Spotkanie z samorządowcami powiatu sztumskiego

24 stycznia w Starostwie Powiatowym w Sztumie, na zaproszenie Starostów odbyło się spotkanie z samorządowcami powiatu sztumskiego. Przedmiotem spotkania było analizowanie potrzeb gmin w zakresie długoletniego  planu remontu dróg powiatowych. W tym roku Fundusz Dróg Samorządowych zagwarantuje zwiększenie centralnego wsparcia na lokalne inwestycje drogowe. Gminy i powiaty będą mogły otrzymać nawet 80 procent dofinansowania z FDS.
Tematem były również potrzeby komunikacyjne mieszkańców. W 2015 r. Starostwo Powiatowe uczestniczyło w powstaniu opracowania dotyczącego zrównoważonego planu transportowego, uwzględniającego tendencje w zakresie sytuacji demograficznej oraz rozwoju gospodarczego regionu. Zapowiadania ustawa z 2016 r. może być podjęta przez Parlament w 2019 roku, co da możliwość ubiegania się o środki na organizację dowozów pasażerskich. Obecnie prowadzone są rozmowy z przewoźnikami obsługującymi lokalne linie w celu zwiększenia zakresu oraz częstotliwości kursowania pojazdów. Na dzień dzisiejszy gminy we własnym zakresie starają się zabezpieczyć transport, czego przykładem jest Gmina Stary Dzierzgoń.
W spotkaniu uczestniczył również dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach, który omówił temat dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu.
02b25d6ae9c791f259c8aa4ff1c1b9a6.jpg


 

 

af9bb76ba55e9133a0a45a20647b11e9.jpg

 

a7f7f407b7c247eee6c867e098f650ff.jpg