Przejdź do treści

Poniedziałek, 18.11.2019

Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-06-14

Informacja

W dniu 13.06.2019 r. w godzinach popołudniowych przez obszar powiatu sztumskiego przeszła burza. Najbardziej dotknięte zostały obszary Mikołajek Pomorskich, Dzierzgonia, Starego Dzierzgonia. W w/w gminach uszkodzeniu uległy linie energetyczna, telefoniczne, zabudowania (zniszczenia dachów), zalane zostały cztery domostwa oraz część dróg dojazdowych do Mikołajek Pomorskich. Połamaniu uległy drzewa przy drogach wojewódzkich i powiatowych w ilości ok. 100 szt. W Mikołajkach Pomorskie w czasie braku zasilania oczyszczalni ścieków groziło przelanie. Całkowity obraz zniszczeń będzie widoczny po oszacowaniu strat. W chwili obecnej drogi powiatu sztumskiego są przejezdne. Służby powiatowe monitorują sytuację. Dodatkowo w porozumieniu z 7 Brygadą Obrony Terytorialnej w Gdańsku z macierzystej JW w Malborku wysłana została stacja zasilania do Mikołajek Pomorskich w celu zasilenia w/w oczyszczalni. Ze względu na zaistniałą sytuację powołano Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierzgoniu, w skład PCZK wchodzili: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Komoszyński, Starosta Sztumski Sylwia Celmer, Wicestarosta Sztumski Kazimierz Szewczun, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji w Sztumie, przedstawiciele samorządów gminnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochotnicze Straże Pożarne zgodnie z dyspozycją, GOPS Mikołajki Pomorskie. Poinformowano także odpowiednie służby tj. Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Energa.

 

 

 

 

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.