Przejdź do treści

środa, 25.11.2020

Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-11-20

Najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia Starosty Sztumskiego

Fot. Juraj Varga/pixabay

Podczas posiedzenia Komisji Stypendialnej, w ub. miesiącu podpisano umowy na przyznanie stypendium Starosty Sztumskiego, którymi nagrodzono uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 r.

W skład komisji weszli: Sylwia Kubik, przewodnicząca komisji; Teresa Skolimowska, radna powiatowa; Ryszard Mazerski, radny; Wiesława Kowalik, dyr. Zespołu Szkół w Sztumie; Jarosław Drwięga, dyr. ZS w Dzierzgoniu oraz Dominika Antoniuk z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia.

Stypendia w wysokości 500 zł otrzymają uczniowie:

- ZS im. Jana Kasprowicza w Sztumie: 25 osób - LO, 12- Technikum;

- ZS im. C. K. Norwida w Dzierzgoniu: 4 os. LO, 9 – Tech. i Szkoła Branżow.;

- ZS Zawodowych im. S. Staszica w Barlewiczkach: 18 os. – Szkoła Branżowa i Tech.

Stypendia Starosty Sztumskiego mają na celu wspieranie i docenienie zdolnych i pracowitych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w procesie edukacyjnym. Wyróżniający się wysoką średnią ocen uczniowie (dla LO 4,75, dla techników i szkół branżowych 4,50) tych szkół będą w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę, promując Powiat Sztumski poza jego granicami: w województwie, kraju a nawet na arenie międzynarodowej.

Uczniom gratulujemy pracowitości i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


 

SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.