Przejdź do treści

Wtorek, 20.3.2018

Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2017-12-21

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały
nr XXXVI/204/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia  29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Powiatu Sztumskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz nabór na członka komisji

czytaj całość: Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

2017-12-20

Jubileusz 50 – lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie

W dniu 15 grudnia 2017 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie obchodziła Jubileusz 50- lecia swojej działalności oraz nastąpiła uroczystość otwarcia nowej siedziby. W obchodach brały udział władze samorządowe Powiatu Sztumskiego: Starosta Sztumski Pan Wojciech Cymerys i Skarbnik Powiatu Pani Lucyna Bednarska. Obecni byli również przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół, przedszkoli i ośrodków, placówek opiekuńczych, pomocy społecznej, policji i obecni pracownicy Poradni. Część oficjalną rozpoczęli byli dyrektorzy Poradni: Pani Maria Kulik i Pan Wacław Bielecki. Było miejsce na wspomnienia i anegdotki o początkach poradnictwa w Sztumie. Pani Dyrektor Joanna Jachim – Poleszak przedstawiła  prezentację na temat rozwoju placówki.  Został zaprezentowany również film promujący aktualną działalność Poradni. Podczas Jubileuszu odsłonięte zostało „Logo” placówki.

czytaj całość: Jubileusz 50 – lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie

2017-12-20

XXXVII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku  poz. 814 z póź. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXVI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29.11.2017 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.


czytaj całość: XXXVII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2017-12-18

Wigilia Środowiskow

W dniu 14 grudnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach odbyła się coroczna Wigilia Środowiskowa. Gościł na niej Starosta Sztumski Wojciech Cymerys. W uroczystości wzięli udział rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły, pracodawcy, absolwenci, przedstawiciele współpracujących ze szkołą organizacji i instytucji.  Spotkanie rozpoczęło przedstawienie jasełkowe, przygotowane przez szkolną grupę teatralną i wokalno-muzyczną.
Goście mieli również okazję spróbować tradycyjnych potraw wigilijnych, przygotowanych przez uczniów szkoły. Obdarowani również zostali drobnym upominkiem w postaci świątecznych pierników.

czytaj całość: Wigilia Środowiskow

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.