Przejdź do treści

Wtorek, 28.3.2017

Imieniny: Anieli, Kasrota, Soni

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2016-11-23

III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w Biegu na Orientację

W "Lasku Betoniarskim", w Dzierzgoniu, 05 listopada 2016 roku odbyły  się III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego, IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Dzierzgoń oraz II Otwarte Mistrzostwa Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w Biegu na Orientację. Organizatorem imprezy był Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, współorganizatorem Powiat Sztumski a partnerem Stowarzyszenie Norwid w Dzierzgoniu przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, LGD ”Kraina Dolnego Powiśla”, PUP w Dzierzgoniu, RTI w Dzierzgoniu oraz Pośrednictwa Ubezpieczeniowego s.c. E. i K. Nazarewicz. Bieg odbywał się w jedenastu kategoriach, do których zgłosiło się 100 zawodników z powiatu sztumskiego, elbląskiego i ostródzkiego. Na pokonanie  trasy wyznaczonej na mapie „Norwidówka” uczestnicy mieli godzinę.

czytaj całość: III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w Biegu na Orientację

2016-11-21

XXVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się  29 listopada  2016 roku o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.10.2016
5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

czytaj całość: XXVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2016-11-14

Umowy na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

W dniu 9 listopada  2016r. w Gdańsku zostały podpisane umowy  na realizację projektów w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”.
W ramach umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

czytaj całość: Umowy na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

2016-11-14

Stypendia Marszałka dla uczniów szkół zawodowych!

Dnia 2 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2016/2017 w ramach projektu pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2.
Spośród złożonych ponad 1000 wniosków i tylko 413 przyznanych stypendiów w województwie pomorskim w wysokości 250 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy, 14 stypendiów trafiło do uczniów naszych szkół, tj.: 7 uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie i 7 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.
Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,75 ze wszystkich ocen przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, a także otrzymanie co najmniej 29,00 pkt przy ocenie merytorycznej wniosku.
Stypendystom serdecznie gratulujemy i liczymy, że za rok liczba wyróżnionych będzie jeszcze wyższa.

czytaj całość: Stypendia Marszałka dla uczniów szkół zawodowych!

2016-11-14

40 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach

Dnia 4 listopada br. odbyły się uroczystości związane z 40 – leciem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku, władze samorządowe Powiatu Sztumskiego, dyrektorzy i przedstawiciele współpracujących z Ośrodkiem instytucji – w tym również goście z Ukrainy, dyrektorzy szkół i jednostek oświatowych z terenu Powiatu Sztumskiego a także wychowankowie ośrodka wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami.
W trakcie trwania uroczystości Starosta Sztumski Pan Wojciech Cymerys wraz z wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku Panią Beatą Andrzejewską wręczył Medal Komisji Edukacji Narodowej Pani Jolancie Masny Olech oraz Nagrody Kuratora Oświaty, które otrzymali: Pani Bożena Jezierska, Pani Iwona Czwerenko oraz Pan Aleksander Podobajew.
Całość uroczystości uświetnił zaprezentowany film przedstawiający historię ośrodka a także pełen wzruszeń występ „Uśnickich Aniołów”.
Z okazji jubileuszu całej społeczności szkolnej życzę kontynuowania i rozwijania najlepszych tradycji szkoły oraz dalszych owocnych lat pracy.

czytaj całość: 40 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach

Informacje dla organizacji pozarządowych

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.