Dofinansowanie do kosztów nauki – Aktywny samorząd – Moduł II

6187c60dab6cb83db252296c1a2e1be6.jpg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, przypomina, iż wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" – Moduł II  należy składać w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Składanie wniosków odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.