II sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie §1. ust. 1 Regulaminu Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku  stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały NR XIII/84/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku, zwołuję II sesję Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku o godzinie 1300 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Porządek sesji przewiduje:
1.    Otwarcie obrad
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad
3.    Przyjęcie porządku obrad
4.    Obchody Dni Ziemi Sztumskiej – referuje Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Agata Markowicz
5.    Sprawozdanie ustne z Dnia Kolorów – referuje Sekretarz Młodzieżowej Rady Dominik Płotka
6.    Złożenie mandatów przez radnych kończących kadencję
7.     Sprawy różne
8.  Zakończenie obrad

Przewodnicząca Młodzieżowej  
Rady Powiatu Sztumskiego
Agata Markowicz