Przejdź do treści

Poniedziałek, 6.7.2020

Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-06-15

Egzamin ósmoklasisty – to musisz wiedzieć!

Za Ministerstwem Edukacji Narodowej podajemy informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 16 do 18 czerwca 2020 r. (w terminie głównym).

W 2020 r. egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzany od 16 do 18 czerwca (wtorek – czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem. W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:
- o 60 minut – w przypadku języka polskiego
- o 50 minut – w przypadku matematyki oraz
- o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.
W 2020 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych.
Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 137 różnego rodzaju arkuszy, w tym:
- 77 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim i litewskim
- 60 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych.
Największa grupa ósmoklasistów (95,7%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5 poc. ósmoklasistów.
Ze względu na zmianę terminu egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym w 2020 r., na stronie tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu ósmoklasisty, w jakim pierwotnie miał się on odbyć (w kwietniu 2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.).Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.
W plikach zdjęciowych drukujemy szczegółowy harmonogram.
Info: MEN


czytaj całość: Egzamin ósmoklasisty – to musisz wiedzieć!

2020-06-15

Dofinansowanie na zorganizowanie stołówek i kuchni

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” w roku 2020 Powiat Sztumski otrzymał ok. 64 tys. zł dofinansowania. W Polsce w dalszym ciągu można zetknąć się z problemem niedożywienia dzieci. Ponad pół miliona dzieci w Polsce jest głodnych lub niedożywionych - to szacunki Polskiego Czerwonego Krzyża.  Nie mniej ważna jest pomoc szkołom w zorganizowaniu stołówek i wyposażenia o wysokim standardzie.
Problem jest tym groźniejszy, bo niedożywiony młody człowiek nie rozwija się. Fakt niedożywienia dzieci jest nadal aktualny i wciąż dotyka dużą grupę rodzin. Temu wchodzi naprzeciw program, o którym wspomnieliśmy na wstępie. Celem jest wzmocnienie funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków, umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu dziecka w szkole.
Łącznie w województwie pomorskim w ramach tego programu dla samorządów przekazano 2 321 754,76 zł. W lutym 2018 r. Uchwałą Rady Ministrów został ustanowiony wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

PROGRAM UMOŻLIWI:
- Dofinansowanie umożliwi doposażenie i poprawę standardu stołówek.
- Umożliwi zakup niezbędnego wyposażenia w tym umywalek z instalacją ciepłej i zimnej wody.
- Pozwoli na doposażenie stanowisk służących sporządzaniu potraw i napojów.
Szkoły będą mogły także zakupić zestaw garnków i innych naczyń kuchennych oraz narzędzi i urządzeń takich jak: piekarnik z termoobiegim czy roboty kuchenne. Ważna jest także możliwość zorganizowania miejsc wydawania posiłków oraz stanowiska do mycia naczyń.
Z takiego rozwiązania skorzystała Szkoła Podstawowa w Specjalnym Osrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Wojewody Pomorskiego. Do Starostwa Powiatowego w Sztumie wpłynęła informacja o pozytywnym rozpatrzeniu sprawy. Szkoła otrzymała pełną kwotę, o którą wnioskowała, tj. 63 998,59 zł. W ramach Programu, Organ Prowadzący ma obowiązek zapewnienia wkładu własnego, który w tym przypadku wynosi 15 999,66. Wsparcie finansowe zostanie wykorzystane na doposażenie kuchni  nowoczesne sprzęty i wymianę mebli, urządzeń, które w znaczny sposób usprawnią pracę Ośrodka.    
czytaj całość: Dofinansowanie na zorganizowanie stołówek i kuchni

2020-06-10

Warsztaty Terapii Zajęciowej wznowiły działanie w pełnym wymiarze

W ostatni wtorek Starosta Sylwia Celmer z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Eweliną Łęgowską odwiedziły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu oraz Koniecwałdzie. Okazją do tego spotkania było wznowienie pełnego zakresu działalności po okresie przerwy, trwającej od 12 marca br. Kierownicy ośrodków otrzymali także umowy o dofinansowanie.

Dodajmy, że w najtrudniejszym okresie kontakt z uczestnikami zajęć utrzymywany był poprzez internet. Zajęcia w placówce zostały zawieszone zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Starosta i Dyrektor zapoznali się ze wszystkimi obowiązującymi procedurami sanitarnymi, których należy dopełnić. Przekazano również Warsztatom płyny do dezynfekcji.

- Warsztaty finansowane są ze środków PFRON oraz Starostwa Powiatowego w Sztuie. Stwarzają osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej – tłumaczy Dyrektor Ewelina Łęgowska. - Obejmują opieką 51 osób niepełnosprawnych. Ze względu na ograniczoną powierzchnię, by sprostać wszystkim wymogom uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Zajęcia prowadzone są w cyklach tygodniowych – podczas, gdy uczestnicy pierwszej grupy pracują i korzystają z rehabilitacji w placówce, druga grupa działa pozostając w domu.

