Przejdź do treści

środa, 25.11.2020

Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-10-21

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Omawiano zagrożenia związane COVID-19. Wdrożono procedury

W Starostwie Powiatowym w Sztumie w ostatnią sobotę 17.10. 2020 r. w godz. 12.00 - 14.00 odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Przewodniczącą PZZK - Starostę Powiatu Sztumskiego Sylwię Celmer. Posiedzenie było koniecznym do wdrożenia zmian w sposobie nauczania w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

Od dnia 19 października 2020 r. obowiązują nowe rozwiązania przewidziane dla placówek oświatowych znajdujących się w poszczególnych strefach. Zgodnie z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zobowiązany był do wdrożenia określonych rozwiązań na terenie placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

 

Nowe ograniczenia

W sobotę 17 października Sylwia Celmer, Starosta Sztumski przedstawiła dyrektorom powiatowych placówek oświatowych, zarządzenie Starosty w sprawie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania.

Podczas posiedzenia PZZK dyrektorzy zgłosili swoje uwagi i propozycje odnośnie nauczania hybrydowego i wprowadzanych do chwili obecnej działań przeciwepidemicznych na terenie zarządzanych placówek.

 

Nowymi ograniczeniami zostaną objęte trzy powiatowe szkoły ponadpodstawowe, tj.:

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie,

Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Barlewiczkach.

 

Bez zmian pracują: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu oraz SOSW w Uśnicach i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

 

„Strefa żółta”, w której obecnie znajduje się Powiat Sztumski wymaga, by nauczanie w szkołach odbywało się w systemie hybrydowym – poinformowała Brygida Rutkowska – Piszcz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sztumie. – Proponuję by szkoły, ograniczając pracę stacjonarną do 50 proc. zajęć zdalnych i do 50 proc. lekcji stacjonarnych. Praktyki u pracodawcy mogą odbywać się pod warunkiem, że w zakładzie pracy nie będzie występowało zagrożenie zakażeniem. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu odpowiednie miejsce w szkole do nauki. PPP pracuje bez zmian – stacjonarnie.

 

Dyrektorzy zastanawiali się jak podejść do klas branżowych przygotowujących do konkretnego zawodu. Panowała zgoda co do tego, by monitorować zakłady pracy, w których uczniowie będą odbywali praktyki.

Dezynfekcja, dystans, maseczka

Starosta Sylwia Celmer zachęcała dyrektorów szkół do nauki na jednej, najpopularniejszej platformie edukacyjnej o najbardziej przejrzystej obsłudze. Byłoby to ułatwieniem dla uczniów i nauczycieli, którzy nie musieliby wdrażać się w kolejne, nowe programy. Starosta zachęcała też do tego, by nauczyciele w przypadku nauki zdalnej, łączyli się z uczniami ze stanowisk w klasach szkolnych.

 

- W mojej ocenie nauczyciele w przypadku nauczania zdalnego z klas będą dysponowali o wiele lepszymi możliwościami edukacyjnymi niż w domu – zachęcała. - Chodzi o dostępność sprzętu, szybkiego internetu i innych pomocy naukowych. Nie bez znaczenia jest także poprawa komfortu psychicznego. Wtedy, gdy wychodzimy codziennie z domu do pracy, zmieniamy środowisko domowe, czujemy się doceniani - czujemy się lepiej.

 

- Od początku roku szkolnego stosujemy zasady higieny i obostrzeń sanitarnych z zachowaniem dystansu, noszeniem maseczek i częstej dezynfekcji rąk – mówiła dyr. Wiesława Kowalik ZS w Sztumie. – Nasi uczniowie są przyzwyczajeni do tego, zatem nie powinniśmy mieć problemu z dostosowaniem się do nowych zaleceń.

Zalecenia, zapobieganie i zakupy środków sanitarnych

Dyrektor W. Kowalik, podobnie jak przedstawiciele innych szkół zapewniła, że jej szkoła jest przygotowana organizacyjnie do wprowadzenia nauczania hybrydowego.

 

- Te 2 tygodnie mają kluczowe znaczenie dla profilaktyki zakażeń COVID-19 – podkreślił Dariusz Dura, ze Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. - Starostwa Powiatowego w Sztumie. -  Akurat 2 tygodnie trwa okres rozwinięcia się choroby, po którym można jednoznacznie stwierdzić zakażenie bądź jego brak. Nauczanie hybrydowe pozwoli uniknąć nagromadzenia niebezpiecznej liczby uczniów w jednym miejscu.

 

Z kolei przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia, Grzegorz Kostrzewa, zwrócił uwagę na problem dojazdów uczniów do SOSW z różnych stref oraz kwestie dotarcia do ośrodków szkoleniowych i zakładów pracy na praktyki zawodowe.  Apelował o ich stałe monitorowanie.

 

Dyrektorzy SOSW mimo, że ich placówki pracują jak dotychczas, zabezpieczają się stosując np. jedno wejście do szkoły i ściśle przestrzegając obowiązujących rygorów sanitarnych. Poszczególni nauczyciele byli też wysyłani na wykonanie wymazów w przypadku objawów, sugerujących  podejrzenie zakażeniem COVID-19.

 

Dariusz Dura przekazał zebranym aktualne informacje dotyczące sytuacji epidemicznej na terenie powiatu sztumskiego oraz potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji. Jak zaznaczono podczas posiedzenia „sztabu kryzysowego” należy zrobić wszystko, by minimalizować ryzyka zakażeń, przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, prowadzić monitoring sytuacji i zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych w trybie ciągłym oraz podejmować szybkie i skuteczne decyzje ograniczające możliwość powstawania zakażeń. Kluczowe znaczenie ma tutaj budowanie świadomości wśród kadry oraz uczniów placówek a także zbieranie, analizowanie informacji oraz ich wymiana pomiędzy kierownictwem placówek oświatowych a organem prowadzącym.

 

Jednym z pomysłów ZS w Sztumie jest zorganizowanie lekcji nie w małych klasach, ale w auli. Omówiono też procedury w przypadku wystąpienia wyniku dodatniego u ucznia bądź nauczyciela oraz przedstawiono, jakie jest zabezpieczenie szkół w środki sanitarne (przyłbice, miniprzyłbice, maseczki, płyny dezynfekujące). Przypomniano, że ew. braki należy zgłaszać odpowiednio szybko, ponieważ czas oczekiwania na tego typu środki wynosi ok. 2 tygodni.

 

Obecnie Starostwo złożyło zamówienie na pewną pulę środków sanitarnych (w dobrej cenie). Zaoferowano szkołom i pozostałym jednostkom wsparcie w zakresie zakupu środków sanitarnych. W przypadku większych zamówień istnieje możliwość ich nabycia w dużo atrakcyjniejszej cenie.

Starosta Sylwia Celmer zapowiedziała, że takie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego będą odbywały się regularnie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie kraju i powiatu.

 

(red.)

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


 

SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.