Przejdź do treści

Niedziela, 12.7.2020

Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-02-10

Podnosząc poziom edukacji

Starostwo Powiatowe w Sztumie stara się kłaść duży nacisk na jakość kształcenia na swoim terenie. Obecnie odbywają się regularne spotkania z dyrektorami placówek, których organem prowadzącym jest starostwo. Ponadto 3 lutego odbyło się specjalne szkolenie dla pracowników oświaty, które dotyczyło arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020-2021.
Na szkolenie, które odbyło się 3 lutego w siedzibie starostwa zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, ośrodków wychowawczych i poradni, których organem prowadzącym jest sztumskie starostwo. Od ekspertki dowiedzieli się oni jakie są zasady budowania arkuszy organizacyjnych dla szkół, o zasadach zatrudniana pedagogów, psychologów i terapeutów w szkołach oraz np. o planowaniu z uwzględnieniem potrzeb ucznia i możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
Dwa dni później, 5 lutego, także w starostwie, odbyła się już druga w tym roku narada z dyrektorami. Kontynuowano rozmowy o harmonogramie rekrutacji, o audytach wewnętrznych i sprawiedliwych pensjach dla wszystkich pracowników placówek oświatowych. Starosta Sylwia Celmer dopytywała o przeniesienia uczniów między klasami i prośby uczniów o zmianę nauczyciela. Pojawił się również temat Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego, lekcji samorządności w szkołach oraz przepływu informacji między placówkami. – Jesteście zespołem i chciałabym, żebyście się również zastanowili i zaproponowali tematy kolejnych spotkań i szkoleń jakie moglibyśmy dla was zorganizować, aby usprawnić pracę w placówkach którymi organem prowadzącym jest powiat – mówiła do dyrektorów pani Cemer.
Niestety zgodnie z uzyskanymi podczas spotkania informacjami, w powiecie nie uda się przynajmniej na razie, uruchomić szkoły zawodowej drugiego stopnia. Trwają natomiast prace nad usprawnieniem dojazdu uczniów do szkół. Starosta Sylwia Celmer poprosiła zebranych aby przedstawili zestawienie dróg i tras, na których jest z tym obecnie największy problem.
Możliwe też, że obecna forma spotkań edukacyjnych w starostwie zostanie rozszerzona. Pojawił się bowiem pomysł, aby zorganizować tzw. „śniadania edukacyjne”, czyli zebrania dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z ternu powiatu sztumskiego. O dalszych ustaleniach będziemy się starali informować Państwa na bieżąco.

 

 

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.