Przejdź do treści

Poniedziałek, 21.5.2018

Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-04-03

Termomodernizacja

W ramach poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław – Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.2. Efektywność energetyczna, Powiat Sztumski obecnie realizuje Termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz Zespołu Szkół im. Kasprowicza w Sztumie. Roboty termomodernizacyjne powyższych budynków realizuje firma „MSP SMOK Sp.j.” ze Starogardu Gdańskiego. W listopadzie 2017 r. w ramach niniejszego projektu zakończono termomodernizację budynku internatu w ZSZ w Barlewiczkach, gdzie dodatkowo zamontowano system fotowoltaicznej energii odnawialnej o łącznej mocy 38 kW.  Niebawem nowy wygląd zyskają także kolejne dwa obiekty użyteczności publicznej tj. budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu oraz obiekt Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu, których elewacje zostaną objęte dociepleniem.
Ponadto programem zostały objęte: budynek Zespołu Szkół im. Kamila Cypriana Norwida w Dzierzgoniu, gdzie dobiega końca montaż systemu fotowoltaicznego oraz budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na oś. Sierakowskich 15 w Sztumie, w którym obok docieplenia zostanie także wymieniona częściowo stolarka okienna i drzwiowa.  Całkowita kwota, którą częściowo Powiat Sztumski pozyskał na sfinansowanie zdania ze środków Unii Europejskiej wyniosła 3 595 900,00 zł.

czytaj całość: Termomodernizacja

2018-03-29

Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928km

W dniu 28 marca 2018r.  Zarząd Powiatu Sztumskiego zawarł umowę z Wojewodą Pomorskim Panem Dariuszem Drelichem o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” ze środków  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Wartość projektu wynosi 5 457 439,51 złotych brutto, z czego pozyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 2 432 836,00 złotych.
Wkład własny projektu został zabezpieczony na podstawie porozumienia partnerskiego przez samorząd powiatowy oraz Miasto i Gminę Sztum i Gminę Stary Targ partycypujące finansowo w kosztach projektu, o którym mowa powyżej.
Inwestycja dotyczy kontynuacji przebudowy drogi powiatowej nr 3105G, zlokalizowanej na obszarze administracyjnym Gminy Sztum o łącznej długości 0,807km (ulica Kochanowskiego) oraz Gminy Stary Targ w wymiarze 2,121km.

czytaj całość: Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928km

2018-03-28

Osiągnięcia sportowe

Dnia 27 marca 2018 roku podczas sesji Rady Powiatu Sztumskiego Starosta Pan Wojciech Cymerys złożył serdeczne gratulacje w imieniu własnym oraz władz samorządowych dla Pana Marcina Chańko oraz Jakuba Pawlaka. Zostali oni wyróżnieni za osiągnięcia sportowe. Jakub Pawlak zdobył zwycięstwo w powiatowym etapie plebiscytu na Sportowca Roku 2017 w kategorii juniorów, natomiast Pan Marcin Chańko zwyciężył w powiatowym etapie plebiscytu na Trenera Roku 2017. Z tytułu odniesionych sukcesów laureaci brali również udział w Wojewódzkiej Gali Sportu 65 Plebiscytu na Najlepszego Sportowca.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

czytaj całość: Osiągnięcia sportowe

2018-03-26

APEL O POPARCIE SPOŁECZNE DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Pracownicy oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej województwa pomorskiego zrzeszeni w nieformalnym ruchu “Forum WTZ – Pomorskie”, reprezentujący 47 placówek świadczących wsparcie osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej wzięli aktywny udział w akcji wysyłania listów z prośbą o podjęcie pilnej interwencji zmierzającej do polepszenia dramatycznej sytuacji finansowej naszych placówek do Ważnych osób w Polsce, m. in. do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Pani Minister Elżbiety Rafalskiej i innych.

W pismach do Ważnych osób w Polsce piszemy, że przez cały 2017r. przedstawiciele Warsztatów w całej Polsce brali aktywny udział w konsultacjach i spotkaniach w ramach “Programu Za życiem – Konsultacje+”, przeprowadzonych przez Rząd wraz z Caritas Polska. Nasi przedstawiciele odbyli kilka spotkań w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a we wrześniu 2017r. brali udział w posiedzeniu Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin.

Na wszystkich spotkaniach, oprócz tematów merytorycznych związanych z propozycjami nowelizacji Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, sygnalizowana była PILNA potrzeba zwiększenia poziomu finansowania przez PFRON naszej działalności, do której nikt z Rządu się nie przychylił.

Beneficjentami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce są dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie, posiadające wykształcenie na poziomie Szkół Specjalnych, Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, to największy odsetek wszystkich beneficjentów w Polsce w tych placówkach. Jest to grupa osób najsłabszych, wykluczonych społecznie ze względu na niski iloraz inteligencji, choroby psychiczne, zaburzenia neurologiczne, schorzenia somatyczne itp. Obecnie przebywa ponad 26.000 osób dorosłych niepełnosprawnych w warsztatach co z nimi będzie jeśli na ich rehabilitację w placówkach zabraknie pieniędzy!

Środki finansowe otrzymywane na dzień dzisiejszy są nie wystarczające do funkcjonowania. Wynagrodzenie pracowników to kwoty od 1.800,00 do 2.100,00zł netto. Wykształcona, doświadczona kadra po latach odchodzi z pracy z powodu bardzo niskich zarobków oraz pracy w warunkach szkodliwych, które nie są prawnie uwzględnione.

W związku z tym kadra warsztatów, rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych, oraz uczestnicy warsztatów po raz kolejny proszą o zwiększenie środków finansowych na działalność placówek, w których otrzymują rehabilitację zawodową i społeczną.

Bez wzrostu dofinansowania w kolejnych latach Warsztaty Terapii Zajęciowej w Polsce przestaną istnieć. Prosimy o nie zabieranie osobom niepełnosprawnym tej odrobiny normalności i szansy na lepsze jutro jaką daje rehabilitacja zawodowa i społeczna prowadzona w tych placówkach.

Każdy z nas zna osoby niepełnosprawne, widzi je w swoim otoczeniu, oni są i będą. Od ich istnienia nie ma ucieczki, dlatego też szczerze ufamy, że Ważne osoby w Polsce nie pozwolą na obniżanie poziomu pracy naszych placówek i na doprowadzenie do regresu osiągniętych przez lata celów realizowanych w warsztatach. Nie pozwolą także na zniszczenie wieloletniego dorobku, jakim są dla osób niepełnosprawnych warsztaty terapii zajęciowej.

Prosimy o poparcie naszego apelu jest to apel w imieniu tych, którzy sami nie potrafią się bronić.

Nie zostawiajcie nas bez wsparcia społecznego!!!

Środowisko Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa pomorskiego.

czytaj całość: APEL O POPARCIE SPOŁECZNE DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.