Przejdź do treści

Czwartek, 29.10.2020

Imieniny: Angeli, Przemysława, Zenobii

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-09-29

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu z/s w Sztumie ogłosił nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

To już III nabór wniosków o  przyznanie finansowania ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. UWAGA! Wnioski można składać od dnia 21.09.2020r. do dnia 02.10.2020r.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia. W ramach jednego wniosku można ubiegać się o finansowanie przez Urząd jednego działania.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2020:

● wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

● wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;

● wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;

●wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

●wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Jednocześnie Urząd wprowadza kartę oceny Wniosku Pracodawcy o przyznanie finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

W przypadku  niewystarczającej kwoty środków KFS na sfinansowanie wszystkich złożonych w naborze wniosków do realizacji dopuszczone zostaną wnioski, które w punktacji końcowej uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku gdy złożone wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o pozycji zajętej w naborze i sposobie rozpatrzenia wniosku decydować będzie kolejność wpływu wniosku do Urzędu (brana jest pod uwagę data i numer z dziennika podawczego).

 

W drodze wyjątku dopuszcza się, że środki rezerwy KFS mogą zostać przeznaczone na działania niemieszczące się w priorytetach. Rozpatrzenie tych wniosków może nastąpić dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków, które spełniały wymagania formalne i merytoryczne. Oznacza to, że jeśli Urząd w trakcie przeprowadzonego naboru z rezerwy KFS nie zaangażuje całej pozostającej w dyspozycji kwoty środków, możne przyjąć do realizacji wnioski niespełniające priorytetów. Sposób oceny tych wniosków pozostaje bez zmian.

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


 

SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.