Powiat przygotowuje się na nadejście groźnych zjawisk pogodowych.

W związku z prognozowanymi burzami, gradem, a nawet trąbami powietrznymi, zwołane zostało w dniu dzisiejszym  posiedzenie Powiatowego Centrum Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który pracuje do chwili obecnej.
Sprawdzamy gotowość służb do ewentualnych działań.
PCZK utrzymuje stały kontakt z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i służbami powiatowymi.
Na bieżąco monitorujemy sytuację meteorologiczną.
Prosimy mieszkańców o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz nie wychodzenie z domu.

Sylwia Celmer
Starosta Powiatu Sztumskiego

be3c2f8608691ac0f9a8461ee0549ba4.jpg


a383316e6108cbce1b50d041f6a3d702.jpg