Przejdź do treści

Niedziela, 15.9.2019

Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-06-12

Piknik Technologiczny

W dniu 4 czerwca 2019 w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach odbył się Piknik Technologiczny podczas, którego dokonano otwarcia hali garażowej, która wraz z placem manewrowym została wybudowana w ramach projektu pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstał także nowoczesny budynek warsztatowy do praktycznej nauki zawodu, oddany do użytku w roku ubiegłym.

Ponadto zakupiono sprzęt i wyposażenie dla potrzeb konfiguracji 9 pracowni dydaktycznych według poniższego zestawienia:

w branży Transport, logistyka i motoryzacja:

  • Pracownia Diagnostyki Samochodowej,
  • Pracownia Metrologii,
  • Pracownia Napraw Pojazdów Samochodowych,

w branży Środowisko:

  • Pracownia Produkcji Roślinnej,
  • Pracownia Produkcji Zwierzęcej,
  • Pracownia Techniki Rolniczej.

Ponadto w obiekcie Internatu Zespołu Szkół Zawodowych, skonfigurowano nowoczesne pracownie w branży ICT i elektronika:

  • Pracownia Aplikacji Internetowych i Baz Danych,
  • Pracownia Sieci Komputerowych i Interfejsów HMI,
  • Pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej, Robotyki i Prototypowania Układów Elektronicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.