Przejdź do treści

Niedziela, 25.10.2020

Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-01-03

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sztumie udziela wsparcia wszystkim zainteresowanym konsumentom, przede wszystkim z terenu powiatu sztumskiego.
Rzecznik przyjmuje interesantów w biurze zlokalizowanym w pokoju numer 15:
– I piętro budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie (po lewej stronie w głębi korytarza)

Osobiście najlepiej kontaktować się w specjalnie dedykowanych dniach, tj:
- w wtorki i w czwartki w godz.  od 10:00 – 13:00 oraz
- w środy w godz. 15:00 – 16:00.
Zalecane jest przyniesienie na konsultacje wszystkich posiadanych dokumentów związanych z problemem konsumenckim do wglądu.
Ponadto kontakt z Rzecznikiem możliwy jest poprzez telefon oraz pocztę tradycyjną lub elektroniczną. Z uwagi na dużą ilość zgłaszających się osób, sugerowane jest poprzedzenie spotkania stosowną awizacją poprzez Punkt Podawczy Starostwa (parter budynku), które czynne jest codziennie :
- poniedziałki, wtorki  i czwartki w godz. 7:30.00 – 15:30;
- w środy w godz. 7:30 – 17:00;
- w piątki w godz. 7:30-14:00.
Telefonicznie można kontaktować się wybierając nr (0 55) 26-77-431 oraz elektronicznie z wykorzystaniem adresu email: rzecznik.konsumentow@powiatsztumski.pl.
W pierwszej kolejności Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sztumie udziela odpowiedzi konsumentom zamieszkałym na terenie powiatu sztumskiego zgłaszającym się osobiście (także telefonicznie), a także emaile zawierające pełne dane personalne.
Korespondencja tradycyjna - winna być kierowana na adres Starostwa Powiatowego w Sztumie - ul. Mickiewicza 21, 82-400  Sztum,  z dopiskiem Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sztumie.

Zgłaszając problem konsumencki należy przynieść ze sobą wszystkie dokumenty związane ze sprawą do wglądu (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, wszelkiego rodzaju regulaminy etc.). W przypadku gdy dokument ma stanowić załącznik do zgłoszenia powinien on być w formie kserokopii.
Analiza dokumentacji w znaczący sposób ułatwi rozpoznanie problemu i rodzaju naruszonego prawa oraz umożliwi wskazanie skutecznej drogi dochodzenia roszczeń konsumenckich.
wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


 

SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.