Spotkanie Klubu Olimpiad Specjalnych

Spotkanie Klubu Olimpiad Specjalnych

W dniu 17.02.2017 w Sztumskim Centrum Kultury odbyło się doroczne spotkanie Klubu Olimpiad Specjalnych działającego przy SOSW w Uśnicach. W spotkaniu uczestniczyli członkowie i działacze klubu oraz zaproszeniu goście: osoby wspierające Olimpiady Specjalne w środowisku lokalnym, rodzice zaangażowani w pomoc, przedstawiciele mediów. Gościem honorowym spotkania był starosta powiatu sztumskiego Pan Wojciech Cymerys. Celem spotkania było przedstawienie działalności klubu w roku 2016 oraz planów na rok 2017 w tym niezwykle ważnego wyjazdu reprezentacji na Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Austrii w marcu br.


Po przywitaniu uczestników przez przewodniczącą Panią Aleksandrę Orszulak dorobek klubu w roku 2016 przedstawił trener Paweł Zdziennicki. Nastąpił wzruszający moment podziękowania za wsparcie i pomoc. Osoby zaangażowane nagrodzono specjalnymi dyplomami oraz pamiątkami ufundowanym przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Pan Starosta otrzymał specjale podziękowanie oraz piłkę z limitowanej edycji „play unified” przekazaną od władz centralnych Stowarzyszenia.

Działania Olimpiad Specjalnych wzbogacają bardzo ofertę placówek, w których kształcą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki tym działaniom w roku 2016 zawodnicy z Uśnic uczestniczyli w 12 zawodach sportowych a łączna liczba startujących wyniosła 75 osób. Oprócz zawodów rangi wojewódzkiej i krajowej mieli oni także okazję uczestniczyć w zawodach międzynarodowych w Rzymie i Lwowie. Wiodące dyscypliny to piłka nożna, hokej halowy
i kajakarstwo. Najważniejszy jest jednak rozwój społeczny i osobisty jaki ten ruch umożliwia osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Niemniej jednak prosimy wszystkich sympatyków o mocne trzymanie kciuków w marcu, kiedy to nasi wychowankowie będą rywalizowali w hokeju halowym w Austrii.
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym osoby niepełnosprawne mogły uczestniczyć w ruch sportowym.

Róża Banasik-Zarańska

0bc41faaa707bed8f33c05ee00c64579.jpg

 

cf969a09e09d0589a35fadcc649a10bb.jpg