I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Złożenie  ślubowania przez nowo wybranych radnych
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przemówienie Starosty Sztumskiego Wojciecha Cymerysa6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu
d) przeprowadzenie głosowania
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję Skrutacyjną)
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu
d) przeprowadzenie głosowania
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawianie protokołu przez Komisję Skrutacyjną)
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego
8. Wybór na Sekretarza i 2 członków Prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu
a) zgłaszanie kandydatów
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) przyjęcie Regulaminów
d) przeprowadzenie głosowania
e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołów przez Komisję
Skrutacyjną)
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Sekretarza i 2 członków Prezydium
Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego
9.      Sprawy różne
10.  Zakończenie obrad