Przejdź do treści

Sobota, 11.7.2020

Imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-05-28

Pieniądze na zbiorniki retencyjne

Wiceminister ds. funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda planuje walkę o zwiększenie budżetu dla jego resortu na lata 2021 – 2027. Pieniądze mają być przeznaczone na budowę zbiorników retencyjnych (na deszczówkę) w celu przeciwdziałaniu suszy, która w tym roku i najbliższych latach może być dotkliwa.

Wiceszef resortu wskazał, że w obecnej perspektywie z Programu Infrastruktura i Środowisko tylko na inwestycje związane z zagospodarowaniem wód opadowych przeznaczono ponad 1 mld  zł, czyli dwa razy więcej niż pierwotnie zakładał budżet.

Gospodarka wodami opadowymi

Jak informuje wiceminister za środki w POIiŚ władze lokalne realizują obecnie 44 projekty, które wytypowane zostały do wsparcia z funduszy UE w czterech przeprowadzonych już konkursach.

- W czerwcu rozpocznie się kolejny, piąty już nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zwiększających ilość retencjonowanej wody – powiedział Grzegorz Puda.  - Mamy 60 mln zł na inwestycje z zakresu systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, na projekty związane z tworzeniem systemów zbierania i retencjonowania wody opadowej czy budową i modernizacją sieci kanalizacji deszczowej.

Podkreślił, że zatrzymywanie wody, zanim spłynie do rzek, jest obecnie jedyną skuteczną metodą przeciwdziałania suszy dla terenów leżących poza dolinami rzek, czyli na obszarze ponad 90 proc. powierzchni kraju.

Pytany o przykłady takich inwestycji, wskazał katowicki projekt zagospodarowania wód opadowych oraz rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni. Zaznaczył, że setki samorządów występują o dofinansowanie z różnych programów zarówno krajowych, jak i regionalnych, by przeprowadzić inwestycje, które zatrzymają wodę z opadów przed spływem do rzek. Wskazał, że przedsięwzięcia te mają też istotne znacznie przy zapobieganiu skutkom powodzi, z którymi musimy się liczyć, biorąc pod uwagę gwałtowność zjawisk atmosferycznych.

 

94 inwestycje

Resort w kolejnym rozdaniu funduszy chce skupić się na dostosowywaniu gospodarki do zmian klimatycznych. Konkretne kwoty nie są jednak jeszcze ustalone.

Przypomniał, że obecnie trwają intensywne prace nad rządowym Programem przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. Zgodnie z jego założeniami mają zostać zrealizowane 94 inwestycje (chodzi m.in. o budowę zbiorników retencyjnych). Ich łączny koszt to ponad 10 mld zł. Program - jak zaznaczył wiceminister Puda - będzie finansowany m.in. z budżetu państwa.

Obecnie Polska - jak wynika z danych rządowych - magazynuje wodę w zbiornikach retencyjnych na poziomie ok. 4 mld m3, co stanowi tylko ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Tymczasem warunki fizyczne i geograficzne Polski stwarzają możliwości retencjonowania na poziomie ok. 15 proc.

 

Info: www.portalsamorzadowy.pl

Fot. Jacek Halicki/Wikipedia/CC BY-SA 4.0

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.