Przejdź do treści

Piątek, 5.6.2020

Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-06-12

XLII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XL z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.04.2018 roku.
5. Przyjęcie Protokołu nr XLI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29.05.2018 roku.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
7. Interpelacje i zapytania.

8. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego za 2017 rok – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Elżbieta Zybko.
9. Informacja z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie za 2017 rok – referuje Kierownik ZAZ w Sztumie Anna Serocka.
10. Informacja na temat inwestycji i remontów dróg w Powiecie Sztumskim w 2017 roku- referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.             
14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.