Jubileusz 50 – lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie

W dniu 15 grudnia 2017 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie obchodziła Jubileusz 50- lecia swojej działalności oraz nastąpiła uroczystość otwarcia nowej siedziby. W obchodach brały udział władze samorządowe Powiatu Sztumskiego: Starosta Sztumski Pan Wojciech Cymerys i Skarbnik Powiatu Pani Lucyna Bednarska. Obecni byli również przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół, przedszkoli i ośrodków, placówek opiekuńczych, pomocy społecznej, policji i obecni pracownicy Poradni. Część oficjalną rozpoczęli byli dyrektorzy Poradni: Pani Maria Kulik i Pan Wacław Bielecki. Było miejsce na wspomnienia i anegdotki o początkach poradnictwa w Sztumie. Pani Dyrektor Joanna Jachim – Poleszak przedstawiła  prezentację na temat rozwoju placówki.  Został zaprezentowany również film promujący aktualną działalność Poradni. Podczas Jubileuszu odsłonięte zostało „Logo” placówki.

612589e5f06d471f4812978cbdfe1a9e.jpg


0bd8ce1878249cb10fc4e5995bc0de0e.jpg

be650f52648965dbc5a64dc0068f5cd1.jpg

7dad7b18fb70cda6328d1e72f28db76d.jpg

b1d12a175fd9a8001570ed3325d5067c.jpg