Przejdź do treści

Poniedziałek, 27.1.2020

Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-01-23

Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP w całym kraju

Od 23 do 29 stycznia w Polsce obowiązują stopnie alarmowe: 2. stopień alarmowy BRAVO w województwie  małopolskim oraz 1. stopień alarmowy ALFA i  ALFA-CRP w całym kraju. Zostały wprowadzone w związku obchodami 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Zarządzenie podpisał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia, BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne. Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane także przy organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych, np. ministerialnego spotkania w Warszawie dotyczącego budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Stopnie z rozszerzeniem CRP dotyczą zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wprowadza je, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW. W przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: https://rcb.gov.pl/

czytaj całość: Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP w całym kraju

2020-01-22

Kwiaty na grobie powstańca

157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Na pamiątkę tych wydarzeń starosta Sylwia Celmer w towarzystwie swojego zastępcy i  radnych złożyli kwiaty na grobie Henryka Donimirskiego, uczestnika zrywu niepodległościowego lat 1863-1864.

Powstanie styczniowe było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 000 ludzi. Jednak poza Żmudzią i rozrzuconymi ośrodkami na Białorusi w Inflantach Polskich oraz innych Ziemiach Zabranych, masa społeczeństwa nie była gotowa poprzeć „pańskiego” zrywu. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Zdarzały się przypadki, że Rosjanie zabijali pojmanych powstańców, dobijali rannych, mordowali lekarzy spieszących im z pomocą, obdzierali do naga zabitych. Po bitwach Rosjanie palili miejscowości, które udzieliły schronienia powstańcom, dokonywali rzezi ludności cywilnej. Niszczono dobra kultury, np. spalono archiwum Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Wilno zostało spacyfikowane przez oddziały Murawjowa Wieszatiela, na Litwie zginęło 10 tys. szlachty polskiej na ogólną liczbę 40 tys.
Po upadku powstania kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. W roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet w 1868 wprowadzono nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyjskim w 1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską. W latach 1869–1870 setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie, doprowadzając je tym samym do upadku. W roku 1874 zniesiono urząd namiestnika, a w 1886 zlikwidowano Bank Polski. Skasowano klasztory katolickie w Królestwie, skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich. Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku pracy organicznej. Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach i w etnicznej Rosji uwłaszczenia chłopów, zarówno w Królestwie, jak i na ziemiach zabranych.

Na podstawie: wikipedia.org.

czytaj całość: Kwiaty na grobie powstańca

2020-01-22

Zawsze gotowi, zawsz blisko - sztandar 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Wojska obrony terytorialnej to piąty, obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP. Ich misją jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. W środę, 15 stycznia, w siedzibie Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gdańsku odbyło się spotkanie w związku z rozpoczęciem procedowania ufundowania jednostce sztandaru.

Spotkanie poprowadził kmdr Tomasz Laskowski, Dowódca Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zebrani  mogli zobaczyć prezentację dotyczącą działalności 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i informacje o patronie jednostki kpt. mar. Adamie Dedio.

Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny Świtowej, samorządów z województwa pomorskiego i organizacji pozarządowych mogli też zobaczyć projekt planowanego sztandaru. Specjalista 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej Ireneusz Kaczmarek opowiedział zebranym co oznaczają poszczególne elementy sztandaru i co oznaczają znajdujące się tam skróty. Przedstawiono również harmonogram prac nad nadaniem takiego sztandaru.
Jeżeli wszystko pójdzie po myśli organizatorów nadanie sztandaru nastąpi podczas uroczystej ceremonii na Targu Węglowym w Gdańsku w niedziele 19 kwietnia. Istnieje prawdopodobieństwo, że w uroczystości weźmie udział prezydent RP Andrzej Duda. – Powiat sztumski będzie się starał włączyć w akcję i wesprzeć działania na rzecz nadania sztandaru jednostce. Ciągle mamy bowiem w pamięci wydarzenia z 13 czerwca 2019 r. kiedy to wojska obrony terytorialnej pomagały naszym mieszkańcom niwelować skutki nawałnicy. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się dalej tak prężnie rozwijała– mówi starosta Sylwia Celmer.