Pani Starosta po zapoznaniu się z funkcjonowaniem warsztatów życzyła wszystkim, w tym trudnym czasie, dużo zdrowia i wytrwałości w działaniu.

Podczas wizyty zostały również przekazane Kierownikom WTZ umowy o dofinansowanie ich działalności. W roku 2020 r. dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie wyniesie 532 896 zł i 59 211zł ze środków Powiatu Sztumskiego, natomiast WTZ Dzierzgoń w bieżącym roku otrzymają 512 400 zł z PFRON i 56 933zł ze środków Starostwa.

czytaj całość: Warsztaty Terapii Zajęciowej wznowiły działanie w pełnym wymiarze

2020-06-09

Ponad 9 mln zł wsparcia dla firm z powiatu sztumskiego !

 

Podajemy aktualne dane (z 5 czerwca br.) w ramach sztumskiej Tarczy Antykryzysowej z.
W powiecie sztumskim 1547 firm skorzystało ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej na kwotę - 9 182 315,99zł.

Pomoc, o której mowa przedstawia si e następująco:
- 1371 niskooprocentowanych pożyczek na kwotę 6 854 000,00zł.;
- 86  dofinansowań dla firm do wynagrodzeń 669 pracowników na kwotę  1 853 555,99zł.;
oraz
–  90 dofinansowań do części kosztów prowadzenia firmy na kwotę 474 760,00zł.

Pracodawcy zatrudniający pracowników ubiegają się na bieżąco o dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.
Z kolei osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ubiegać się o wsparcie w ramach dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.


czytaj całość: Ponad 9 mln zł wsparcia dla firm z powiatu sztumskiego !

2020-06-08

DZIŚ WYSTARTOWAŁY MATURY !!

Choć w nieco utrudnionych warunkach, ale z uśmiechem na twarzy i w lekkim stresie, nasi
Abiturienci mierzą się dziś z językiem polskim, a jutro czeka ich matematyka.

Na zdjęciach maturzyści z Zespołu Szkół w Barlewiczkach. Zdaje tam maturę 25 tegorocznych maturzystów i 12 z poprzednich lat. W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza maturę zdaje 61 tegorocznych maturzystów oraz 8 z ubiegłych lat. Z kolei w Dzierzgoniu do egzaminu dojrzałości podchodzi 48 tegorocznych maturzystów i 8 z poprzednich lat.
Łącznie – 162 osoby.

Naszym maturzystom tradycyjnie życzymy połamania piór i zgarnięcia całej puli punktowej. Trzymamy mocno kciuki!


czytaj całość: DZIŚ WYSTARTOWAŁY MATURY !!

2020-06-05

Co musisz wiedzieć o wnioskach i pożyczkach. Linki do informacji PUP nt. lokalnej tarczy antykryzysowej

Dla ułatwienia pracy przedsiębiorców podajemy terminy oraz linki z informacjami i wnioskami, które kierują na stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, gdzie można znaleźć szczegóły dot. Wsparcia w ramach pomocy tzw. Tarczy antykryzysowej.

Wnioski można składać od dnia 26.05.2020r. do dnia 05.06.2020r.

Informujemy o trwającym w trybie ciągłym naborze na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej:

https://sztum.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/11958323-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcy

Termin 2 - 15 czerwca 2020r. – nabór wniosków dla organizacji lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.

https://sztum.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

 

Termin 2 - 15 czerwca 2020r. – nabór wniosków dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

https://sztum.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

 

Termin 2 - 15 czerwca 2020r. – nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne.

https://sztum.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

 

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu informuje o wznawianiu naborów na instrumenty rynku pracy z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 

1)     nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (IV)"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej będą przyjmowane w okresie od 01.06.2020r. do wyczerpania środków finansowych lub zakończenia przyjmowania wniosków

 

2)      nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  w trybie ciągłym.

Wnioski o organizację prac interwencyjnych będą przyjmowane w okresie od 28.05.2020r. do wyczerpania środków finansowych lub zakończenia przyjmowania wniosków.

 

3)      nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie finansowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie będą przyjmowane w okresie od 28.05.2020r. do  wyczerpania środków finansowych lub zakończenia przyjmowania wniosków.

 

4)      nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w trybie ciągłym.

Wnioski o organizację staży będą przyjmowane w okresie od 28.05.2020r. do wyczerpania środków finansowych lub zakończenia przyjmowania wniosków.

 

5)     nabór wniosków o  przyznanie finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Wnioski można składać od dnia 26.05.2020r. do dnia 05.06.2020r.

czytaj całość: Co musisz wiedzieć o wnioskach i pożyczkach. Linki do informacji PUP nt. lokalnej tarczy antykryzysowej

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.