Przejdź do treści

Piątek, 25.5.2018

Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2017-03-20

XXIX sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 27 marca  2017 roku o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXVIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31.01.2017
5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2016 rok oraz informacja o stanie powiatowych obiektów– referuje Powiatowy Inspektor Dorota Bulkowska.
8. Sprawozdanie z działalności i realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu za 2016 rok – referuje Dyrektor PUP Agnieszka Mackiewicz.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego rzecznika Konsumentów za 2016 rok – referuje Sekretarz Halina Gierała.
10. Sprawozdanie z wydanych decyzji pozwoleń na budowę w roku 2016 – referuje Naczelnik Wydziału AB Wojciech Babalski.
11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2017 rok – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Jolanta Szewczun.
b) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
c) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2017 roku - referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
d) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Sztum w drodze darowizny do mienia Powiatu Sztumskiego części nieruchomości, położonej w obrębie I miasta Sztum, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 287, o pow. około 1,0000 ha z przeznaczeniem na przeprowadzenie negocjacji lub procesu wywłaszczenia nieruchomości przy ul. Kochanowskiego – referuje Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska.  
e) w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sztumskiego na okres od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. – referuje Inspektor Wydziału EK Joanna Sawczuk.
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego – referuje Inspektor Wydziału EK Joanna Sawczuk.
g) w sprawie wniosku pracodawcy o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radną Powiatu Sztumskiego – referuje Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Zielonka.
h) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017 – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
i) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
j) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027 – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Sprawy różne.             
15. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady
Jolanta Szewczun

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.