Przejdź do treści

Czwartek, 18.7.2019

Imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-01-22

IV sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 995, z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 15.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Ślubowanie radnej, która wstąpiła w miejsce radnego, któremu wygasł mandat.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu nr III z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20.12.2018 roku.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Sylwia Celmer.6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2029r. - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
c) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku – referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska,
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2018 – referuje Inspektor Wydziału ON Renata Ruda,
e) w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Sztumskiego – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich,
f) w sprawie zmiany Statut Powiatu Sztumskiego – referuje Sekretarz Powiatu Halina Gierała,
g) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2019 rok – referuje
Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Dobrosława Frączek,
h) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2019 – referuje Przewodniczący Komisji Adam Krupa,
j) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2019 – referuje Przewodniczący Komisji Grzegorz Kostrzewa,
j) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2019– referuje Przewodniczący Komisji Łukasz Merchut,
k) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2019 – referuje Przewodnicząca Komisji Zbigniew Pędziwilk,
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Sprawy różne.             
9. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.