Przejdź do treści

Wtorek, 28.3.2017

Imieniny: Anieli, Kasrota, Soni

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2016-12-28

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

NFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO
w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2017 roku.

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1/ Bogusław Sulot - adwokat
2/ Bogdan Statkiewicz - adwokat
według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku – w godz. od 8.00 do 12.00
Telefon kontaktowy (55) 267-74-22

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego ul. H. Kołłątaja nr 9, 83-110 Tczew. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1/ Ilona Połaniecka- Ganske – radca prawny
2/ Michał Burtowy- adwokat
według harmonogramu:
- od poniedziałku do piątku  – w godz. od 9.00 do 14.00
Telefon kontaktowy (55) 276-22-50

Starosta Sztumski
/-/ Wojciech Cymerys

czytaj całość: INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

2016-12-16

Wręczenie Stypendiów Marszałka dla uczniów szkół zawodowych!

Dnia 14 grudnia br. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się uroczysta Gala Stypendialna, w trakcie której wręczone zostały Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2016/2017 w ramach projektu pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2.

czytaj całość: Wręczenie Stypendiów Marszałka dla uczniów szkół zawodowych!

2016-12-06

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

Dnia 1 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie odbył się powiatowy finał olimpiady pod hasłem „HIV – AIDS STOP.” Organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Sztumie i Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Malborku. Uczestnikami olimpiady byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z Zespołu Szkół w Sztumie, Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach i Zespołu Szkół w Dzierzgoniu. W pierwszym etapie pisemnym uczniowie rozwiązywali test, do drugiego zakwalifikowało się sześć osób z najwyższymi wynikami, gdzie udzielali odpowiedzi ustnych na wylosowane przez siebie pytania. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy. Pierwsze miejsce zdobył Paweł Tubaja, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, drugie Klaudia Jarzembińska z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu a trzecie Bartosz Sosnowski z Zespołu Szkół w Sztumie. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Sztumie. Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim pozostałym dziękujemy za udział w konkursie.

czytaj całość: Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

2016-12-05

Otwarcie sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu

Dnia 2 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu. W ramach inwestycji dobudowano nowoczesną salę sportową wraz z łącznikiem do istniejącej części Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu.
Ponadto powstały 4 dodatkowe sale dydaktyczne, zaplecze sanitarno-szatniowe oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy oraz pomieszczenia: techniczne, gospodarcze i garaż dwustanowiskowy. Dodatkowo wybudowano zbiornik p. pożarowy, chodniki, drogi oraz miejsca parkingowe.
Główna część budynku – sala sportowa, oprócz ćwiczeń gimnastycznych pozwala na uprawianie m.in. gry w: koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, piłkę halową i tenisa ziemnego na boisku o pow. 290 m². Cały dwukondygnacyjny obiekt uzyskał powierzchnię użytkową 740 m² i kubaturę 3.700 m³, przy wysokości całkowitej ponad 9,0 m.
Koszt całkowity inwestycji, w całości pokryty z budżetu Powiatu Sztumskiego, nie przekroczył 2,7 ml. zł i powstał w ciągu 9 miesięcy, dzięki sprawnemu działaniu firmy wykonawczej ROMBUD z Olsztyna, pod ścisłym nadzorem autora projektu firmie A.M. Nieruchomości z Dzierzgonia.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Władze samorządowe Powiatu Sztumskiego, Radni Powiatu Sztumskiego, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie a także Dyrektorzy Jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.  
W czasie trwania uroczystości Starosta Powiatu Sztumskiego pogratulował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego jakże pięknego obiektu oraz przeczytał list gratulacyjny od Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha. Całość uroczystości uświetniły liczne występy wychowanków ośrodka. Na uwagę zasłużyły również przepiękne ozdoby świąteczne, które można było zauważyć na każdym kroku.

 

 

czytaj całość: Otwarcie sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu

2016-12-01

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały
nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia  29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Sztumskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

czytaj całość: Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

Informacje dla organizacji pozarządowych

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.