KONKURS „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2018”

Starosta Powiatu Sztumskiego Wojciech Cymerys oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk serdecznie zapraszają do uczestnictwa w 25 edycji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018”.

Konkurs organizowany jest w dwóch  kategoriach: „Wieś” oraz „Zagroda”.

Główną ideą Konkursu  jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi, poprzez aktywny udział społeczności wiejskiej w zrównoważonym rozwoju otoczenia oraz poprawy jego estetyki.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich wsi oraz zagród.

Termin składania kart zgłoszeniowych do gmin: do 30.03.2018r.

>> Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa w kategorii „Zagroda"

Karta zgłoszeniowa w kategorii „Wieś”

Kryteria oceny