Przejdź do treści

Wtorek, 24.11.2020

Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2013-04-30

Konsultacje społeczne projektów Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) w zakresie transport (RPS T), energetyka i środowisko (RPS EiŚ) i rozwój gospodarczy (RPS RG)

We wrześniu 2012 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. System realizacji Strategii zakłada przygotowanie sześciu regionalnych programów strategicznych (RPS) w zakresie: rozwoju gospodarczego, atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, aktywności zawodowej i społecznej, ochrony zdrowia, transportu, energetyki i środowiska.

RPS mają szczegółowo określić, co samorząd województwa chce robić – we współpracy z partnerami – przez najbliższe siedem lat. Treść sześciu RPS będzie miała bezpośrednie przełożenie na treść dwufunduszowego regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od 8 kwietnia trwają konsultacje społeczne projektów regionalnych programów strategicznych które potrwają do 7 czerwca br (61 dni). Projekty RPS umieszczone zostały na stronie internetowej www.strategia2020pomorskie.eu wraz ze stosownymi formularzami konsultacyjnymi.
W dniu 9 maja 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie w ramach trwających konsultacji społecznych nad Regionalnymi Programami Strategicznymi odbędzie się kolejne, trzecie spotkanie zespołu roboczego pracującego nad tematami z zakresu transportu, energetyki i środowiska oraz rozwoju gospodarczego.
Do tej pory odbyły się dwa spotkania zespołu w dniach 16 i 25 kwietnia 2013 r. Prace skupiały się na analizie projektów dokumentów RPS ze szczególnym uwzględnieniem możliwości realizacji przedsięwzięć na obszarze powiatu sztumskiego.
Trzeci etap prac zakończony zostanie zredagowaniem formularzy z uwagami do konsultowanych dokumentów.
Intencją Zarządu Województwa Pomorskiego jest, aby konsultacje społeczne odbywały się w powszechnym dialogu angażującym zarówno instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych, jak i mieszkańców regionu. W ramach konsultacji planowane są również konferencje podsumowujące dla poszczególnych RPS oraz cykl konferencji subregionalnych. W Subregionie Nadwiślańskim odbędą się dwie konferencje: 16 maja 2013 roku w Starogardzie Gdańskim i 22 maja 2013 roku w Kwidzynie.
Terminy wszystkich spotkań dostępne są na stronie internetowej www.strategia2020pomorskie.eu.

 

Zespół roboczy

 

Lp.

Imię Nazwisko

Instytucja

1.

Adriana Dobrzyńska

Starostwo Powiatowe w Sztumie

2.

Sebastian Szota

Starostwo Powiatowe w Sztumie

3.

Agnieszka Tobolewska-Reksa

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

4.

Bożena Falkowska

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

5.

Grzegorz Przytuła

Urząd Gminy w Starym Targu

6.

Małgorzata Hordyńska

Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu

7.

Wojciech Budziński

Urząd Miejski w Dzierzgoniu

8.

Jerzy Sulim

Urząd Miejski w Dzierzgoniu

9.

Marzena Czarnecka

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

10.

Janusz Wysocki

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

11.

Władysław Lewko

PWiK w Sztumie

Kalendarium

Data

Wydarzenie

10.06.2013 r.

Konferencja podsumowująca proces konsultacji społecznych

07.06.2013 r.

Zakończenie konsultacji społecznych

23.05.2013 r.

Konferencja w subregionie Nadwiślańskim

09.05.2013 r.

spotkanie zespołu roboczego

25.04.2013 r

spotkanie zespołu roboczego

11.04.2013 r

spotkanie zespołu roboczego

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


 

SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.