Przejdź do treści

środa, 25.11.2020

Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-11-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizuje nowy projekt z EFS. Wsparcie za ok. 1,4 mln zł uzyska 315 osób!

Dziś (20 listopada br.) miało miejsce podpisanie umowy na realizację projektu: „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”, który jest realizowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowę na realizację tego projektu podpisała Sylwia Celmer, Starosta Powiatu Sztumskiego w obecności Gabrieli Smolińskiej, Skarbnik Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz Eweliny Łęgowskiej, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Główne zadania w projekcie to:

- Wsparcie psychologiczne i prawne dla wszystkich uczestników szkolenia,

- wsparcie terapeuty uzależnień oraz mediatora,

- warsztaty wyjazdowe i stacjonarne rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców,

- szkolenia dla rodzin zastępczych z zakresu pierwszej pomocy, współpracy z rodziną biologiczną, uzależnień wśród dzieci i młodzieży, znaczenia więzi w  rozwoju dziecka, wypalenia zawodowego,

- organizacja kolonii letnich dla dzieci,

- różnorodne wsparcie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą,

- adaptacja mieszkania na potrzeby mieszkania chronionego dla wychowanków,

- zapewnienie fizjoterapeuty dla osób z niepełnosprawnościami,

- utworzenie wypożyczalni sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego,

- działania mające na celu promocję rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Całkowita wartość projektu: 1 405 364,40zł, dofinansowanie projektu: 1 335 096,18zł, wkład własny: 70 268,22zł.

Wsparciem zostanie objętych 315 osób, przede wszystkim będą to: rodziny zastępcze wraz z  dziećmi i młodzieżą, rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby z niepełnosprawnościami.

Będzie on realizowany w okresie od grudnia 2020 r. do marca 2023 r.

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


 

SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.