Przejdź do treści

Niedziela, 21.7.2019

Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-12-14

III sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 995, z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 15.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr II z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.11.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Sylwia Celmer.

6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2018 roku – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska,
b) w sprawie złożenia przez Powiat Sztumski oświadczenia o zrzeczeniu się prawa   do odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność Województwa Pomorskiego pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 522, polegająca na przebudowie skrzyżowania w Mikołajkach Pomorskich”- referuje Naczelnik Wydziału GK Krystyna Szczepanek,
c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Sztumskiego – referuje Sekretarz Powiatu Halina Gierałą,
d) w sprawie zmiany uchwały Nr  XLI/235/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
e) w sprawie zmiany uchwały  Nr  XXXVII/207/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia  28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2018 r.- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
f) w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2019 r.- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
g) w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
h) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
i) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028r. - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028 - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2019 rok - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
9. Przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2019 rok - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
10.  Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
b) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
11. Zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2019 rok – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu Dobrosława Frączek.  
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.             
14. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.