Przejdź do treści

Wtorek, 20.3.2018

Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2017-12-08

Jubileusz 70 – lecia działalnośći Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie

Dnia 24.11.2017 r. odbyła się uroczystość obchodów 70 – lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Anny w Sztumie. Na uroczystość zostali zaproszeni goście m. in. Senator RP Leszek Czarnobaj, Starosta Sztumski Wojciech Cymerys, Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Jolanta Szewczun. Po mszy świętej zebrani goście i poczty sztandarowe udały się bulwarem sztumskim pod budynek cechu na odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Poświęcenia dokonał kapelan Rzemiosła Sztumskiego ks. Andrzej Starczewski. Kolejnym punktem programu był przemarsz bulwarem zamkowym wszystkich zebranych do Sztumskiego Centrum Kultury na dalszy ciąg uroczystości. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu oraz przywitaniu gości wręczone zostały odznaczenia regionalne i rzemieślnicze. Starosta Sztumski wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Sztumskiego wręczyli Medale Honorowe „W Uznaniu Zasług dla Powiatu Sztumskiego”. Medale otrzymali: Andrzej Wesołowski, Zbigniew Laskowski, Wiesław Szajda, Gerhard Radtke i Waldemar Wiśniewski.
Serdecznie gratulujemy osobom odznaczonym

 

czytaj całość: Jubileusz 70 – lecia działalnośći Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie

2017-12-07

Informacja w sprawie utrudnia w ruchu drogowym na ul. Polnej w Sztumie

Informujemy, że w dniu 08.12.2017 r. w godzinach przedpołudniowych w związku z  awaryjną naprawą nawierzchni przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 3171G ul. Polna w Sztumie, będzie wyłączony jeden pas ruchu. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w okolicy przejazdu kolejowego.

czytaj całość: Informacja w sprawie utrudnia w ruchu drogowym na ul. Polnej w Sztumie

2017-12-04

I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Złożenie  ślubowania przez nowo wybranych radnych
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przemówienie Starosty Sztumskiego Wojciecha Cymerysa

czytaj całość: I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego

2017-12-04

Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym

Rada Powiatu Sztumskiego krytycznie ocenia niektóre zmiany w Kodeksie Wyborczym zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Za szczególnie niewłaściwe uważamy likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w małych gminach i wprowadzenie wyborów proporcjonalnych.  W znacznym stopniu wpłynie to na upolitycznienie wyborów w tych samorządach i pozbawi szansy na zasiadanie w organach stanowiących, lokalnych liderów i działaczy społecznych. W małych gminach wyborcy kierują się przede wszystkim znajomością konkretnego kandydata a nie preferencjami partyjnymi.

Poważne zastrzeżenia mamy też do zmniejszenia okręgów wyborczych i mniejszej liczby mandatów. Rodzi to podejrzenie, że mandaty będą uzyskiwały komitety wyborcze partii politycznych  o znacznym poparciu społecznym, natomiast komitety obywatelskie, lokalne nie będą brały udziału w podziale mandatów. Będzie to miało negatywny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i samorządności.

Wiele wątpliwości budzi zamiar wprowadzenia  wojewódzkich i powiatowych komisarzy wyborczych, których będzie powoływała Państwowa Komisja Wyborcza wybierana przez polityków. Komisarze uzyskają uprawnienia pozwalające na ingerowanie w pracę organów samorządu terytorialnego w trakcie kampanii wyborczej, będą mogli oceniać i uchylać decyzję rady, wójta, burmistrza i prezydenta. Komisarze będą mieli nieograniczony i niekontrolowany wpływ na tworzenie okręgów wyborczych, bez konsultacji z lokalnymi społecznościami.

W przedłożonym projekcie zniesiono wymóg by kandydat do rady określonej jst był mieszkańcem tej jednostki. Za wystarczające uznano zamieszkiwanie w danym województwie. Uważamy, że lokalna społeczność powinna wybierać rządzących spośród siebie a nie wybierać osoby „przywożone w teczkach”.

Niezależna i sprawnie działająca administracja wyborcza jest fundamentem zaufania obywateli do uczciwości wyborów. Propozycje zgłoszone w projekcie niosą ryzyko upolitycznienia instytucji odpowiadających za przygotowanie i przebieg wyborów. Podważają też stabilność reguł wyborczych i bez odpowiedniej debaty zmieniają drastycznie reguły rywalizacji o władzę w samorządzie terytorialnym tuż przed wyborami.

Apelujemy do posłów, senatorów, Rządu RP i Prezydenta RP o zaniechanie wprowadzenia tych zmian w Kodeksie Wyborczym, które szkodzą zasadom demokracji.


Sztum, 29.11.2017 r.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun

czytaj całość: Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym

2017-12-01

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

Dnia 1 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie odbył się powiatowy finał olimpiady pod hasłem „HIV – AIDS STOP.” Organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Sztumie i Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Malborku. Uczestnikami olimpiady byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów: z Zespołu Szkół w Sztumie, Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach i Zespołu Szkół w Dzierzgoniu. W pierwszym etapie pisemnym uczniowie rozwiązywali test, do drugiego zakwalifikowało się pięć osób z najwyższymi wynikami, gdzie udzielali odpowiedzi ustnych na wylosowane przez siebie pytania. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy. Pierwsze miejsce zdobył Paweł Tubaja - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, drugie Nikola Dankowska z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu, a trzecie Magdalena Paluch z Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Sztumie. Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim pozostałym dziękujemy za udział
w konkursie.

czytaj całość: Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.