Przejdź do treści

Wtorek, 22.5.2018

Imieniny: Emila, Neleny, Romy

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2017-05-16

XXXI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 23 maja  2017 roku o godz. 1500 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25.04.2017 roku.
5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

7.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku właściwego dla Powiatu Sztum za 2016 rok – referuje Powiatowy Lekarz Weterynarii Waldemar Nowakowski.
8. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sztumskiego za rok 2016 oraz informacja o działaniach wspierających „Bezpieczne wakacje” – referuje Komendant Powiatowy Policji w Sztumie Tomasz Czaja.
9. Informacja z wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników- referuje Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sztumie Jan Wieczorek.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska,
b) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2016r. .– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
12. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania  budżetu za 2016 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
13. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok – referują Przewodniczący poszczególnych Komisji.
14. Zapoznanie radnych  z wnioskiem Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu  za 2016 rok  i udzieleniu absolutorium Zarządowi  Powiatu Sztumskiego -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Sylwia Kubik.
15. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii  o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie  absolutorium  Zarządowi Powiatu Sztumskiego –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego  z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok –referuje Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Sprawy różne.             
20. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady
Jolanta Szewczun

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.