Dla przypomnienia -  żołnierze wojsk obrony terytorialnej (WOT) są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym mają zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny mają wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT jest przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych nie zastępuje służb ratowniczych, jego zadaniem jest wspierać i uzupełniać ich działania. Tylko działająca na naszym terenie 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy już tysiąc osób.

czytaj całość: Zawsze gotowi, zawsz blisko - sztandar 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

2020-01-21

Dyrektorzy o swoich pomysłach i potrzebach

Powiat sztumski stara się kłaść duży nacisk na rozwój oświaty i stwarzanie nowych możliwości młodym ludziom. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu są narady organizowane z dyrektorami szkół podległych starostwu. Pierwsze z tegorocznych spotkań odbyło sią 14 stycznia. Zebranie poprowadziły panie starosta Sylwia Celmer i Gabriela Smolińska naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia sztumskiego starostwa. W pierwszej kolejności omówiono najpilniejsze sprawy bieżące. Podjęto dyskusję nad wynikami matur i egzaminów zawodowych. Wyznaczono kilka filarów, które mogłyby mieć wpływ na wyniki tych egzaminów. Dyrektorzy bardzo odpowiedzialnie podeszli do tematu. Innym z podejmowanych tematów, była kwestia przyciągnięcia do szkół powiatowych  jeszcze większej ilości uczniów. Wywiązała się dyskusja o tym w jakich miesiącach i jak często najlepiej robić tego typu spotkania. Kolejnym punktem obrad była kwestia planu rekrutacji do placówek prowadzonych przez Powiat Sztumski. Zgodnie z zapowiedziami nowy harmonogram ma być atrakcyjny dla przyszłego ucznia, spójny i przygotowywany w partnerstwie między jednostkami. Podczas obrad dyrektorom przedstawiony też został nowy pracownik starostwa, który odpowiedzialny ma być za promocję. Rozmawiano o przekazie informacji i kalendarzu imprez na najbliższy rok. Dyrektorzy przedstawili również plany swoich placówek w związku z obchodami „Roku setnej rocznicy Plebiscytu na Powiślu”. Dzięki temu, wiemy już dzisiaj, że planowany jest między innymi Pierwszy Plebiscytowy Rajd Uśnice-Biała Góra. O szczegółach nie tyko rajdu, ale i innych związanych z tą chwalebną rocznicą wydarzeniach będziemy Państwa informować na bieżąco.  Spotkania dyrektorów szkół będą regularni kontynuowane.

czytaj całość: Dyrektorzy o swoich pomysłach i potrzebach

2020-01-20

System Obsługi Wsparcia

Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwił wszystkim osobom z niepełnosprawnościami składanie wniosków o dofinasowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia.  Zaktualizowane formularze wniosków dostępne są na portalu edukacyjno – informacyjnym www.portal-sow.pfron.org.pl

Aby ułatwić osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc od 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać także z innych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

czytaj całość: System Obsługi Wsparcia

2020-01-09

Mieszkańcy nie zawiedli – sukces świątecznej zbiórki dla najmłodszych

Dużym powodzeniem cieszyła się tegoroczna świąteczna zbiórka dla najmłodszych pacjentów sztumskiego szpitala. Dzięki akcji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe przez cały grudzień można było zostawiać w placówce upominki dla potrzebujących dzieci. Przez miesiąc czasu udało się zebrać między innymi gry planszowe, książki i artykuły plastyczne.  Prezentów było tak dużo, że udało się obdarować aż dwie placówki.
To co widzą państwo na zdjęciu pod choinką ustawioną w starostwie to nawet nie połowa rzeczy, które trafią do potrzebujących dzieci. Okazało się, że w akcję zainicjowaną przez starostę Sylwię Celmer włączyli się mieszkańcy powiatu, radni powiatowi i sami pracownicy placówki. Inicjatorom akcji momentami aż brakowało miejsca, tak wielki okazał się odzew na apel. Dzięki temu upominki trafiły nie tylko na oddział dziecięcy sztumskiego szpitala, ale i do podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu.

Organizatorzy przedsięwzięcia bardzo dziękują za wszystkie przekazane dary i tak liczne włączenie się w świąteczną zbiórkę na rzecz najmłodszych.


czytaj całość: Mieszkańcy nie zawiedli – sukces świątecznej zbiórki dla najmłodszych

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.