Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych działa już w pełnym składzie

5af823cca704988146d9f84b43032a95.jpg

Starosta Sylwia Celmer wręczyła Akty Powołania członków do Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Gratulacje z tej okazji złożyła także Ewelina Łęgowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Akty powołania otrzymały Danuta Senger, Przewodnicząca Rady; Małgorzata Kwella, Z-ca Przewodniczącego Rady; Elżbieta Kostecka, Sekretarz Rady; Jolanta Masny-Olech, Członek Rady (nieobecna na spotkaniu) oraz Czesława Ścisłowska, Członek Rady.

74e7a64e60cda416a66f683314bb9587.jpg

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,

2) Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i oceniania ich realizacji,

3) Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

364a87c63096c33a184eb96bd15cd662.jpg