Przejdź do treści

Niedziela, 20.1.2019

Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-12-11

Powiślański Konkurs Historyczny

Dnia 6 grudnia 2018r. w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie odbył się IV Powiślański Konkurs Historyczny pod nazwa „Armia Krajowa i powojenne losy jej żołnierzy – 70 rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego”. Konkurs zorganizowany został przez Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie pod patronatem Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Pomorski oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Do konkursu przystąpiło 19 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z trzech powiatów: sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego.
Laureatami Konkursu w kategorii „Szkoła Ponadgimnazjalna” zostali:
I miejsce -  Daniel Ronowicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie
II miejsce - Michał Kłos uczeń z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie
III miejsce - Zuzanna Kasprzak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie
Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie wręczyli Wicestarosta Powiatu Sztumskiego Pan Kazimierz Szewczun oraz Radny Powiatu Sztumskiego Pan Zbigniew Pędziwilk. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział.

czytaj całość: Powiślański Konkurs Historyczny

2018-12-10

Ogłoszenie

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W GDAŃSKU

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1631)

zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego nr  1/2019 na stanowisko:

-STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY – w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Zakład Karny w Sztumie, ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum –13 etatów,

Uwaga:  Zakład Karny w Sztumie, Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, Zakład Karny w Malborku,  Areszt Śledczy  w Starogardzie Gdańskim i Areszt Śledczy w Wejherowie to jednostki przeznaczone do odbywania w nich kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn.  Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżna i osobista osadzonych.

Służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,    z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności: wykształcenie co najmniej  średnie, preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego.

 

Więcej informacji: Ogłoszenie

czytaj całość: Ogłoszenie

2018-12-07

Aktywny samorząd

Dnia 29.11.2018 r. Starosta Powiatu Sztumskiego Sylwia Celmer i Wicestarosta Kazimierz Szewczun w siedzibie Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisali aneks do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,  którego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier  ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Łączna wartość uzyskanego dofinansowania w roku 2018 ze środków PFRON wyniosła 127.246,08 zł.

czytaj całość: Aktywny samorząd

2018-12-05

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

Dnia 3 grudnia 2018r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie odbył się powiatowy finał olimpiady pod hasłem „HIV-AIDS-STOP” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Sztumie oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów  z Zespołu Szkół w Sztumie, Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach i Zespołu Szkół w Dzierzgoniu. Olimpiada miała charakter  testu pisemnego z możliwością wielokrotnego wyboru. Spośród uczestników komisja wyłoniła trzech uczniów z najlepszymi  wynikami. Pierwsze miejsce zdobył  Szymon Kilian uczeń Zespołu Szkół w Sztumie, drugie Katarzyna Żyła również z Zespołu Szkół w Sztumie, natomiast trzecie miejsce zajął  Piotr Rzepka uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach . Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie wręczył Wicestarosta Sztumski Pan Kazimierz Szewczun. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w olimpiadzie.

czytaj całość: Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

2018-12-04

Mikołajki 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w ramach Mikołajek zorganizowało dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej warsztaty świąteczne z Mikołajem orazy wyjazd do Jump City do Gdańska. W warsztatach świątecznych brało udział 19 wychownków. Główną atrakcją spotkania był Mikołaj, który odwiedził Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i wręczył dzieciom paczki świąteczne ze słodkościami. W wyjeździe do Jump City wzięło udział 43 wychowanków, gdzie główną atrakcją były zajęcia ruchowe oraz McDonald's.
W związku ze zbliżającymi się Mikołajkami Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie składa serdeczne życzenia dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej.

czytaj całość: Mikołajki 2018

2018-12-04

Kraina Dolnego Powiśla

W dniu 3 grudnia 2018r. w  budynku Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu przy ulicy Wojska Polskiego 3 w Dzierzgoniu, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dolnego Powiśla".
Przedmiotem obrad był wybór nowych władz Stowarzyszenia tj. Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej.     
Na kolejną 5-letnią kadencję zostali wybrani:
Zarząd:
1.    Jolanta Szewczun – Prezes Zarządu
2.    Sylwia Celmer – Członek Zarządu
3.    Maria Pałkowska – Rybicka – Członek Zarządu
4.    Leszek Tabor - Członek Zarządu
5.    Wiesław Kaźmierski – Członek Zarządu
6.    Marek Turlej - Członek Zarządu
Rada:
1.    Andrzej Płóciennik
2.    Anna Kopacz
3.    Bogusław Pietrzak
4.    Danuta Wójcik
5.    Dobrosława Frączek
6.    Ewa Ruczyńska
7.    Ewa Siecińska
8.    Jadwiga Michalczyk
9.    Jadwiga Sołdaczuk
10.    Jakub Gossa
11.    Justyna Paździoch
12.    Sebastian Szota
13.    Zdzisław Chmielewski
14.    Zofia Wojcinowicz
Komisja Rewizyjna:  
1.    Adam Karaś
2.    Barbara Job
3.    Henryk Połom
4.    Magdalena Wasiewicz
5.    Zdzisław Piecek

czytaj całość: Kraina Dolnego Powiśla

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.