Przejdź do treści

Sobota, 20.10.2018

Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2017-12-04

Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym

Rada Powiatu Sztumskiego krytycznie ocenia niektóre zmiany w Kodeksie Wyborczym zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Za szczególnie niewłaściwe uważamy likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w małych gminach i wprowadzenie wyborów proporcjonalnych.  W znacznym stopniu wpłynie to na upolitycznienie wyborów w tych samorządach i pozbawi szansy na zasiadanie w organach stanowiących, lokalnych liderów i działaczy społecznych. W małych gminach wyborcy kierują się przede wszystkim znajomością konkretnego kandydata a nie preferencjami partyjnymi.

Poważne zastrzeżenia mamy też do zmniejszenia okręgów wyborczych i mniejszej liczby mandatów. Rodzi to podejrzenie, że mandaty będą uzyskiwały komitety wyborcze partii politycznych  o znacznym poparciu społecznym, natomiast komitety obywatelskie, lokalne nie będą brały udziału w podziale mandatów. Będzie to miało negatywny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i samorządności.

Wiele wątpliwości budzi zamiar wprowadzenia  wojewódzkich i powiatowych komisarzy wyborczych, których będzie powoływała Państwowa Komisja Wyborcza wybierana przez polityków. Komisarze uzyskają uprawnienia pozwalające na ingerowanie w pracę organów samorządu terytorialnego w trakcie kampanii wyborczej, będą mogli oceniać i uchylać decyzję rady, wójta, burmistrza i prezydenta. Komisarze będą mieli nieograniczony i niekontrolowany wpływ na tworzenie okręgów wyborczych, bez konsultacji z lokalnymi społecznościami.

W przedłożonym projekcie zniesiono wymóg by kandydat do rady określonej jst był mieszkańcem tej jednostki. Za wystarczające uznano zamieszkiwanie w danym województwie. Uważamy, że lokalna społeczność powinna wybierać rządzących spośród siebie a nie wybierać osoby „przywożone w teczkach”.

Niezależna i sprawnie działająca administracja wyborcza jest fundamentem zaufania obywateli do uczciwości wyborów. Propozycje zgłoszone w projekcie niosą ryzyko upolitycznienia instytucji odpowiadających za przygotowanie i przebieg wyborów. Podważają też stabilność reguł wyborczych i bez odpowiedniej debaty zmieniają drastycznie reguły rywalizacji o władzę w samorządzie terytorialnym tuż przed wyborami.

Apelujemy do posłów, senatorów, Rządu RP i Prezydenta RP o zaniechanie wprowadzenia tych zmian w Kodeksie Wyborczym, które szkodzą zasadom demokracji.


Sztum, 29.11.2017 r.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.