Przejdź do treści

Piątek, 19.4.2019

Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-07-05

Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G na odcinkach ul. Kochanowskiego w Sztumie oraz Dąbrówka Malborska – Czerwony Dwór.

 

Trwają prace budowlane w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”, Powiat Sztumski podpisał umowę na realizację robót z firmą Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. z Kwidzyna.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 3105G na odcinkach:

- ul. Kochanowskiego w Sztumie o długości 0,807 km, obejmująca wykonanie:

- przebudowy istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej na sieć z rur PE oraz sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowy sieci elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych oraz sieci telekomunikacyjnych kolidujących z przebudową pasa drogowego,

- przebudowy skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego na typ „Małe rondo”,

- nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ściany oporowej na krawędzi ciągu pieszo-rowerowego i skarpy nasypowej z koszy gabionowych z siatki stalowej i barier ochronnych  o długość 210 m,

-  ścieżki pieszo rowerowej z kostki brukowej betonowej,

- zjazdów indywidualnych z kostki betonowej,

- oznakowania drogowego pionowego i poziomego,

 

- Dąbrówka Malborska – Czerwony Dwór o długości 2,121 km, obejmująca wykonanie:

- przebudowy przepustów pod drogą w km 0+068 i 2+110,

- oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu,

- zjazdów na pola z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- zjazdów indywidualnych na posesje z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie chodnika o szer. 2,00 m z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie parkingu dla 10 samochodów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej   przy cmentarzu,

- oznakowania pionowego,

 

Wartość zadania wynosi:

Roboty budowlane:   5 900 361,18 zł brutto,

Inspektor nadzoru:         41 082,00 zł brutto.

Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację inwestycji w kwocie 2 432 836,00 ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, kwota finansowana z budżetu Powiatu Sztumskiego wynosi 2 262 758,18 zł, wkład partnerów projektu do odcinków drogi przebiegających przez teren gmin wynosi:

-        Miasta i Gminy Sztum – 845 849,00 zł,

-        Gminy Stary Targ – 400 000,00 zł.

 

 

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.