Przejdź do treści

Piątek, 10.7.2020

Imieniny: Filipa, Sylwany, Witalisa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-03-21

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2019 z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.
Na zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej wpłynęły 3 oferty złożone przez:
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu na zadanie pod nazwą: „Spotkania integracyjne dla mieszkańców powiatu sztumskiego”;
- Stowarzyszenie – Klub Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie na zadanie pod nazwą: „Działania wspomagające i aktywizujące osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia”;
- Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich na zadanie pod nazwą: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu sztumskiego poprzez organizację cyklu warsztatów teatralnych, wyjazdów do kina oraz teatru”.
Na podstawie protokołu przedłożonego przez Komisję Konkursową z dnia
05.03.2019 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego Uchwałą nr 35/2019 z dnia
18.03.2018 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej wybiera do realizacji zadania publicznego oferty złożone przez: Stowarzyszenie – Klub Abstynenta „Radość i Słońce”
w Sztumie oraz Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich  w formie wsparcia zadania wraz
z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.
Poniżej załączono Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla poszczególnych oferentów.

Uchwała nr 35/2019 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18.03.2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.