Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych

W wyniku wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w siedzibie Starostwa  podpisano umowę z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Sztumie na zadanie pod tytułem: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym, dla dzieci i młodzieży z Powiatu Sztumskiego”.

bb24b157c6c94982ce50399836b83be9.jpg


3dbcf6831eb46e1d80828b847b8acb09.jpg

 

010e245904e6193d3bac2a6c45655b0b.jpg