Przejdź do treści

Poniedziałek, 17.12.2018

Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-02-19

XXXVIII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j
Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXVII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28.12.2017 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie za 2017 rok – referuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Bulkowska.
8. Sprawozdanie z wydanych decyzji pozwoleń na budowę w 2017 roku – referuje Naczelnik Wydziału AB Wojciech Babalski.
9. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli szkół ponadpodstawowych w powiecie sztumskim za rok 2017 - referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2018 – referuje Przewodniczący Komisji Ryszard Mazerski.
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2018 – referuje Przewodnicząca Komisji Ewa Nazarewicz.
c) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2018– referuje Przewodniczący Komisji Janusz Grzonka.
d) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2018 – referuje Przewodnicząca Komisji Sylwia Kubik.
e) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2018 rok – referuje Przewodnicząca rady Powiatu Sztumskiego Jolanta Szewczun.
f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 – referuje Inspektor Wydziału ON Renata Ruda.
g)w sprawie zamiany działki nr 91/95 o pow. 0,0029 ha, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego na działkę nr 91/80 o pow. 0,0027 ha, stanowiąca własność Pani Anny Pliszka – referuje Geodeta Powiatowy Krystyna Szczepanek.
h) w sprawie zamiany działki nr 91/94 o pow. 0,0029 ha, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego na działkę nr 91/81 o pow. 0,0027 ha, stanowiąca własność Państwa Beaty i Adama Langowskich – referuje Geodeta Powiatowy Krystyna Szczepanek.
i) w sprawie zamiany działki nr 91/93 o pow. 0,0029 ha, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego na działkę nr 91/83 o pow. 0,0027 ha, stanowiąca własność Państwa Joanny i Daniela Wesołowskich – referuje Geodeta Powiatowy Krystyna Szczepanek.
j) w sprawie zamiany działki nr 91/92 o pow. 0,0029 ha, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego na działkę nr 91/82 o pow. 0,0027 ha, stanowiąca własność Państwa Lidii i Tadeusza Wesołowskich zabudowanej garażem murowanym – referuje Geodeta Powiatowy Krystyna Szczepanek.
k) w sprawie zmiany uchwały  Nr  XXXVII/207/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia  28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2018r. - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
l) w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2018-2028 - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
ł) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarsk.a
11. Przedstawienie Sprawozdań z działalności wszystkich Komisji Rady Powiatu Sztumskiego za rok 2017– referują Przewodniczący Komisji Rady Powiatu Sztumskiego.
12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Powiatu Sztumskiego za rok 2017 – referuje Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Sprawy różne.             
16. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun


wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.