Przejdź do treści

środa, 19.6.2019

Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-05-22

XLI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j
Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) zwołuję XLI sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XL z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.04.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Malborku właściwego dla  Powiatu Sztumskiego za rok 2017 -  referuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku Wojciech Szczerbiński
8. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sztumskiego w  roku 2017 oraz informacja o przygotowaniu do działań wspierających „Bezpieczne wakacje”- referuje Komendant Powiatowy Policji w Sztumie mł. insp. Tomasz Czaja
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sztumskiego za 2017 rok. – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie mł. bryg. Tomasz Banach
10. Informacja dotycząca wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników w 2017 roku – referuje Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jan Wieczorek
11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.– referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska,
b) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
c) w sprawie zmiany uchwały  Nr  XXXVII/207/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia  28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2018 r. – referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2017r. – referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
e) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 r.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.

12. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania  budżetu za 2017 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
13. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok – referują Przewodniczący poszczególnych Komisji.
14. Zapoznanie radnych  z wnioskiem Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu  za 2017 rok  i udzieleniu absolutorium Zarządowi  Powiatu Sztumskiego -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Sylwia Kubik.
15. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii  o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie  absolutorium  Zarządowi Powiatu Sztumskiego –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok –referuje Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Sprawy różne.             
20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun    wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.