Przejdź do treści

Niedziela, 22.10.2017

Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2017-09-11

KOMUNIKAT

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
informuje, że w dniach :
od 11.09.2017 r. do 15.09.2017 r.
przeprowadzone będzie szczepienie lisów dzikich przeciw wściekliźnie na terenie
3 powiatów województwa pomorskiego
(malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego)
Szczepienie odbędzie się z samolotów drogą zrzutów przynęt ze szczepionką przeciw wściekliźnie.

W związku z tym prosimy ludność o:
- nie wchodzenie do lasu przez 2 tygodnie,
- nie podnoszenie i dotykanie przynęt,
- trzymanie psów na uwięzi przez okres 2 tygodni,
- w przypadku kontaktu zwierząt gospodarskich z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii,
- w przypadku kontaktu ludzi z przynętą należy zgłosić się do lekarza medycyny,
- w przypadku bezpośredniego kontaktu ze szczepionką (rany, oczy, jama ustna, nos) miejsca te należy gruntownie przemyć wodą i mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza medycyny

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Wojciech Trybowski

wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów

wskazówki dotyczące postepowania na terenach, na których wyłożono przynęte zawierajaca szczepionke doustną do zwalczania wścieklizny

czytaj całość: KOMUNIKAT

2017-09-06

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY SZTUMSKIEGO

Zgodnie z uchwałą nr XVI/99/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego informuję, iż istnieje możliwość składania wniosku o przyznanie stypendium Starosty Sztumskiego dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie w terminie do 20 września 2017 roku.

czytaj całość: INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY SZTUMSKIEGO

2017-09-06

III Powiatowy Konkurs na najlepszą frekwencję w aktywnym uczestnictwie w zajęciach wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sztumskiego w roku szkolnym 2016/2017 został rozstrzygnięty

Ogłoszony dnia 08 września 2016 r. III Powiatowy Konkurs na najlepszą frekwencję w aktywnym uczestnictwie w zajęciach wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sztumskiego w roku szkolnym 2016/2017 został rozstrzygnięty. Wśród laureatów znaleźli się:

 

Miejsce

Klasa
w roku szkolnym 2016/2017

Nazwa szkoły

Imię i Nazwisko wychowawcy

Frekwencja

I

I A

Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
w Barlewiczkach

Jolanta Mroczkowska

92,3 %

II

II A

Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
w Barlewiczkach

Katarzyna Mettel

92,1 %

III

I T

Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Agnieszka Barańska

90,16 %

czytaj całość: III Powiatowy Konkurs na najlepszą frekwencję w aktywnym uczestnictwie w zajęciach wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sztumskiego w roku szkolnym 2016/2017 został rozstrzygnięty

2017-09-01

Udzielenie Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej

UCHWAŁA NR XXXIII/184/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 sierpnia  2017 r.

w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu  pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. -  Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) rada Powiatu sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie  20.000 złotych ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na naprawę dróg po przejściu nawałnicy.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do podpisania umowy na udzielenie pomocy finansowej w kwocie określonej  w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

UZASADNIENIE

Starosta Powiatu Chojnickiego wystąpił z apelem o pomoc finansową do innych samorządów „ Noc z 11 na 12 sierpnia 2017 r. zapisała się czarnymi literami w historii powiatu chojnickiego, a także kilku innych powiatów województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W ciągu pół godziny kataklizm zmiótł z terenu powiatu chojnickiego blisko 16 tys. ha lasów, pozbawił dorobku całego życia kilkaset rodzin, pozostawił ogromne zniszczenia w tysiącach gospodarstw domowych i rolnych, pozrywał linie energetyczne pozbawiając na wiele dni prądu i wody całe miejscowości. Nawałnica pociągnęła za sobą poważne straty gospodarcze, a co najgorsze - także ofiary śmiertelne i wielu rannych…”. W odpowiedzi na apel Powiat Sztumski postanowił udzielić pomocy finansowej w kwocie 20.000 zł. na remont dróg, które zostały zniszczone podczas nawałnicy.

czytaj całość: Udzielenie Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej

2017-08-31

Oficjalne otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej - ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – Etap II

W dniu 29.08.2017 r. odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – Etap II.
Uroczystego otwarcia drogi dokonali: Starosta Sztumski Wojciech Cymerys, przedstawiciel Wojewody Pomorskiego Ireneusz Szweda oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor.
W uroczystości uczestniczyli również: Wicestarosta Powiatu Sztumskiego Antoni Downarowicz, radni powiatu sztumskiego Zbigniew Zwolenkiewicz, Ryszard Mazerski, Adam Krupa, oraz Burmistrz Dzierzgonia Elżbieta Domańska.
W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną drogi na odcinku 0,899 km wraz z kolektorem odwodnieniowym do jeziora Barlewickiego, ścieżkę pieszo-rowerową o długości 1,166 km, oznakowanie pionowe i poziome drogi.
Inwestycja wykonana została w ramach projektu pn. „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” ze środków  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019  przy wsparciu finansowym Wojewody Pomorskiego oraz Miasta i Gminy Sztum.
Wartość wykonanych prac wyniosła 2 089 427,03 zł brutto.

czytaj całość: Oficjalne otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej - ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – Etap II

2017-08-31

Burze z gradem - ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB

Obszar: województwo pomorskie
Ważność: od 2017-08-31 14:00:00 do 2017-08-31 23:00:00
Przebieg: Prognozowane są burze lokalnie z gradem, w których wysokość opadów wyniesie do 15 mm, lokalnie do 30 mm. Porywy wiatru do 75 km/h.
Prawdopodobieństwo: 90% (Burze z gradem)
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2017-08-31 07:18:00
Synoptyk IMGW-PIB: Marcin Czeczatka
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

OSTRZEŻENIE Nr 69
Burze z gradem/1

czytaj całość: Burze z gradem - ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB

Informacje dla organizacji pozarządowych

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.