Dożynki Powiatowe

W dniu 23 września br. w Barlewiczkach odbyły się Dożynki Powiatowe oraz uroczyste otwarcie warsztatów. Dożynki Powiatowe rozpoczęły się Mszą Dożynkową w Kościele pod wezwaniem św. Anny w Sztumie.
Po mszy świętej Korowód Dożynkowy przeszedł do Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, gdzie uczniowie z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu obtańczyli wieńce dożynkowe. Starosta Powiatu Sztumskiego Wojciech Cymerys powitał przybyłych gości,a rolnikom podziękował za trud włożony w całoroczną pracę. Następnie Starostowie tegorocznych Dożynek: Maria i Ludwik Sander przekazali Tradycyjny Chleb Dożynkowy Gospodarzom, którymi byli: Wojciech Cymerys Starosta Powiatu Sztumskiego oraz Jolanta Szewczun Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego.
W tym dniu Wojciech Cymerys Starosta Powiatu Sztumskiego oraz Teresa Skolimowska Przewodnicząca Kapituły Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego wręczali Medale w Uznaniu Zasług dla Powiatu Sztumskiego: Danucie Barańskiej, Maciejowi Kopij, Stanisławowi Kuczyńskiemu, Józefowi Sarnowskiemu, Lucynie Bednarskiej, Marzenie Zawiszy oraz Wiesławowi Pawlikowskiemu.
Po tradycyjnych obrzędach dożynkowych zebrani goście przeszli pod nowo wybudowane warsztaty, gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi i oficjalne ich otwarcie. Wstęgę przecięli: Wojciech Cymerys Starosta Powiatu Sztumskiego, Jolanta Szewczun Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego, Marzena Zawisza Dyrektor ZSZ w Barlewiczkach, Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Brygida Rutkowska – Piszcz Wicedyrektor ZSZ w Barlewiczkach,  Piotr Smolarczyk Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu w ZSZ w Barlewiczkach, Andrzej Wesołowski Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie, Jarosław Filipczak Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Mirosław Ksepka Zastępca Dyrektora Młodzieżowej Spółdzielni Pracy SMOK.
Podczas imprezy dla dzieci przygotowano liczne darmowe atrakcje tj.: elektryczne samochodziki, watę cukrową, popcorn, dmuchańce, zabawy i gry przygotowane przez animatorów oraz pokaz sprzętu strażackiego i policyjnego.
Całodzienne uroczystości uświetniły występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu, Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu.
Na zakończenie dożynek odbył się koncert zespołu Dual Voice and Girls.

 

d931a7e8b9ce386e9e08682c00cfac33.jpg


01.JPG

 

02.JPG

 

03.JPG

 

04.JPG

 

05.JPG

 

06.JPG

 

07.JPG

 

08.JPG

 

09.JPG

 

10.JPG

 

11.JPG

 

12.JPG

 

13.JPG

 

14.JPG

 

15.JPG

 

16.JPG

 

17.JPG

 

18.JPG

 

19.JPG

 

20.JPG

 

21.JPG

 

22.JPG

 

23.JPG

 

24.JPG

 

25.JPG

 

26.JPG

 

27.JPG

 

28.JPG

 

29.JPG

 

30.JPG

 

31.JPG

 

32.JPG

 

33.JPG

 

34.JPG