Przejdź do treści

Czwartek, 17.1.2019

Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-12-27

INFORMACJA

INFORMACJA

STAROSTY SZTUMSKIEGO

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2019 roku.

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:

1/ Bogdan Statkiewicz - adwokat

2/ Natalia Hajdamowicz-Rydel - adwokat

według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku – w godz. od 11.00 do 15.00

Telefon kontaktowy (55) 267-74-22

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego ul. H. Kołłątaja nr 9, 83-110 Tczew. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:

1/ Anna Szypułowska-Stasiuk – radca prawny

2/ Piotr Świeca- adwokat

według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku  – w godz. od 9.00 do 14.00

Telefon kontaktowy (55) 276-22-50

INFORMACJA o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Starosta Sztumski

/-/ Sylwia Celmer

czytaj całość: INFORMACJA

2018-12-21

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Sztum, dn. 21.12.2018r.

Zarząd Powiatu Sztumskiego
informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Powiecie Sztumskim w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r.


Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej


Zarząd Powiatu Sztumskiego uprzejmie informuje, że w dniu 20.12.2018r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert powołanej Uchwałą
nr 2/2018 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23.11.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Powiecie Sztumskim w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r. oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
Protokół z prac Komisji Konkursowej wraz z dokumentacją zostały przekazane Zarządowi Powiatu, który zapoznał się z protokołem i opinią Komisji w dniu 20.12.2018r.
Na realizację w/w zadania publicznego wpłynęła jedna oferta złożona przez Fundację Społeczną „Bona Fide”. Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2019r. wynosi 1.130 000 zł.
Zarząd Powiatu Sztumskiego przychylił się do propozycji Komisji Konkursowej
i podjął decyzję o przyznaniu dotacji z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Fundacji Społecznej „Bona Fide” w wysokości 1.130 000 zł na zadanie zawarte w ofercie.

Informacja o przyznaniu dotacji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Sztumskiego w zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Sztumskiego
Sylwia Celmer


czytaj całość: Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2018-12-21

Betlejemskie Światło Pokoju

Harcerze z 1 Artystycznej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej AKT.es w Sztumie - Hufiec  ZHP Kwidzyn przekazali dziś Betlejemskie Światło Pokoju Staroście Powiatu Sztumskiemu Sylwi Celmer. Sztumscy Harcerze przywieźli osobiście światełko ze zlotu BŚP z  Zakopanego, które odbyło się w dniach 14-16 grudnia 2018 r. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. Tradycją stało się już, że to harcerze roznoszą Betlejemskie Światło Pokoju po całym kraju. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

czytaj całość: Betlejemskie Światło Pokoju

2018-12-20

Transmisja - III sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Transmisja z III sesji Rady Powiatu Sztumskiego będzie dostępna od godz. 15:30 po kliknięciu w poniższe zdjęcie oraz pod adresem:

http://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=pomorskie&rada=rada_powiatu_sztumskiego

czytaj całość: Transmisja - III sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.