XXX sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 25 kwietnia  2017 roku o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXIX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.03.2017 rpku.
5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.


7. Informacja z realizacji  zimowego utrzymania dróg powiatowych – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
8. Sprawozdanie z działalności PCPR za 2016 rok oraz z realizacji PFRON i rodzin zastępczych – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Sprawy różne.             
13. Zakończenie obrad.