Przejdź do treści

Piątek, 29.5.2020

Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-05-11

Rządowa i lokalna Tarcza Antykryzysowa. Wsparcie rodzimego biznesu i ochrona miejsc pracy

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu ustaw, które składają się na rządową Tarczę antykryzysową. Pierwsza część pakietu, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, weszła w życie 31 marca 2020 r., a kolejna – 18 kwietnia. Toczą się prace nad kolejnymi rozwiązaniami. Do tej pory przeznaczono ponad 212 mld na ochronę miejsc pracy i gospodarki.

Kolejne środki stanowi 100 mld w ramach Tarczy Finansowej. A wszystko w 5 obszarach działań: pracownicy, firmy, zdrowie, instytucje finansowe, inwestycje. Także samorząd Powiatu Sztumskiego przeznaczył środki na ochronę lokalnych miejsc pracy, które tworzą u nas przede wszystkim mali i mikroprzedsiębiorcy oraz sektor Małych i Średnich Firm.

Starostwo Powiatowe w Sztumie za pośrednictwem PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przekazało 1 110 lokalnych mikrofirm:

- 5 549 000 zł -nisko-oprocentowanych pożyczek;

- 121 478,42 zł - dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek ubez.społ.;

- 38 480 zł dla przedsiębiorców w formie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności, itp.

Rządowe koła ratunkowe dla firm

Tarczę tworzy ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (specustawa).

Tzw. Tarcza to również cały pakiet szczególnych ustaw, uchwalonych przez Sejm, by chronić miejsca pracy i przedsiębiorców przed bankructwami z powodu epidemii.

Obowiązuje także pakiet ustaw:

- o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR);

- ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2;

Ustawy zostały uchwalone przez poszczególne ministerstwa, zajmujące się sprawami społecznymi i gospodarczymi oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR), ZUS, Komisja Nadzoru Finansowego.

Szczegóły nt. tego na co składa się opisywana Tarcza znajdziemy pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa

 

Zwolnienia i postojowe

Warto pamiętać, że Państwo zwolni ze składek do ZUS na trzy miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) niektóre podmioty zarejestrowane przed 1 kwietnia br. To także świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców, który dochody spadły poniżej 15 proc. w stosunku do poprzedzającego miesiąca. Z tego tytułu otrzymują oni 3-krotność świadczenia postojowego wypłacanego przez ZUS.

Lokalne wsparcie

W  ostatnim czasie odbywały się kolejne nabory na formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu prowadził nabór wniosków dla mikro, małych i średnich firm o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne pracowników;

https://sztum.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12307138

oraz nabór wniosków dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;

https://sztum.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12307125

- nabór wniosków dla organizacji lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne

https://sztum.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12307101

Opr. Promocja

 

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.