Przejdź do treści

Sobota, 7.12.2019

Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-10-28

Zdolni z Pomorza- Powiat Sztumski

W dniu 23 października br. w auli Zespołu Szkół im Jana Kasprowicza w Sztumie odbyła się uroczysta inauguracja Projektu Zdolni z Pomorza- Powiat Sztumski.  W tym roku szkolnym w projekcie bierze udział 44 uczestników, w tym 9 nowo zakwalifikowanych. Wzorem lat ubiegłych będą odbywały się zajęcia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych, zarówno w formie zajęć indywidualnych jak i grupowych.

czytaj całość: Zdolni z Pomorza- Powiat Sztumski

2019-10-28

Uwaga! Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców nastąpi rozszerzenie dostępności Starostwa w godzinach popołudniowych. Zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2019  Starosty Sztumskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: ustalenia nowych godzin pracy Starostwa Powiatowego w Sztumie z dniem 01.11.2019 r. Starostwo będzie czynne w następujących godzinach:

Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 17.00
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00.

Zarządzenie nr 36/2019

czytaj całość: Uwaga! Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Sztumie.

2019-10-23

XII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511) zwołuję XII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 30.10.2019r. o godz. 13.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25.09.2019 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Sylwia Celmer.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy za 2018 rok – referuje Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie Bogdan Moch
7. Informacja z działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego w Powiecie Sztumskim za 2018rok – referuje Prezes Fundacji Społecznej „Bona Fide” Marcin Kerber.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu sztumskiego w roku szkolnym 2018/2019 wraz z informacją z realizacji polityki oświatowej powiatu sztumskiego uwzględniającą reformę systemu oświaty - referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska.
9. Informacja o wynikach maturalnych wraz z poprawkami w szkołach prowadzonych przez powiat sztumski w roku szkolnym 208/2019 - referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska.
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmiany Uchwały nr VII/47/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2021” – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska,
b) w sprawie zmiany Uchwały z VI/45/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2019 roku - referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
c) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok– referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
d) w sprawie zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028– referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek


czytaj całość: XII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2019-10-18

Lider Aktywizacji Osób Młodych 2019

Milo jest nam poinformować, że 16 października w Warszawie Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu odebrał wyróżnienie i tytuł Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2019. Konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy organizowany był przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznym POLPROM.
Cieszymy się, że działania podejmowane przez Urząd, skierowane do osób młodych zostały docenione i mogą stanowić  wzór do naśladowania.

czytaj całość: Lider Aktywizacji Osób Młodych 2019

2019-10-17

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2020

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy  na rok 2020 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Powiatu Sztumskiego na rok 2020, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami, a Powiatem Sztumskim. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu sztumskiego.
Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 17 października 2019  r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na 31 października 2019 r.
Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie na formularzu określonym Uchwałą Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: edukacja@powiatsztumski.pl,
2) pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,
3) bezpośrednio poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31.
Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie www.powiatsztumski.pl w aktualnościach oraz zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych”.

>> Pliki do pobrania:

FORMULARZ KONSULTACJI

Roczny Program Współpracy na rok 2020

czytaj całość: Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2020

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.