Przejdź do treści

Czwartek, 17.1.2019

Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-12-14

III sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 995, z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 15.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr II z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.11.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Sylwia Celmer.

czytaj całość: III sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2018-12-13

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLVI/253/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października
2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Zarząd Powiatu Sztumskiego

Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

>> Plik do pobrania:

UCHWAŁA NR 12/2018 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 13.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

WZÓR / OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

czytaj całość: OGŁOSZENIE

2018-12-13

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Zarząd Powiatu Sztumskiego złożył dziś kwiaty pod Pomnikiem Rodła dla uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego. W tym roku mija 37 lat od tych tragicznych wydarzeń.

czytaj całość: 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

2018-12-11

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTRY

Dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2019 roku”

Zarząd Powiatu Sztumskiego na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2018r poz. 450 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017r poz. 2030 ze zm.) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018 roku zapoznał się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych w w/w konkursie.

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

czytaj całość: Zawiadomienie

2018-12-11

Powiślański Konkurs Historyczny

Dnia 6 grudnia 2018r. w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie odbył się IV Powiślański Konkurs Historyczny pod nazwa „Armia Krajowa i powojenne losy jej żołnierzy – 70 rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego”. Konkurs zorganizowany został przez Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie pod patronatem Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Pomorski oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Do konkursu przystąpiło 19 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z trzech powiatów: sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego.
Laureatami Konkursu w kategorii „Szkoła Ponadgimnazjalna” zostali:
I miejsce -  Daniel Ronowicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie
II miejsce - Michał Kłos uczeń z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie
III miejsce - Zuzanna Kasprzak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie
Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie wręczyli Wicestarosta Powiatu Sztumskiego Pan Kazimierz Szewczun oraz Radny Powiatu Sztumskiego Pan Zbigniew Pędziwilk. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział.

czytaj całość: Powiślański Konkurs Historyczny

2018-12-10

Ogłoszenie

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W GDAŃSKU

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1631)

zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego nr  1/2019 na stanowisko:

-STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY – w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Zakład Karny w Sztumie, ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum –13 etatów,

Uwaga:  Zakład Karny w Sztumie, Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, Zakład Karny w Malborku,  Areszt Śledczy  w Starogardzie Gdańskim i Areszt Śledczy w Wejherowie to jednostki przeznaczone do odbywania w nich kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn.  Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżna i osobista osadzonych.

Służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,    z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności: wykształcenie co najmniej  średnie, preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego.

 

Więcej informacji: Ogłoszenie

czytaj całość: Ogłoszenie

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.