II sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie §1. ust. 1 Regulaminu Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku  stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały NR XIII/84/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku, zwołuję II sesję Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 5 marca 2018 roku o godzinie 13.00 w sali nr 8 w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:
1.    Otwarcie obrad
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad
3.    Przyjęcie porządku obrad
4.    Złożenie  ślubowania przez radnych, którzy jeszcze nie ślubowali.
5.    Rozmowy z zaproszonymi gośćmi
a)    w sprawie zaproszenia MRPS do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach.
b)    w sprawie włączenia się MRPS w sportowe obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja  organizowanych przez klub sportowy Zantyr Sztum
c)    w sprawie współpracy z Restartem Młodości
d)    w sprawie pomocy przy „krwiobusie” z regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Gdańska
6.    Sprawy różne
7.  Zakończenie obrad