III Powiatowy Konkurs na najlepszą frekwencję w aktywnym uczestnictwie w zajęciach wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sztumskiego w roku szkolnym 2016/2017 został rozstrzygnięty

Ogłoszony dnia 08 września 2016 r. III Powiatowy Konkurs na najlepszą frekwencję w aktywnym uczestnictwie w zajęciach wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sztumskiego w roku szkolnym 2016/2017 został rozstrzygnięty. Wśród laureatów znaleźli się:

 

Miejsce

Klasa
w roku szkolnym 2016/2017

Nazwa szkoły

Imię i Nazwisko wychowawcy

Frekwencja

I

I A

Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
w Barlewiczkach

Jolanta Mroczkowska

92,3 %

II

II A

Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
w Barlewiczkach

Katarzyna Mettel

92,1 %

III

I T

Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Agnieszka Barańska

90,16 %