CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Starosta Powiatu Sztumskiego ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 6-10 lat z terenu powiatu sztumskiego.  Wszelkie dodatkowe informacje zawiera poniżej załączony regulamin.

Regulamin oraz załącznik