Przejdź do treści

Poniedziałek, 17.12.2018

Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2017-11-22

XXXVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku  poz. 814 z póź. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.10.2017 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

7.  Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a)  zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2017 roku – referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska
b) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku - referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska
c) w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Sztumskiego  – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich  
d) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
e) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017 -2027 - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Sprawy różne.             
11. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.