Informacja

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym,  z dniem 1 lipca 2018 roku zakończono ogólnopolską akcję pogotowia protestacyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce. Wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej będzie podwyższona o 100,00zł na uczestnika od 1 lipca 2018 roku o 100,00zł i w następnych latach po 100,00zł w roku 2019, 2020.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie dla dorosłych niepełnosprawnych osób będących uczestnikami warsztatu.

Danuta Senger
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie

d1f49c74dc056363f90bd80b2cb6d71b.jpg