Przejdź do treści

Niedziela, 25.8.2019

Imieniny: Belii, Ludwika, Luizy

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-04-23

VII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511) zwołuję VII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr V z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 08.03.2019 roku.
5. Przyjęcie Protokołu nr VI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11.03.2019 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2018 rok- referuje przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Malborku.
7. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego za 2018 rok- referuje przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitaro-Epidemiologicznej w Malborku.
8. Informacja z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności Zawodowej  Sztumie za 2018 rok- referuje Kierownik ZAZ w Sztumie Anna Cielas.
9. Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2018 rok z uwzględnieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej wraz z informacją z realizacji PFRON i rodzin zastępczych. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej  – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
10. Informacja z realizacji rocznego Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi za 2018 roku- referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim na lata 2019- 2021” – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska,
b) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2021” – referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska,
c)w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki pod firmą „Pętla Żuławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umorzenie udziałów – referuje inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota,
d) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu  sztumskiego na okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020r. - referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska,
e) w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2019 r. - referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
f) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok– referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
g) w sprawie zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028– referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.             
14. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.