Przejdź do treści

środa, 14.11.2018

Imieniny: Emila, Laury, Rogera

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-10-16

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 12 października 2018 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Starosta Powiatu Sztumskiego, Pan Wojciech Cymerys wręczył nagrody dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski. Ponadto w tym dniu dyrektorzy wręczyli nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Całość uroczystości uświetnił doskonały występ młodzieży oraz Zespołu „Norwid Folk Dance” z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

czytaj całość: Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

2018-10-16

Termomodernizacja

Dobiegły końca roboty termomodernizacyjne w ramach realizacji projektu nr RPPM.10.02.01-22-0023/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjnoedukacyjnymi”) współfinansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt, o którym mowa powyżej jest przedsięwzięciem partnerskim wdrażanym wspólnie przez 7 partnerów w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum tj. Miasto Malbork, Miasto i Gminę Sztum, Gminę Malbork, Gminę Nowy Staw, Gminę Stare Pole oraz Powiat Sztumski i Malborski. Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje realizację robót termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej, połączoną z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
W ramach otrzymanej dotacji, samorząd powiatu sztumskiego zrealizował następujący zakres robót budowlano – montażowych:
•    Termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach wraz z wymianą sieci CO oraz montażem instalacji fotowoltaicznych,
•    Montaż instalacji fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Dzierzgoniu,
•    Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sztumie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku głównego Zespołu Szkół w Sztumie,
•    Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie,
•    Termomodernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Sztumie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej,
•    Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu,
•    Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.

W ramach inwestycji powiatu sztumskiego zastosowano rozwiązania technologiczne, umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż elektrowni fotowoltaicznych na obiektach wszystkich trzech szkół ponadgimnazjalnych oraz budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie o łącznej mocy 83,58kW.

Wartość inwestycji: 3 907 832,36 zł
Dofinansowanie: 2 247 546,41 zł

czytaj całość: Termomodernizacja

2018-10-11

Zamknięcie odcinka ulicy Kochanowskiego w Sztumie

Starosta Sztumski Wojciech Cymerys informuje,
że w dniu 11.10.2018 r. (czwartek)  oraz
12.10.2018 r. (piątek)
w godzinach 8:30 – 17:00
wprowadzone zostaną utrudnienia
w postaci zamknięcia odcinka ulicy Kochanowskiego w Sztumie
od ronda przy drodze krajowej nr 55
do wodociągów oraz od ul. Nowowiejskiego do skrzyżowania z ul. Lipową.
Prace mają związek z wbudowaniem nowej nawierzchni bitumicznej.
Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj całość: Zamknięcie odcinka ulicy Kochanowskiego w Sztumie

2018-10-09

Nowa baza dydaktyczna w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach rozpoczęto kształcenie zawodowe w oparciu o nowopowstałą bazę dydaktyczną w postaci obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, w którym uruchomiono 6 pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu.
W branży Transport, logistyka i motoryzacja powstały 3 pracownie dydaktyczne tj.:
•    Pracownia Diagnostyki Samochodowej,
•    Pracownia Metrologii,
•    Pracownia Napraw Pojazdów Samochodowych.

Z kolei w przypadku branży Środowisko wyposażono następujące pracownie dydaktyczne:

•    Pracownia Produkcji Roślinnej,
•    Pracownia Produkcji Zwierzęcej,
•    Pracownia Techniki Rolniczej.

Ponadto w obiekcie Internatu Zespołu Szkół Zawodowych skonfigurowano nowoczesne pracownie w branży ICT i elektronika:
•    Pracownia Aplikacji Internetowych i Baz Danych
•    Pracownia Sieci Komputerowych i Interfejsów HMI
•    Pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej, Robotyki i Prototypowania Układów Elektronicznych

Budowa obiektu oraz zakupy pomocy naukowo – dydaktycznych zostały zrealizowane w ramach projektu nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Należy również podkreślić, iż w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkól zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach wdrażany jest także projekt nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”, współfinansowany ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej.

Zakres rzeczowo - finansowy projektu „szkoleniowego” obejmuje do 2022 roku, cykle ponadprogramowych zajęć zawodowych, szkolenia zawodowe w zakresie obsługi wózków widłowych, kombajnu oraz programowania robotów, a także ponadprogramowe staże i praktyki zawodowe. W zakresie doskonalenia kadry dydaktycznej placówki prowadzone są branżowe kursy i szkolenia zawodowe, a także studia podyplomowe.  

czytaj całość: Nowa baza dydaktyczna w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

2018-10-09

Równać Szanse

Fundacja Pokolenia Serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe dot. konkursu grantowego „Równać Szanse”:

10  października (środa) godz. 17:00 w biurze Fundacji Pokolenia
(ul. Obrońców Westerplatte 6, Tczew).

Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom: bibliotek, domów kultury, świetlic, organizacji pozarządowych (w tym OSP) i grup nieformalnych osób dorosłych, działających lub chcących działać na rzecz młodzieży z obszarów wiejskich i małych miast.
Podczas zajęć mowa będzie o tym jak ubiegać się o dotacje (do 8500zł) w ramach konkursu i jak planować projekty w ramach RS. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Operatora dla woj. pomorskiego – Stowarzyszenia Światowid z Wielkopolski.
Udział bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek w trakcie zajęć! Zgłoszenia poprzez formularz on-line.

Więcej szczegółów odnośnie spotkania i samego Programu "Równać Szanse" na stronie: http://fundacjapokolenia.pl/tczew-szkolenie-program-rownac-szanse/

czytaj całość: Równać Szanse

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.