Przejdź do treści

Piątek, 19.4.2019

Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-03-26

APEL O POPARCIE SPOŁECZNE DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Pracownicy oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej województwa pomorskiego zrzeszeni w nieformalnym ruchu “Forum WTZ – Pomorskie”, reprezentujący 47 placówek świadczących wsparcie osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej wzięli aktywny udział w akcji wysyłania listów z prośbą o podjęcie pilnej interwencji zmierzającej do polepszenia dramatycznej sytuacji finansowej naszych placówek do Ważnych osób w Polsce, m. in. do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Pani Minister Elżbiety Rafalskiej i innych.

W pismach do Ważnych osób w Polsce piszemy, że przez cały 2017r. przedstawiciele Warsztatów w całej Polsce brali aktywny udział w konsultacjach i spotkaniach w ramach “Programu Za życiem – Konsultacje+”, przeprowadzonych przez Rząd wraz z Caritas Polska. Nasi przedstawiciele odbyli kilka spotkań w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a we wrześniu 2017r. brali udział w posiedzeniu Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin.

Na wszystkich spotkaniach, oprócz tematów merytorycznych związanych z propozycjami nowelizacji Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, sygnalizowana była PILNA potrzeba zwiększenia poziomu finansowania przez PFRON naszej działalności, do której nikt z Rządu się nie przychylił.

Beneficjentami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce są dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie, posiadające wykształcenie na poziomie Szkół Specjalnych, Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, to największy odsetek wszystkich beneficjentów w Polsce w tych placówkach. Jest to grupa osób najsłabszych, wykluczonych społecznie ze względu na niski iloraz inteligencji, choroby psychiczne, zaburzenia neurologiczne, schorzenia somatyczne itp. Obecnie przebywa ponad 26.000 osób dorosłych niepełnosprawnych w warsztatach co z nimi będzie jeśli na ich rehabilitację w placówkach zabraknie pieniędzy!

Środki finansowe otrzymywane na dzień dzisiejszy są nie wystarczające do funkcjonowania. Wynagrodzenie pracowników to kwoty od 1.800,00 do 2.100,00zł netto. Wykształcona, doświadczona kadra po latach odchodzi z pracy z powodu bardzo niskich zarobków oraz pracy w warunkach szkodliwych, które nie są prawnie uwzględnione.

W związku z tym kadra warsztatów, rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych, oraz uczestnicy warsztatów po raz kolejny proszą o zwiększenie środków finansowych na działalność placówek, w których otrzymują rehabilitację zawodową i społeczną.

Bez wzrostu dofinansowania w kolejnych latach Warsztaty Terapii Zajęciowej w Polsce przestaną istnieć. Prosimy o nie zabieranie osobom niepełnosprawnym tej odrobiny normalności i szansy na lepsze jutro jaką daje rehabilitacja zawodowa i społeczna prowadzona w tych placówkach.

Każdy z nas zna osoby niepełnosprawne, widzi je w swoim otoczeniu, oni są i będą. Od ich istnienia nie ma ucieczki, dlatego też szczerze ufamy, że Ważne osoby w Polsce nie pozwolą na obniżanie poziomu pracy naszych placówek i na doprowadzenie do regresu osiągniętych przez lata celów realizowanych w warsztatach. Nie pozwolą także na zniszczenie wieloletniego dorobku, jakim są dla osób niepełnosprawnych warsztaty terapii zajęciowej.

Prosimy o poparcie naszego apelu jest to apel w imieniu tych, którzy sami nie potrafią się bronić.

Nie zostawiajcie nas bez wsparcia społecznego!!!

Środowisko Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa pomorskiego.

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.