Przejdź do treści

środa, 25.11.2020

Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-10-23

Cały kraj od jutra w strefie czerwonej. Zmiany i nowe wytyczne dla szkół powiatowych i SOSW

Dziś odbyło się kolejne już posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Poświęcono je powiatowym jednostkom, których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski. Zwołano je w związku z szybko zmieniającą się sytuacją epidemiczną.

O udział w spotkaniu poproszono dyrektorów jednostek organizacyjnych: Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, ZS w Sztumie, ZS Dzierzgoniu, SOSW Uśnice i SOSW Kołoząb oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy z/s w Dzierzgoniu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zakładu Aktywności Zawodowej.  Dyrektor ZAZ – Sylwia Mackiewicz brała udział w spotkaniu osobiście, pozostałe osoby uczestniczyły w posiedzeniu zdalnie, łącząc się online.

Spotkanie prowadziła Sylwia Celmer, Starosta Powiatu Sztumskiego; Dariusz Dura, odpowiedzialny za Zarządzanie Kryzysowe, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Danuta Zgubieńska, Sekretarz Powiatu oraz Brygida Rutkowska – Piszcz oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia. Dyrektorzy naradzali się m.in. odnośnie nauczania zdalnego/hybrydowego i wprowadzanych działań przeciwepidemicznych.

Sytuacja zmienia się dynamicznie. Od 24.10 (sobota) wszystkie powiaty w Polsce wchodzą do strefy czerwonej. W związku z powyższym zmieniły się zasady organizacji pracy w szkołach ponadpodstawowych oraz SOSW. PPP, PUP z/s w Dzierzgoniu oraz PCPR pracują bez zmian, przy pewnych, stosowanych do tej pory ograniczeniach.

Zadecydowano, że:

- SOSW Uśnice, Kołoząb – prowadzi naukę w systemie pracy zdalnej dla wszystkich wychowanków/uczniów;

* szkoły ponadpodstawowe:

- nauczyciele pracują w systemie zdalnym w domu lub szkole zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły z zachowaniem okresu m.in. 2-tygodniowego;

- kształcenie praktyczne prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia;

*Pracownicy administracji i obsługi pracują zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

*Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zobowiązani są w czasie ograniczenia funkcjonowania  jednostek oświatowych, do stosowania się do obowiązujących przepisów prawa.

Dodajmy, że poprzednie posiedzenie poświęcone pracom szkół ponadpodstawowych odbyło się 17.10.

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


 

SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.