Przejdź do treści

Piątek, 10.7.2020

Imieniny: Filipa, Sylwany, Witalisa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-01-17

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Dnia 08.01.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert  powołanej Uchwałą nr 8/2018 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10.12.2018 roku
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Protokół
z prac Komisji Konkursowej wraz z dokumentacją zostały przekazane Zarządowi Powiatu, który zapoznał się z protokołem i opinią Komisji w dniu 15.01.2019r.

Na realizację zadania publicznego wpłynęła jedna oferta złożona przez  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie. Wysokość środków finansowych na realizację powyższego zadania w 2019 roku wynosi 20 000 zł. Zarząd Powiatu Sztumskiego przychylił się do propozycji Komisji Konkursowej i podjął decyzję o przyznaniu dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sztumie na zadanie zawarte  w ofercie pod nazwą „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży z powiatu sztumskiego” w wysokości 20 000 zł. Informacja o przyznaniu dotacji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej Powiatu Sztumskiego w zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych”  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie. Poniżej załączono Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla oferentowi.

>> Plik do pobrania:

Uchwała nr 16/2019 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.