpowiedzialni za rekrutację pacjentów. To była także doskonała okazja do rozmów o tematyce profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców naszego powiatu.
Nie zwlekaj, zaszczep się!

 

czytaj całość: Informacja

2019-11-07

Szkoły Powiatu Sztumskiego włączyły się do akcji #SzkołaDoHymnu.

W odpowiedzi na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży skierowane do szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, Szkoły Powiatu Sztumskiego włączyły  się w akcję „Szkoła do hymnu” i w dniu 8 listopada br. o symbolicznej godz. 11.11 wspólnie odśpiewany zostanie  hymn narodowy. Udział w akcji wezmą uczniowie, pracownicy jednostek oświatowych, mieszkańcy, przedstawiciele Zarządu Powiatu, Radni Poaiwtu. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.

czytaj całość: Szkoły Powiatu Sztumskiego włączyły się do akcji #SzkołaDoHymnu.

2019-11-06

Informacja

Powiat Sztumski w dniu 28 października 2019 roku przystąpił do realizacji nasadzeń kompensacyjnych wzdłuż dróg powiatowych. Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Sztum, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń. Wykonawca firma ARGUS Pawlaczyk Aniela, ul. Komfortowa 1m.10, 93-553 Łódź do końca listopada 2019 roku nasadzi 225 drzew miododajnych z gatunku lipa drobnolistna.

 

czytaj całość: Informacja

2019-11-04

Szczepienia przeciw pneumokokom dla seniorów z Pomorza

Samorząd województwa pomorskiego i powiaty realizują wspólnie program szczepienia przeciw pneumokokom osób powyżej 65 roku życia z grupy ryzyka. Do końca 2019 roku z bezpłatnych szczepień skorzysta 2220 osób. Realizatorem zadania są Szpitale Pomorskie, zaś zadanie finansowane jest przez 15 samorządów powiatowych z Pomorza. Na ten cel przeznaczonych zostało ponad 730 tysięcy złotych.

Z programu będą mogli skorzystać mieszkańcy 15 powiatów: bytowskiego, chojnickiego, kościerskiego, gdańskiego, kwidzyńskiego, tczewskiego, kartuskiego, malborskiego, słupskiego, sztumskiego, puckiego, wejherowskiego oraz Gdynia, Sopot i Słupsk. Szpitale Pomorskiem by zrealizować to zadanie, podpisały w sierpniu br. umowy z podmiotami medycznymi, które na terenie poszczególnych powiatów będą wyszczepiać pacjentów.

Ze szczepień będą mogły skorzystać pacjenci w wieku od 65 roku życia, leczeni z powodu chorób układu oddechowego, zameldowani na terenie poszczególnych powiatów województwa pomorskiego. Pacjent zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zameldowania oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka lub inną dokumentację na podstawie której będzie można potwierdzić przynależność do grupy ryzyka. Zaświadczenie lekarskie nie będzie wymagane, jeżeli z dokumentacji medycznej posiadanej przez podmiot wykonujący szczepienie będzie wynikać przynależność pacjenta do grupy ryzyka.

W powiecie Sztumskim szczepienia będą wykonywane w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Medicus” Os. Sierakowskich 5, 82-400 Sztum 55 277 80 70.

Więcej informacji

https://pomorskie.eu/-/seniorze-sprawdz-gdzie-za-darmo-mozesz-sie-zaszczepic-przeciwko-pneumokokom-lista-podmiotow-medycznych-

https://plus.dziennikbaltycki.pl/zdrowie-na-pomorzu-wladze-wojewodztwa-chca-walczyc-z-pneumokokami-program-darmowych-szczepien-dla-seniorow/ar/c14-14466449


czytaj całość: Szczepienia przeciw pneumokokom dla seniorów z Pomorza

2019-10-31

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Informujemy, iż przedłużamy termin przesyłania prac w ramach konkursu fotograficznego pn. „Powiat Sztumski – tu jest pięknie” do dnia 29 listopada br.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i przesyłania prac!

>> Plik do pobrania:
Regulamin oraz załączniki

czytaj całość: KONKURS FOTOGRAFICZNY

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.