Przejdź do treści

Wtorek, 18.9.2018

Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2017-09-22

XXXIV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku  poz. 814) zwołuję XXXIV sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28.08.2017 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawozdanie z działalności PUP za I półrocze 2017 roku – referuje Dyrektor PUP w Sztumie Agnieszka Mackiewicz.
8. Informacja z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie za rok szkolny 2016/2017 – referuje Dyrektor PPP w Sztumie Joanna Jachim – Poleszak.
9. Stan przygotowań do roku szkolnego 2017/2018 – nabór do szkół ponadgimnazjalnych – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na przeprowadzenie aktualizacji oraz modyfikacji dokumentacji projektowej pn. ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej do Przystani Żeglarskiej w Białej Górze” w roku 2018r. – referuje Naczelnik Wydziału AB Wojciech Babalski,
b) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla powiatu sztumskiego pn.:
„Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2020” – referuje Naczelnik Wydziału AB Wojciech Babalski,
c) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Sztumski do projektu pn. „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju”- referuje Geodeta Powiatowy Krystyna Szczepanek.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.             
14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.