Betlejemskie Światło Pokoju

Harcerze z 1 Artystycznej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej AKT.es w Sztumie - Hufiec  ZHP Kwidzyn przekazali dziś Betlejemskie Światło Pokoju Staroście Powiatu Sztumskiemu Sylwi Celmer. Sztumscy Harcerze przywieźli osobiście światełko ze zlotu BŚP z  Zakopanego, które odbyło się w dniach 14-16 grudnia 2018 r. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. Tradycją stało się już, że to harcerze roznoszą Betlejemskie Światło Pokoju po całym kraju. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

4d673ee2878d8914d198174f88fb46cc.jpg